Cyrograf z diabłem – śmiertelne KŁAMSTWO szatana

Postanowiłem napisać o tym ponieważ poruszyłem już ten temat i  dużo nad nim myślałem. A dokładnie chodzi o moje spostrzeżenia, myśli nad którymi się zastanawiam w kwestii właśnie przemysłu muzycznego.
Od mojego nawrócenia dużo informacji na ten temat zbadałem. Lecz ten moment, gdy postanowiłem oficjalnie tematem się zająć na blogu skłonił mnie do wielu refleksji i jeszcze bardziej zagłębienia się w prawa jakimi się ten znamienny nurt w świecie kieruje.
Tym bardziej, że chcę ukazać zależności w świetle Słowa Bożego bo jest to tak silne, że dziwie się, że tym jeszcze w Polsce nie zajął się w taki sposób. I to w Polsce, która ponoć jest uduchowiona… gdzie na każdym kroku widać “świątynie boga” oraz “jego” wizerunki…

Chcę podążać za PRAWDĄ, która jest taka sama z każdej strony, z którą nie ma polemiki. Wszak ciemność NIGDY nie może wygrać ze światłością – stając naprzeciwko siebie to ciemność zawsze ucieka przed światłem…

W poprzednim artykule mogliście zobaczyć jak WSZYSCY najwięksi muzycy mówią iż “sprzedali swoją duszę szatanowi”. Co ciekawe – sami oni przyznają, że był to kiepski interes – NAWET pomimo sławy i bogactwa. Ale dla mnie najistotniejsze w ich wypowiedziach jest to, że mówią, że nie ma już ucieczki… Że nie mogą się wycofać z umowy.
Tym samym są PRZEKONANI, że nie ma dla nich ratunku.

To mi nie dawało spokoju od dłuższego czasu.

Zanim napiszę odnośnie poruszanego powyżej tematu chciałbym wyjaśnić czym jest ów “sprzedanie duszy diabłu”.
Jest to bardzo ważne ponieważ każdy z artykułów, który będzie dotyczył danego artysty będzie miał tytuł:

“IMIĘ I NAZWISKO Artysty – sprzedał/a duszę diabłu”

Pierwszy/a artysta/tka już może jutro się pojawi w artykule.
Będą to naprawdę bardzo DOBITNE i zarazem MOCNE artykuły, które będą obszernie opisywały polską gwiazdeczkę muzycznego showbiznesu – i jego/jej celebrowanie “świętości” szatana.

Sprzedać duszę szatanowi oznacza działać dla chwały i celów szatana. Od razu chciałbym napisać, że sprzedać można niezależnie czy jest się świadomym czy nie jest się świadomym. Bynajmniej w kwestii duszy. Tutaj nie będę polemizował bo każdy z poruszanych tutaj artystów jest Polakiem i wiara katolicka nie jest mu zapewne obca. Przynajmniej z kultury i „polskowości”.
Ważną sprawą jest również to, że będą to osoby PEŁNOLETNIE i jeśli nawet uważałyby się, że oczerniam ich tym artykułem to bardzo chętnie przed sądem ukaże, że ZOSTAŁY WYKORZYSTANE przez swoich bliskich/współpracowników/wydawców by służyły szatanowi poprzez swoją działalność artystyczną.

Choć nie oszukujmy się, to nie są upośledzone umysłowo osoby lecz tak na dobrą sprawę uzdolnieni artystycznie czyli można rzec, że WRAŻLIWI „na otaczające piękno”. Czym dla nich jest piękno i czy dostrzegają PRAWDZIWEGO Boga – Stwórce w nim to się okaże…

Łatwiej jest mi o tym pisać ponieważ sam jestem artystą – po plastyku.
I wiem jedno drodzy Czytelnicy – cokolwiek bym nie stworzył byłem ZAWSZE ŚWIADOMY co robię i jaki to ma sens. To jest PODSTAWA każdego artysty by wyrazić poprzez swoją twórczość swoje uczucia, emocje, przesłanie. Nikt mi nie jest w stanie sprzedać bajki, że artysta NIE wie co robi/zrobił.

Nawet jeśli ktoś przygotowałby dla Ciebie tekst to TWOIM obowiązkiem jest zaznajomić się z tym co wyrazimy swoim utworem. Jesteśmy DOROŚLI i te normy obowiązują NAS WSZYSTKICH. Odpowiadamy za SWOJE decyzje – również i w tym upadłym świecie. Tym bardziej wiedząc, że młodzi ludzie, nastolatki słuchają naszego przekazu.

Myślę co do tego powinniśmy być zgodni.

Ale…

Mając sporą wiedzę jak działa przemysł muzyczny nurtował mnie ten “znamienny” cyrograf podpisany przez artystę z diabłem. Artystę, który JAWNIE o tym mówi.

Myślę, że schemat “rozkwitu” gwiazdy muzycznej na scenie – czy też międzynarodowej czy krajowej jest podobny wszędzie.
Lecz tutaj chciałbym skupić się na informacjach, które znamy z tego największego “raju” muzycznych gwiazd – czyli amerykańskiego jak i brytyjskiego również.

Ten tytułowy pakt z diabłem i jego NIEROZERWALNOŚĆ bardzo mnie nurtowała. Czy rzeczywiście artyści nie mają ŻADNEJ nadzieji jak sami twierdzą?

Chciałem “zderzyć” te ich mocne twierdzenie w oparciu o Słowo Boże. Przecież wszystko musimy badać wg Niego, a tym bardziej takie twierdzenia, które mówią o “nierozerwalności” paktu z diabłem w przemyśle muzycznym.

Wg tego co twierdzą nie tylko artyści – lecz WSZYSCY, którzy zajmują się tym tematem. Nie mam na myśli tylko producentów i wysoko postawionych “szych” tego światka lecz przede wszystkim CHRZEŚCIJAN. Ile możemy znaleźć filmików, w których Ci artyści muzyczni są SKAZANI NA PIEKŁO! W tych filmikach jak i artykułach jest tam już JAWNY osąd, mówiący: “jeśli podpisałeś/łaś pakt z diabłem jesteś już POTĘPIONY/nie ma ucieczki/nie ma nadzieji”.

Ale… co mówi nam Słowo Boże?
Na pewno to, że MIŁOSIERDZIE Boga NIE ZNA GRANIC!!!!
Wszędzie straszy się nas piekłem i ogniem wiecznym – szczególnie w charyzmatycznych kościołach jest to znamienne – a tak naprawdę Słowo Boże mówi o WIELKIM MIŁOSIERDZIU jakie Bóg wyleje na ludzi niegodziwych – grzesznych.

Czy w takim razie Słowo Boże nam mówi o jakimkolwiek PAKCIE Z DIABŁEM, który podpisany – stanowi już WIECZNE POTĘPIENIE?
Mam tu na myśli w tym kontekście ów muzyczny pakt – bo na nim się chce skupić.

Tak naprawdę NIC nie świadczy Słowo Pana o potępieniu BEZGRANICZNYM takiego aktu, którego dopuścił się człowiek/artysta.

W Słowie Bożym jest tylko JEDNO takie DOSADNE ostrzeżenie Pana co do czynu człowieka, który NIE zostanie wybaczony!

Jest nim przyjęcie ZNAMIENIA BESTII o którym ostrzega nas sam Bóg w Objawieniu Jana 14,6-13

“Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba,
mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia
wśród tych, którzy siedzą na ziemi,
wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu.
Wołał on głosem donośnym:
«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę,
bo godzina sądu Jego nadeszła.
Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię,
i morze, i źródła wód!»
A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon4,
co winem zapalczywości swego nierządu
napoił wszystkie narody!»
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:
«Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej,
i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
i będzie katowany ogniem i siarką
wobec świętych aniołów
i wobec Baranka.
11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy
czciciele Bestii i jej obrazu,
i ten, kto bierze znamię jej imienia».
12 Tu się okazuje wytrwałość świętych,
tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił:
«Napisz:
Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz5.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,
bo idą wraz z nimi ich czyny».”

Oczywiście będzie każdemu człowiekowi żyjącemu w tych czasach WIADOME co to jest ów znamię bestii. Każdy z nas,ludzi będzie świadomy abyśmy mogli wybrać pomiędzy przynależnością do Bóga czy też Bestii/Szatana.

Nie będę się tu rozpisywał co ja uważam bo teorii na ten temat jest tyle, że głowa mała a i tak się okaże, że dopiero jak proroctwo się będzie wypełniało – zobaczymy czym to znamię będzie rzeczywiście.

To jest taki chyba NAJDOSADNIEJSZY fragment ostrzeżenia wszystkich ludzi przed NIEPRZEBACZALNYM czynem jakiego możemy się dopuścić.

Ale jest jeszcze coś co również powinno każdemu uczniowi Zbawiciela dać do myślenia. Mówi nam o tym Apostoł Jan w swoim 1wszym liście:

“Jeśli ktoś spostrzeże,
że brat popełnia grzech,
który nie sprowadza śmierci,
niech się modli, a przywróci mu życie;
mam na myśli tych,
których grzech nie sprowadza śmierci.
Istnieje taki grzech,
który sprowadza śmierć.
W takim wypadku nie polecam, aby się modlono5.

Czyli istnieje grzech, który sprowadza na człowieka śmierć. W moim rozumowaniu jest to grzech, który powoduje, że NIE ma możliwości PRZEBACZENIA.

Ten grzech jest ukazany dokładnie przez samego Pana w Ewangelii Mateusza (12, 31-32):

“Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Dodam jedynie przykład na sobie, jak ja to rozumie.
Grzechem NIEWYBACZALNYM przez Boga byłaby np taka sytuacja, gdyby do mnie przyszedł wysokiej rangi sługus szatana i powiedział:

“Rafał przestań swoją działalność o głoszeniu o Bogu i przejdź na naszą stronę by wielbić szatana. Dostaniesz od nas za to MILION DOLARÓW

Jeśli zgodziłbym się na taki “układ” doskonale znając Pana i Jego Ducha, którego otrzymałem bezpośrednio od Niego – to w takiej sytuacji BYŁBYM STRACONY.
Ponieważ byłaby to moja W PEŁNI ŚWIADOMA decyzja BUNTU przeciw Duchowi Bożemu, który we mnie działa/ł.

I to są TYLKO te dwie sytuacje, w których NIE ma odwrotu.

Z takim poznaniem Słowa Bożego i znajomością “ciemnej strony” przemysłu muzycznego mogę stwierdzić, że…

Diabeł w perfidny sposób OKŁAMAŁ I OKŁAMUJE NADAL ludzi, którzy zostali i zostają OFIARAMI jego PERFIDNEJ manipulacji, którą potocznie nazywa się SPRZEDANIEM DUSZY czy też PODPISANIEM CYROGRAFU Z DIABŁEM – w przemyśle muzycznym!

Drodzy Czytelnicy  mam tu na myśli oczywiście “tylko artystów”, którym PODSUWA SIĘ tą umowę.
Jeśli chodzi o grube ryby – te na szczycie – to oczywiście już jest inna bajka.
Ale zauważcie, że WINNI ZAWSZE SĄ ARTYŚCI!
Tak ich się przedstawia – a grube ryby nigdy nie są ruszane…

To właśnie o artystach są dziesiątki/setki filmów jacy są oni źli i perfidni, że “sprzedali dusze szatanowi i NIE MAJĄ ŻADNEJ NADZIEI-ODWROTU”.

Tak nam się ich przedstawia – i to z dwóch stron ! I tej “złej” i tej “dobrej”.

Ale czy naprawdę nie mają odwrotu?
Czy naprawdę podpisując ten cyrograf w jakiejś wytwórni muzycznej są nim objęci NA ZAWSZE?
Czy ich dusza na zawsze należy już do szatana??

Jak ukazałem Wam na podstawie samego Słowa Bożego jest to KŁAMSTWO SZATANA!

Bardzo WYRACHOWANE kłamstwo służące do dalszej PSYCHO-MANIPULACJI, której poddani są największe gwiazdy muzyki.

To, że artysta X podpisze świstek kartki na której zrzeka się swojej duszy na rzecz szatana – w zamian za sławę i bogactwo – nie oznacza, że ten świstek ma WARTOŚĆ dla Boga!

A na pewno nie wartość równoważną z POTĘPIENIEM NA WIEKI.

Możecie mi zarzucić, że to są dorosłe osoby i świadomie podpisały ten pakt z diabłem.
Też tak kiedyś uważałem lecz zagłębiając się ostatnio właśnie w tych tematach, które opisuje dostrzegłem tutaj kolejny element ZWIEDZENIA ze strony szatana. Kompletnego zwiedzenia swoich “artystów” światowego sukcesu by mroczna strona muzycznego showbiznesu nie została przedstawiona światu.

Topowi artyści jak wiemy doskonale, borykają się z uzależnieniami od alkoholu, używek, seksu, rozwiązłości oraz narkotyków.

Myślicie, że to przypadek?
Wiemy wszyscy o ich uzależnieniach. Organy ścigania również wiedzą a mimo to artyści mają bezkarny dostęp do dealerów używek.
Czy to tak ciężko jest dojść kto sprzedaje narkotyki gwieździe o której wiemy wszystko – nawet jakie majtki nosi?
Oczywiście, że nie. Problem w tym, że te uzależnienia powodują ciągłą możliwość manipulacji psychologicznej artystów.

Oczywiście, że gdy artysta zaczyna mówić prawdę kto rządzi przemysłem muzycznym to wtedy od razu znajduje się u nich narkotyki i riki tiki… Wtedy służby mundurowe mają niesamowitą skuteczność…

Powiem Wam jedno – tak na dobrą sprawę w większości największych gwiazd i tych niedoszłych to nie artysta sprzedaje dusze pomimo, że podpisał cyrograf – to jego rodzice niejednokrotnie sprzedali jego duszę dla swojej pychy aby mieć “piękny owoc” by móc się pochwalić przed rodziną i ludźmi.

Mamy przykład jak można zaprzedać swoje dziecko dzięki Miley Cyrus

Tak oto wyglądała “niewinnie” za czasów Hanna Monthana

hanna mont

Oczywiście, że już wtedy jej dziecięca dusza była GWAŁCONA okultystycznymi symbolami. Szatan już wtedy na niej wywierał piętno.
Była wtedy nieświadoma, że jest już naznaczona okultystyczną śmiercią – działaczką na rzecz buntu do Stwórcy. PRZEDMIOTEM zwodzenia dzieci oglądających ten okultystyczny serial – duchowo zgniły i martwy.

Przygotowywano ją i jej fanów na większą moc szatanistycznego piętna. Jak to się skończyło to zobaczmy…

miley_cyrus_rogi

miley-cyrus-vmas

Niewątpliwie Miley podpisała ten cyrograf z diabłem.

Lecz czy uważacie, że zasługuje według Boga na POTĘPIENIE WIECZNE tylko dlatego, że rodzice sprzedali ją do światowej rozrywki?

Z pewnością nie mogła wziąść znamienia Bestii bo jeszcze nie istnieje ono…

A czy uważacie, że miała jakikolwiek przykład w swoim życiu szczerej miłości, która prowadziłaby ją do Boga? Czy ktoś jej powiedział o wspaniałym i miłosiernym Bogu, który Swojego Syna posłał na świat by wykupić nas od grzechu? Czy ktoś jej powiedział o “CZYSTEJ” Ewangelii i Królestwie Bożym? Czy ktokolwiek pokazał jej swoim życiem jak należy żyć ku chwale Boga?

Czy jej życie, które zostało od najmłodszych lat zaprzedane “światowemu władcy” nie ma już ŻADNEJ nadziei w naszym MIŁOSIERNYM Zbawcy?

Czy ona w takiej sytuacji mogła ŚWIADOMIE popełnić grzech przeciwko Duchowi Bożemu…którego tak naprawdę kompletnie nie zna i nie wie “CZYM JEST”?

Czy Eminem, który w swoim życiu doświadczył jedynie “ewolucyjnych” zasad w stylu “przetrwa najsilniejszy” zasługuje na BRAK NADZIEI naszego Miłosiernego Boga?

Czy zło, które otaczało go i dało mu jedyną nadzieję na dalszą egzystencję jest większe od MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA Chrystusa i Jego Ojca?

Czy Ci artyści będąc po uszy zanurzeni w PSYCHO-MANIPULACYJNYM świecie OBŁUDY I MAGI szatańskiej są pozbawieni NADZIEI na PRZEBACZENIE?

Mają zostać pozbawieni Nadziei nawet wtedy gdy nie mają pojęcia, że Ona istnieje?

Tylko dlatego, że szatan stworzył sobie świstek papieru na którym umieścił KŁAMSTWO by trzymać w NIEWIEDZY i STRACHU zmanipulowanych artystycznie uzdolnionych ludzi?

Ludzi, którzy są TYLKO NARZĘDZIEM w jego systemie kłamstw i indokrtynacji.

JEST NADZIEJA!

Jest Nią Chrystus!

Tak samo WAŻNA dla Ciebie jak i dla nich!

Artykuł ten jest niejako pomocą/drogowskazem dla artystów których tutaj opiszemy.
Ukazaniem, że mają jeszcze TA NADZIEJĘ.

A co zrobią…

Czy będą nadal pracować JUŻ ŚWIADOMIE dla szatana…

a może porzucą tą ŚMIERTELNĄ drogę dla Wiecznego Życia ku Chwale naszego Zbawiciela i wykorzystają swój talent dla swojego Zbawcy?

Byłoby pięknie.

Lecz ŚWIADOMA decyzja będzie należała do nich…

Cyrograf z diabłem – jest ewidentnym śmiertelnym KŁAMSTWEM szatana ponieważ polega na PSYCHO-MANIPULACJI, która nie pozwala nawet artyście pomyśleć, że jest dla niego Nadzieja.
I w tej okultystycznej kontroli pomagają: alkohol,narkotyki, seks i oczywiście KASA.. nie wspominając o sławie, którą zapewniają szatanistyczni kreatorzy muzycznego showbiznesu…

ps. Wczoraj rozmawiałem sporo z Romanem, któremu przedstawiłem ten mój punkt widzenia na tą sprawę “sprzedania duszy diabłu”. Roman również ma podobne zdanie do tego jak tu ukazałem.
Drodzy Czytelnicy zapraszam Was do dyskusji na ten temat i jeśli uważacie, że się mylę z Romanem to proszę podać oczywiście dowody ze Słowa Bożego.

A poza tym, już “bardzo wkrótce” pierwsza gwiazdeczka polskiej muzyczki zostanie obnażona…

 

 

Artykuły ściśle powiązane:

“Przemysł muzyczny – narzędzie szatana”

“Patrycja Markowska – sprzedała duszę szatanowi”

>

2 komentarze do “Cyrograf z diabłem – śmiertelne KŁAMSTWO szatana

 1. Witaj Rafale

  Mam pewne spostrzeżenie odnośnie jednego z zespołów rockowych w naszym kraju, którego byłem wielkim fanem w momencie jego powstania.
  Byłem fanem do momentu gdy poznałem Jezusa i stwierdziłem że ziemscy idole mi nie są do życia potrzebni.
  Mianowicie chodzi o zespół Coma i jego wokalistę Piotra Roguckiego.

  Chodzi mi o pewien utwór zatytułowany “100 tysięcy jednakowych miast”, w którym pan Piotr zaprzestał używać słowa Bóg

  Fragment tekstu
  … dobre niebo kiedy wszyscy śpią
  pochlipuje modlitwami niestrudzonych ust
  tylko błagam nie załamuj rąk
  chroni nas Bóg …

  link do oryginału
  http://www.youtube.com/watch?v=NLgPU_2alPw

  występ w TVP Piotr Rogucki wyraźnie i głośno śpiewa że “chroni nas Bóg”
  http://www.youtube.com/watch?v=VdtmmcE3dxQ

  Na przystanku Woodstock w 2014 roku zamiast “chroni nas Bóg” z ust wokalisty pada “chroni nas, chroni nas, chroni nas” – kto ?
  Czyżby Bóg nie był potrzebny ?
  Proszę obejrzeć
  http://www.youtube.com/watch?v=YNlYKMYJfYs

  Myślałem że po prostu ze względu na publikę woodstocka zmodyfikowano tekst ale w Jarocinie nastąpiła podobna sytuacja tylko że mikrofon został skierowany w stronę publiczności, która chórem zaśpiewała “chroni nas Bóg” natomiast jeśli przyjrzymy się panu Piotrowi to zauważymy że śpiewa “chroni nas, chroni nas”.
  proszę się przyjrzeć
  http://www.youtube.com/watch?v=byzJ2gVAQyE

  Czyli albo Bóg nie jest już panu Piotrowi potrzebny albo dostał “zakaz” potwierdzania tego że nasz Pan nas chroni.
  Moi znajomi twierdzą, że czepiam się szczegółów ale przyczyny tego że Piotr Rogucki “zapomniał” że chroni nas Bóg nikt nie potrafi wytłumaczyć.
  O występach jurorskich w/w wokalisty w programie Must Be The Music to nawet nie mam zamiaru się rozpisywać.
  Takie programy to punkty “werbunkowe” dla ludzi gdzie w zamian za popularność oddaje się coś co jest cenniejsze od naszego ciała i szacunku otoczenia – oddaje się duszę za nic nie znaczącą sławę.
  Comy już nie słucham.

  Pozdrawiam

  niedoskonały

 2. Co do Comy to też miałem podejżenia, które potwierdziły się po koncercie w Birmingham jak się wybrałem w zeszłym roku ze znajomymi.
  Wg ich tradycji pod koniec koncertu przy jednym utworze “każdy” przysiada (u niektórych wygląda to jakby przyklękali) razem z Roguckim. Tyle, że on oraz reszta zespołu znajduję się troche wyżej. Ja obserwowałem ten “cyrk” stojąc, oni się dziwili, że nie przysiałem, twierdząc, że tak szacunek się oddaje, i że niby wszyscy równi są, taa. To czomu oni wyżej? I cały “głupi” lud wygląda jakby klękał i oddawał mu pokłon. Jak będziecie mieli okazje lub na youtube przyjrzycie się temu z boku.
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *