Biblie

„Dziesięć Przykazań” – TEOLOGICZNA manipulacja cz.1

5 stycznia 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański
* Przedstawienie „ewolucji” Dziesięciu Przykazań w Katechźmie Katolickim (str.481 i 482):
dekalog blog

* „Dziesięć Przykazań”, „Dziesięć Słów”, „Dwie tablice kamienne Świadectwa” – czym jest?
Przez 27 lat byłem katolikeim i uczestniczyłem w życiu Kościoła. Tłumaczono mi od małego, że ów 10 Przykazań są najważniejszymi nakazami danym ludziom od Boga, których powinniśmy przestrzegać. Dał je nam Bóg na górze Synaj przez Mojżesza. Tak było mi tłumaczone w domu czy też na lekcjach religii – jak i też w Kościele. Bynajmniej taki obraz wyniosłem jako Katolik. I niestety jest to „skrzywiony” obraz ,który Papieże ZMANIPULOWALI dla własnych celów. Wszak Przymierze Dziesięciu Słów zostało zawarte z Izrealitami o czym będzie mowa w dalszej częsci.
Księga Rodzaju czy też Powtórzonego Prawa nie daje nam jasno określonych po kolei numerowanych Przykazań. Nie mamy możliwości odtworzyć idealnego „Przymierza Dziesięciu Słów”. Lecz jesteśmy w tych Księgach DOKŁADNIE poinstruowani jakie zakazy i nakazy Bóg oczekiwał od Izraelitów. I tu również wracamy do sedna – ów Przymierze Boga zostało zawarte z IZRAELITAMI a nie Chrześcijanami. Pan Jezus sam przyznał iż nie przyszedł znieść Prawa i Proroków lecz je WYPEŁNIĆ o czym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 5,17-19:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”

Lecz na czym to WYPEŁNIENIE przez Pana Jezusa polegało?
Już w tej samej Ewangelii Pan Jezus daje nam odpowiedź w rozdziale 22:

„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę kto Mu zadał pytanie. Był to faryzeusz i to w dodatku uczony w Prawie czyli można powiedzieć po katolicku, że biblista/teolog. Mając na uwadze poruszane „Dziesięć Przykazań” Pan Jezus „ZAMKNĄŁ JE” tylko w DWÓCH przykazaniach! Pierwsze mówi o BEZGRANICZNEJ miłości do Boga a drugie o miłości do bliźniego.
Czy wspomina coś Pan Jezus o siódmym dniu, szabacie aby oddawać Bogu Ojcu cześć w należyty sposób jaki to przedstawił w nakazie na Górze Synaj? Odpowiedź uzyskacie w dalszej części. Napewno słowa Pana Jezusa ZMIENIŁY numerację „Dziesięciu Przykazań” bo „zmieścił je” tylko w DWÓCH – i już nie należy w takiej sytuacji nazywać ich „Dekalogiem”/Dziesieciorgiem Przykazań.

Katechizm na stronie 486 oświadcza, że numeracja zmieniała się przez wieki a jej obecny „kanon” został przyjety za świętego Augusta jako tradycja stosowana w Kościele:
numeracja_blog
Nie rozumie tutaj pojęcia iż numeracja zmieniała się przez wieki skoro Augustyn był jednym z pierwszych „dostojników świętych” kościoła rzymsko katolickiego, który na dobrą sprawę niedawno powstał (niecałe 100 lat temu.). Więc jak przez WIEKI mógła zmieniać się numeracja skoro ŻADNEGO DOWODU NIE MA i nie może być! Bo powołają się na dekalog żydowski? A to przecież inne wyznanie/religia. Także już samo w sobie to zdanie i twierdzenie katechizmowe jest MANIPULACJĄ. No chyba, że chodzi o wieki „do przodu” o czym kompletnie nie mam pojęcia i nigdy się z czymśc takim nie spotkałem aby innej formy „Dziesięciu Przykazań” uczono w kościele katolickim. Jeśli ktoś ma na to dowód to chętnie zaznajomię się z ciekawości bo i tak nie zmienia to faktu i sensu, że w Biblii nie ma żadnej numeracji a są tylko NAKAZY i ZAKAZY dane od Boga.

Na tej samej stronie Katechizm naucza nas:
dekalog sobor blog
Jest to ewidentny nakaz kościoła na przestrzeganie jego „Dziesięciu Przykazań”. Tylko „szkoda”, że Pan Jezus naucza tylko o DWÓCH przykazaniach.
A na następnej stronie utwierdza swoje stanowisko:
dyspenza blog
Kościół twierdzi w tym zdaniu iż Przykazania są niezmienne i obowiązują zawsze. Co do obowiązania zawsze już przedstawiłem, że nie jest to zgodne z Ewangelią Pana Jezusa – i jeszcze potwierdzę w dalszych częściach zapewne. Natomiast jeśli chodzi o ich niezmienność to już w dalszych częściach się okaże jak według Kościoła są „niezmienne”..
W tym tekście również Kościół naucza iż „Dziesięć Przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka”. Chciałbym teraz zapytać Uczonych w Piśmie skąd wzięli taką informację?? Bo z Biblii wynika iż „Świadectwo Dziesięciu Słów” Bóg napisał palcem na kamiennych tablicach: „Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. Proszę zatem mi podać dowód, że Bóg wyrył w sercu człowieka „Dziesięć Przykazań”. Ta informacja jest JAWNYM MANIPULOWANIEM Słowem Bożym przez Papieży. Jest zamieszczona tutaj aby PODKREŚLIĆ znaczenie Papieskich Dziesięciu Przykazań – dlaczego napisałem Papieskich? Zostanie to poruszone w DRUGIEJ CZĘŚCI TEMATU. A w dodatku mieszają Słowem Bożym bo faktycznie Bóg wspomina o wyryciu Swoich Praw w sercu człowieka lecz to kompletnie nie o Dziesięciu Przykazaniach mówi. A mianowicie dowód mamy w Ksiedze Jeremiasza (31,31-34):

„Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy zawrę z domem Izraela
nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
– wyrocznia Pana.
Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
„Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie – wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał».”

Niesamowite proroctwo zapisane przez Jeremiasza! Chyba każdy wie, że Jeremiasz żył już po Mojżeszu a więc po zawarciu Przymierza na górze Synaj. Tutaj sam Bóg mówi, że Izraelici ZŁAMALI Przymierze Mojżeszowe i DA NOWE PRZYMIERZE, które właśnie wyryje w sercach ludzi. Oczywiście ma tu na myśli Przymierze, które zawarze z ludźmi przez Swojego Syna – Pana Jezusa. A ten Pan Jezus naucza o DWÓCH Przykazaniach a nie „dziesięciu”. Także moi drodzy Uczeni w Piśmie katoliccy prosze podać dowód Biblijny jak to w serach ludzi Bóg WYRYŁ ów „Dziesięć Przykazań”.

Na koniec pierwszej części umieszczam pierwsze zdanie nauki Kościoła odnośnie dekalogu (str.486):
dekalog tradycja
W tym zdaniu są trzy twierdzenia w którym Kościół MANIPULUJE i OKŁAMUJE. Z jednym twierdzeniem mogę się zgodzić, że Tradycja Kościoła przyznała SWOJEMU Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie. I jest to ŚWIADOMA MANIPULACJA dla OKREŚLONYCH CELÓW. Tradycja Kościoła, śmie twierdzić iż jest wierna Pismu Świętemu – w kolejnych częściach ukażę PRAWDĘ jak DALECE JEST INNA, a wręcz jest PRZECIWIEŃSTWEM Słowa Bożego. Również twierdzi iż idzie za przykładem Jezusa – jak już tu mogłem wykazać swoimi dogmatami katechetycznymi na temat ich nauk dziesięciorga przykazań idą INNĄ drogą. A to tylko kropla w morzu jak bardzo idą INNĄ drogą od Pana Jezusa tym samym Was DRODZY OSZUKUJĄ I MANIPULUJĄ WAMI sprowadzając na DROGĘ ZATRACENIA!

Pozdrawiam Was gorąco i juz niebawem CZĘŚĆ 2.
Rafał Kudrański

Tags:

No comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: