Biblie

Diabelskie kłamstwa przeciw Prawdzie Bożej

11 marca 2016
Basia
Basia

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!„” Ew. Mateusza 7, 21-23

 

Szatański przekaz, KŁAMSTWA na witrynach Henryka Kubika ( www.zbawienie.com , www.proroctwa.com , www.zbawienie.forumotion.com ) oraz Obserwatora ( www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com )

„ABY ROZPOZNAĆ KŁAMSTWO WYSTARCZY ZESTAWIĆ JE Z PRAWDĄ”

(kliknij na obrazki aby powiększyć)
h1
http://zbawienie.forumotion.com/t19p150-przerazajace-sekrety-rzadzacych-elit

„Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.” Ew. Jana 14, 6

.

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. KAŻDY, KTO JEST Z PRAWDY SŁUCHA MOJEGO GŁOSU Ew. Jana 18, 37

Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że jesteś Prawdą, że mamy słuchać Twojego głosu, przyszedłeś na świat, aby nam przekazać Słowo prosto od Ojca. Powiedziałeś, że Twoje słowa są słowami Boga….

***************************

h2
http://zbawienie.forumotion.com/t128p15-rafal-k-i-jego-wojna-z-kim-wlasnie

JEŚLI MNIE MIŁUJECIE, BĘDZIECIE ZACHOWYWAĆ MOJE PRZYKAZANIA” Ew. Jana 14, 15

Panie Jezu, powiedziałeś, że kto Ciebie miłuje, będzie zachowywał Twoje przykazania….

„Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, W KTÓRYM MAM UPODOBANIE, JEGO SŁUCHAJCIE!” Ew. Mateusza 17, 5

Panie Jezu, Bóg Ojciec nakazał nam słuchać Ciebie….

***************************

h3
http://zbawienie.forumotion.com/t128p15-rafal-k-i-jego-wojna-z-kim-wlasnie

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak POTRZEBA, BY WYWYŻSZONO SYNA CZŁOWIECZEGO, ABY KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY, MIAŁ ŻYCIE WIECZNE. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. KTO WIERZY W NIEGO, NIE PODLEGA POTĘPIENIU, A KTO NIE WIERZY, JUŻ ZOSTAŁ POTĘPIONY, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” Ew. Jana 3, 14-18

Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że musimy Cię wywyższać i każdy kto w Ciebie wierzy ma życie wieczne. Powiedziałeś, że każdy kto w Ciebie wierzy nie podlega potępieniu…

„To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.” Ew. Jana 17, 1-2

Panie Jezu zostałeś otoczony chwałą przez samego Boga Ojca, abyś mógł dać życie wieczne wszystkim, którzy w Ciebie uwierzą…

***************************

h4
http://zbawienie.forumotion.com/t128p15-rafal-k-i-jego-wojna-z-kim-wlasnie

h5

 

h6
http://zbawienie.forumotion.com/t128p15-rafal-k-i-jego-wojna-z-kim-wlasnie

.
„Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał,…Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O GRZECHU – BO NIE WIERZĄ WE MNIE;
o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.” Ew. Jana 16, 5-11

Panie Jezu,Ty powiedziałeś, że grzechem jest nie wierzyć w Ciebie…

h7

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Ew. Jana 14, 15

.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.” Ew. Jana 14, 23-24

.

Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. Ew. Jana 16, 27-29

Panie Jezu, powiedziałeś, że każdy kto Ciebie miłuje, zachowuje Twoje przykazania…

Panie Jezu, powiedziałeś, że każdy kto Cię miłuje, zachowuje Twoją naukę.

Panie Jezu, powiedziałeś, że Twoje przykazania i nauka jest przykazaniami i nauką Boga Ojca.

Panie Jezu, powiedziałeś, że mamy ich przestrzegać, jeśli Cię miłujemy. A gdy będziemy przestrzegać Twoich przykazań wówczas Bóg Ojciec też będzie nas miłował….

Panie Jezu, powiedziałeś, że jeśli będziemy Cię miłować, to Bóg Ojciec też nas umiłuje…

***************************

 

h8
Komentarz Henryka Kubika do artykułu Obserwatora https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby WSZYSCY oddawali cześć Synowi, TAK JAK oddają cześć Ojcu. Kto NIE oddaje czci Synowi, NIE oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” Ew. Jana 5, 22

Panie Jezu, Bóg Ojciec powiedział, że mamy Cię czcić jak Boga…

Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że kto Cię nie czci jak Boga, nie czci Boga…

***************************

h9
Obserwator w swoim artykule https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

„Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.” Objawienie Jana 2, 2

Panie Jezu, Ty nas przestrzegałeś przed kłamcami, którzy będą się powoływać na Twoje imię, aby zwieżć Twoich wybranych. My wiemy, że można ich poznać po tym, że głoszą kłamstwa, zupełnie niezgodne z tym co powiedziałeś. My mamy dość ich ohydnych kłamstw i przestrzegamy innych Twoich uczniów przed ich kłamstwami….

„ Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Ew. Jana 14, 1-6

Panie Jezu wiemy, że tylko Tobie można ufać, ponieważ Twoje słowo jest słowem Bożym

Panie Jezu, wiemy, że mamy wierzyć w Boga Ojca i Ciebie…

Panie Jezu, wiemy, że przyjdziesz po nas i zabierzesz nas tam gdzie Ty jesteś….

***************************

h10
Obserwator w swoim artykule https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

„ Jezus zaś tak wołał:Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział„  Ew. Jana 12, 44-50

Panie Jezu, wiemy, że kto wierzy w Ciebie, wierzy w Boga…

Panie Jezu, wiemy, że Twoje przykazania są przykazaniami Boga…

Panie Jezu, wiemy, że słuchanie Twoich przykazań gwarantuje nam życie wieczne, dlatego wierzymy w Ciebie, bo Ty jesteś Prawdą…

Panie Jezu wiemy, że kto w Ciebie nie wierzy i nie przestrzega Twoich przykazań, kto Tobą gardzi, będzie sądzony według tego co powiedziałeś….

***************************

 

h11
Komentarz Henryka Kubika do artykułu Obserwatora https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

„ Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Panie Jezu wiemy, że Tobie należy się oddawanie czci i chwały…

Panie Jezu, wiemy, że gdy oddajemy Tobie cześć i chwałę, oddajemy cześć i chwałę Bogu….

Panie Jezu wiemy, że przykazaniem Boga jest to, aby wszyscy oddawali Ci cześć i chwałę, a kto Cię nie czci jak Boga, jest przeciwko Bogu….

Panie Jezu wiemy, że wolą Boga i przykazaniem jest, aby Ciebie czcić i chwalić….

„ A Jezus im odpowiedział: „Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?„ Ew. Mateusza 21, 16

***************************

 

h12
Komentarz Henryka Kubika do artykułu Obserwatora https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. EW. Jana 18, 37

Panie Jezu, wiemy, że jeśli ktoś jest narodzony z Boga, słucha Ciebie i przestrzega Twoich przykazań….

Panie Jezu, to Twoje słowo będzie sądzić ludzi w czasach ostatecznych, a każdy kto wierzy i słucha Ciebie nie będzie sądzony lecz przejdzie do życia wiecznego….

***************************

 

h13
Komentarz Henryka Kubika do artykułu Obserwatora https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/01/15/spor-o-chrystusa-dowiedz-sie-kim-on-naprawde-jest/

 

h14
Komentarz Henryka Kubika, do artykułu Obserwatora. Niestety już nie znajdziecie go ponieważ…ZOSTAŁ USUNIĘTY!!
Jest to zrzut e-maila Rafała, który otrzymał z powiadomieniem iż jest nowy komentarz do artykułu ponieważ brał udział w dyskusji – do momentu, gdy został zablokowany po jego bardzo ważnym komentarzu, który obnaża ich KŁAMSTWA.
Szczegóły ich KŁAMSTW zostały przedstawione w artykule „”Spór o Chrystusa” – szatańskie dzieło” .
To nie jedyny komentarz, który USUNĘLI.

.

„ Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.Ew. Jana 15, 1-11

Panie Jezu, wiemy, że nas kochasz, bo wierzymy w Ciebie, miłujemy Cię i znamy Twoje słowa, a Twoje słowa są słowami Boga…

Panie Jezu, Ty oczyściłeś nas z grzechów, jesteśmy Twoimi uczniami i mamy słuchać Twoich przykazań….

Panie Jezu, wiemy, że kto nie przestrzega Twoich przykazań, nie miłuje Cię, nie wierzy w Ciebie zostanie potępiony…

***************************

Dalsza wypowiedź Henryka w SKASOWANYM KOMENTARZU do artykułu Obserwatora:
h16

„A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.Ew. Jana 12, 23

.

„Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.Ojcze, uwielbij Twoje imię!„. Wtem rozległ się głos z nieba: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię.” Ew. Jana 12, 27-28

.

„ Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony,wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.” Ew. Jana 12, 16

Panie Jezu, Bóg Ojciec Ciebie uwielbił, abyśmy i my mogli Ciebie wielbić….

Panie Jezu tak my Ciebie wielbimy, jak Bóg Cię uwielbił…

***************************

Początek SKASOWANEGO komentarza Henryka do artykuł€ Obserwatora:

h18

.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” Ew. Mateusza 7, 7

Panie Jezu, poznać Twoje słowa to znaczy poznać słowa Boga…

Panie Jezu, poznać Ciebie to znaczy poznać Boga…

Panie Jezu, uwierzyć Tobie to znaczy poznać Prawdę, bo tylko Ty potrafisz otworzyć ludziom oczy…

Panie Jezu, Ty jesteś Drogą do Królestwa Bożego…

***************************

Część wypowiedzi w SKASOWANYM komentarzu Henryka:
h20

„Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».” Ew. Jana 6, 63-64

Panie Jezu, wiemy, że wszystko co powiedziałeś jest jednym wielkim przykazaniem dla nas…

Panie Jezu, Twoje słowa są życiem…

Panie Jezu, Twoje słowa są duchem…

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.” Ew. Jana 14, 15-17

.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.[…] On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.” Ew. Jana 16, 13-14

Panie Jezu, Bóg Ojciec otoczył Cię chwałą jeszcze przed stworzeniem świata…

Panie Jezu, Duch Prawdy otacza Cię chwałą…

Panie Jezu, Duch Prawdy daje nam zrozumieć, że my także mamy Ciebie otoczyć chwałą…

„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham„. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!” I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham„. Rzekł do niego: „Paś owce moje!”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje!Ew. Jana 21, 15-16

Panie Jezu, my Cię miłujemy z całego serca, czcimy Cię, wielbimy Cię ponieważ taka wola jest Boga, takie jest Jego przykazanie.

Duch Prawdy sprawił, że wierzymy w Ciebie, dał nam zrozumienie, że gdy Ciebie miłujemy, wielbimy, czcimy i wierzymy w Ciebie jest to równoznaczne z tym, że wierzymy w Boga, miłujemy Boga, czcimy Boga i spełniamy Jego wolę….

Dlatego też Bóg nas miłuje ponieważ Ciebie umiłowaliśmy…

Panie Jezu, miłując Ciebie z całego serca, miłujemy Boga z całego serca, a to jest Jego pierwsze, najważniejsze przykazanie…

Kochani, czy zauważyliście na czym polega diabelski przekaz ?

Szatan poprzez ludzi mówi:

„Słuchajcie mnie” – ZGROZA

Człowiek, który uznał się za jedynego, który mówi prawdę przestrzega ludzi przed…. JEZUSEM !!!

Syna Bożego zrównuje z bogami babilońskimi, egipskimi, asyryjskimi, nie rozumiejąc zupełnie przekazu Pisma, gdzie Bóg przestrzegał Izraelitów przed wielbieniem kogokolwiek oprócz Niego, przed bożkami pogańskimi.

A teraz Jezus nazywany „ fałszywym bogiem” jest niebezpieczeństwem w otrzymaniu zbawienia według tego szatańskiego przekazu.

Szatan zrównując Jezusa z bogiem pogańskim ostrzega ludzi, aby nie byli MU wierni, ponieważ w ten sposób zdradzają Boga. – TO JEST WIELKIE KŁAMSTWO

Sam Bóg skierował do nas słowa, które mówią, że mamy czcić i wielbić Jego Syna, Pana Jezusa tak jak Boga. Taka jest wola samego Boga, jest to warunek jak można stać się dzieckiem Bożym, przez uwierzenie, czczenie Jezusa i Jemu posłuszeństwo.

Ale szatan mówi: nie miejcie innych bogów, Jezus jest fałszywym bogiem, nie wolno wam w niego wierzyć, nie wolno wam jego słuchać, nie wolno wam jego wielbić i czcić, bo nie zostaniecie zbawieni.

Szatan nakłania ludzi do czynów, które mogą sprawić tylko brak poparcia i miłości Boga.

Pewni ludzie powołują się na „ Boga”, ale kim jest ten ICH „ Bóg” ? skoro ich przekaz jest zupełnym przeciwieństwem tego co nakazał nam Prawdziwy Żywy Bóg.

Mówią, że nie wolno wielbić, czcić i chwalić Pana Jezusa.

Mówią, że wielbienie Pana Jezusa grozi potępieniem Boga, utratą zbawienia, utratą życia wiecznego. JEST TO NAJWIĘKSZE KŁAMSTWO SAMEGO DIABŁA.

Diabelski przekaz zaprzecza Bogu Ojcu, Duchowi Prawdy i Panu Jezusowi.

Zacznij wielbić kogokolwiek jako dodatek do Boga, pożegnaj się ze zbawieniem. Już pierwsze przykazanie wydaje na ciebie wyrok.” (fragment ów wypowiedzi Henryka Kubika, którą skasowali) 

– NAJWIĘKSZE KŁAMSTWO Z JAKIM SIĘ SPOTKAŁAM

Szatan mówi, że gdy będziesz wielbić Jezusa nie zostaniesz zbawiony – ZGROZA

Bóg mówi, abyśmy wielbili Jezusa, wtedy otrzymamy życie wieczne.

Zwracam się do ludzi, którzy służą szatanowi:

Jesteście kłamcami i zwodzicielami na usługach ojca kłamstwa.

Odeszliście od jedynej Prawdy jaką jest Jezus i dlatego szatan wami się posługuje. On was zwodzi, a wy zwodzicie innych.

Naszym obowiązkiem jest ostrzec was i innych, że kroczycie drogą ciemności. Nawróćcie się do Pana Jezusa.

Brzydzę się waszym kłamstwem i mam dość waszych kłamstw.

Udowodnijcie, że Bóg kłamie, pokażcie gdzie Bóg mówi, że nie wolno wielbić Jezusa ???

Przytoczcie słowa Boga, które przyniósł Jezus, że stracimy zbawienie, gdy będziemy czcicielami Syna Bożego.

Kochani Czytelnicy, cały świat głosi to, że wierzy w Boga.

Pytanie jak rozpoznać w jakiego Boga wierzą ci ludzie.

Jest na to bardzo łatwy sposób:

Sam Bóg powiedział nam, że wiernych Prawdziwemu Bogu można poznać po tym, że są wierni Jezusowi, że oddają Mu chwałę, cześć i uwielbienie i że są posłuszni Jego słowom.

KOCHANI, NIE DAJCIE SIĘ ZASTRASZYĆ SZATANOWI

TRZYMAJCIE SIĘ PANA JEZUSA, BO ON JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

TYLKO Z NIM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE

Na koniec proszę spójrzcie na całość oryginalnego komentarza Henryka Kubika, który zapewne sami uznali, że był straszną HEREZJĄ bo ukazywał ZA DUŻO KIM ONI W RZECZYWISTOŚCI SĄ i postanowili, że go usuną:

h21h22h23h24

.

www.zbawienie.comhenio klamczuszek

www.zbawienie.forumotion.com
henio klamczuszek 2

www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com
obserwator klamczuszek

9 Comments. Leave new

„Kto nie oddaje czci Synowi, ten nie oddaje czci Ojcu”
I to tyle jeśli chodzi i zrozumienie kim naprawdę jest Jezus bo Jego przyjście zmieniło wszystko.
To właśnie Zbawiciel i ci co w Niego wierzą stoją na drodze szatanowi, zwłaszcza jeśli chodzi o stworzenie jednej światowej religii. Ile czasu już słyszymy jak próbuje się islam mieszać z chrześcijaństwem twierdząc, że „to ten sam Bóg” ? Tylko jest jeden problem dla ludzi służących szatanowi i tym problemem jest Jezus, który zdecydowanie odróżnia wiarę w Prawdziwego Boga od religii różnej maści. Dlatego próbuje się zniszczyć Jego autorytet i sprowadzić go do roli zwykłego człowieka ewentualnie proroka. Pan przecież wiedział że dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie zostaną zwiedzeni więc przybył do nas aby dać nam nowe Przykazania i nauki, które całkowicie odróżniają prawdziwą wiarę w Boga od różnych szatańskich religii opartych na niszczeniu i morderstwach za co ich wyznawcy mają zostać wynagrodzeni i którzy nazywają naszą wiarę „religią słabych ludzi”. Nie dajcie się omamić !!! Niech nasz dar w postaci wolnej woli zostanie dobrze wykorzystany i niech nie służy złemu. Ja dokonałem już wyboru: Idę za Jezusem !!!

Odpowiedz
Andrzej Kojder
14 marca 2016 19:13

Ci ludzie nie potrzebują Chrystusa do zbawienia, potrzebny im jest jak ksiądz katolikowi, aby odpuścił im grzechy. Ale wiemy dobrze że nie odpuści, że pomrą w grzechach, tak mówił Jezus Chrystus: „Zatem wam powiedziałem, że pomrzecie w waszych grzechach. Gdyż jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, umrzecie w waszych grzechach”

Odpowiedz
Rafal Kudrański
14 marca 2016 20:51

…a tak naprawdę to Jezus im jest tylko potrzebny JAKO SLOGAN aby zwieźć ludzi.
Powołują się na Jezusa SPORADYCZNIE – i tak jak wcześniej napisałem – gdyby nie nasza wspólna praca OBNAŻANIA ich fałszywych nauk, o Panu Jezusie nie wspominaliby nawet sporadycznie bo rozprawialiby o ich miłości do boga (Z MAŁEJ LITERY) podpierając się Starotestamentalnymi Księgami.

I właśnie taka jest rzeczywistość, że wszystkie swoje fałszywe nauki podpierają żydowskim nurtem, który swoje źródło przecież ma już od czasów naszego Zbawiciela. I płynie już tak sobie 2 tysiące lat i jak widzimy koryto rzeki z tym nurtem nabiera wody i siły w tych „dniach ostatecznych”.

A jedynym i wszystkim w tej rwącej OBECNIE rzece kłamstw, opiera się na tym czym było OD POCZĄTKU – że Jezus Chrystus NIE jest Bogiem!

To co przedstawiamy to tylko te „największe” herezje bo naprawdę w ich naukach kłamstwo, niedorzeczność i przeczenie sobie samym po prostu LEJE SIĘ STRUMIENIAMI.

Czyż nie wiedzą, że kłamstwa mają krótkie nogi????

Tacy są zapętleni w swoich kłamliwo-fałszywych naukach, że muszą kasować swoje komentarze by TUSZOWAĆ swoje POGARDLIWE nauki do Prawdy!

Tutaj chciałbym się do Was zwrócić Antychryści: Naprawdę tacy naiwni jesteście, że kasując komentarze ukryjecie waszą JEZUICKĄ agendę, którą zaczęliście wprowadzać od początku 2015 roku?? Myślicie, że my tacy głupi jesteśmy? 🙂
Ale damy wam radę 🙂
Zanim coś napiszecie „GRUBEGO” to zastanówcie się naprawdę 100 razy czy czasem nie za bardzo się odkrywacie, że GARDZICIE nauką samego Boga i Zbawiciela – Jezusa. Zanim przeczytacie ponownie co już umieściliście w sieci to już jest u nas w folderze „ANTYCHRYŚCI” 🙂
Mamy jeszcze parę „rodzynków” jacy to jesteście „naśladowcy waszego króla Jezusa”…

Po co kasujecie? Przecież nie powinniście się wstydzić niczego co świadczycie bo przecież jesteście JEDYNYM TAKIM ŹRÓDŁEM NA ŚWIECIE w „którym pływa sam duch boży”… 🙂

Tak pływa, ale ten duch boży przez mAŁE „d” i „b”…

ps. Bóg nie da się PONIŻAĆ nasi „drodzy” JEZUICCY bliźni

Odpowiedz

Tak, polski watcher już nie wiadomo co zna najlepiej. Słaba znajomość słów Boga niestety jest powodem jego wielu jakże istotnych pomyłek.
Szukać Boga i poznać Go jak najlepiej powinno być domeną każdego, zwłaszcza takiego człowieczka, który chce Słowo Boże przekazać innym. Tylko problem tkwi w tym, czy oby na pewno na tym mu zależy.

A tak Henryka śmieszy, jeśli ktoś szuka Boga i pragnie Go poznać. Jakże śmieszni są tacy ludzie w jego oczach.
Tak o nich mówi: ” Śmieszy mnie wypowiedź, że ktoś szuka Boga. Najwyraźniej tragiczna ślepota….. ”
Taak, a co na to mówi nasz Bóg ? Zobaczmy:

Gdy mię wzywać będziecie, a pójdziecie, i modlić mi się będziecie, tedy was wysłucham;
A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,
Dam się wam zaiste znaleść, mówi Pan
: a przywrócę więźniów waszych, i zgromadzę was ze wszystkich narodów, i ze wszystkich miejsc, gdziemkolwiek was zagnał, mówi Pan; i przyprowadzę was na to miejsce, skądem was wyprowadził.”
Jeremiasza 29,12 BG

Odpowiedz
Rafal Kudrański
15 marca 2016 17:05

Basia wspaniały werset ukazujący jak bardzo ów człowiek, o PSEUDONIMIE „Henryk Kubik” jest niedorzeczny i absurdalny w tym co zaświadcza.
Nie powinno nas dziwić, że SKASOWALI ten komentarz bo w nim ukazał prawdziwe oblicze – czyli POGARDĘ dla drugiego człowieka.

A „najśmieszniejsze” jest to w tym wszystkim, że on mianuje się, że jego właśnie JAKO JEDYNEGO na świecie wybrał sam Bóg by odkrył tajemnicę proroctwa wybawienia ludu Bożego – a WYŚMIEWA ludzi, którzy postępują ZGODNIE z „życzeniem” samego Boga aby Go właśnie ludzie S Z U K A L I.

Cóż za WTOPA fałszywy nauczycielu!
Przecież przez CAŁE Słowo Boże Bóg mówi aby LUDZIE GO SZUKALI – a to dla Ciebie śmieszne…

Jeremiasza księgi nie znasz…? To lepiej się zapoznaj z tym świadectwem co Basia powyżej dała i naprawdę zastanów się czy tym JEZUICKIM nurtem jaki głosisz – warto płynąć, bo przecież wiesz, że Jezus będzie Cię sądził a Ty Go PUBLICZNIE znieważasz oraz ZWODZISZ Jego ukochanych ludzi!

Niby taki to jesteś „prawy” w swoim wypełnianiu Prawa Starego Testamentu jak i chcesz pouczać innych o Nim a WYŚMIEWASZ/DRWISZ z ludzi, którzy WŁAŚNIE postępują zgodnie z NAKAZAMI Boga by Go SZUKAĆ????

A ja mam dla Ciebie specjalne świadectwo Boże – i to ze Starego Testamentu – bo nie chciałbym Cię męczyć Nowym Testamentem bo naukami Pana Jezusa to również GARDZISZ.

Zapewne znasz takiego króla Izraelskiego – Roboama?
Wiesz co robił zapewne…
Jego życie sam Bóg tak podsumował:

„Jednakże POSTĘPOWAŁ ŹLE, albowiem NIE skłonił swego serca, ABY SZUKAĆ Pana.” 2 Kronik 12, 14

I jak Henryku – pośmiejemy się razem…??

Choć nie zdziwiłbym się wcale gdybyś POCHWALIŁ to złe postępowanie Roboama bo przecież tak robisz jak chociażby sytuacja z Mutu gdzie nazwał bliźniego „CIPKĄ” a Ty zamiast napomnieć to co zrobiłeś… ZAŻARTOWAŁEŚ sobie!
Ah jaki ty WESOŁY jesteś…
Tylko szkoda, że ŚMIESZY ciebie akurat zachowanie ZŁE w oczach PRAWDZIWEGO Boga.

Ale wiem, że Ciebie to nie ruszy bo służysz temu bogu z małej litery – temu który właśnie uwielbia NIEPRAWOŚĆ i KŁAMSTWA , w których ty jesteś specjalistą.

Ah no i przypomnijmy jeszcze Czytelnikom, że ów temat z NIEGODNYM zachowaniem mutu, który Marysia założyła – a Ty „dałeś świadectwo” jak to podążasz za „prawdą” – SKASOWAŁEŚ!

Taka jest PRAWDA drodzy Czytelnicy o „bogobojnym” i JEDYNYM takim na świecie Henryku Kubiku – a dowody/screenshoty ów wypowiedzi Henryka odnośnie Mutu daliśmy w artykule https://panjezusjedynadroga.pl/henryk-kubik-zdradzil-czytelnikow-i-boga/

Odpowiedz

Tak, wolą Boga od zawsze było, aby każdy Go poznał:

Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
Jego przyjście jest pewne jak świt poranka,
jak wczesny deszcz przychodzi On do nas,
i jak deszcz późny, co nasyca ziemię”.
Cóż ci mogę uczynić, Efraimie,
co pocznę z tobą Judo?
Miłosierdzie wasze podobne do chmur na świtaniu
albo do rosy, które prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez proroków,
słowami ust mych zabijałem,
a Prawo moje zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ozeasza 6,3

Ps.
Gdyby nie było fałszywych pasterzy i nauczycieli wśród ludu Bożego byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Dlatego słuchajmy słów Bożych, a od kłamców trzymajmy się z daleka.

Odpowiedz

Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali,
tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć.
Mówiłem: „Oto jestem, jestem!” do narodu,
który nie wzywał mego imienia. Izajasz 65,1

Odpowiedz

Tak też Bóg jest dostępny dla każdego, On wyciąga rękę do każdego człowieka na ziemi, a zwłaszcza do grzeszników. Nie jest Jego wolą, aby ludzie ginęli.
Pan Jezus dobitnie to potwierdza gdy mówi:

„On usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.Mat. 9,12

Pan Jezus lekarstwem dla każdego, na wszystkie boleści 🙂

Odpowiedz
Rafal Kudrański
16 marca 2016 13:52

„[…] I powiem jeszcze jedno w Swojej Wspaniałości On to zauważył ze grupka Słowian Go szuka
-tak jak Powiedział szczerze i pradziwie i nam się powoli Objawia z całym Swoim Majestatem
– Oby dalej nam Błogosławił i odkrywał kolejne karty […]„

wypowiedź lusi na forum antyzbawiennym http://www.radiopanjezusjedynadroga.pl/rec/lusia.jpg

Jak widzimy lusia z elity Henryka Kubika pisze, że użytkownicy jego forum SZUKAJĄ Boga.

A ich mentor Henryk Kubik tak o to zaświadcza:

„Śmieszy mnie wypowiedź, że ktoś szuka Boga. Najwyraźniej tragiczna ślepota!”

Pytanie aż samo nasuwa się do Ciebie lusiu jak i do innych użytkowników waszego elitarnego grona:

Jak się czujecie, gdy wasz admin Henryk mówi o was iż ogarnęła was tragiczna ślepota???

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: