Biblie

JEDEN Bóg i Zbawca – WSZECHMOCNY

23 lipca 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

„Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” Ks. Izajasza 43, 11

.

„Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem,
i nikt inny!
Przysięgam na Siebie samego,
z moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne.” Ks. Izajasza 45, 21-23

.

„My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna JAKO ZBAWICIELA świata.” 1 List Jana 4, 14

.

„Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
On zaś jest prawdziwym Bogiem
i Życiem wiecznym.” 1 List Jana 5, 20

.

„A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego
i czyhać na niego,
łuk jego pozostanie niezłamany,
i ręce jego – sprawne.
Z rąk potężnego Boga Jakubowego,
od Pasterza i Opoki Izraela,
 od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał,
od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił –
błogosławieństwa z niebios wysokich,
błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej,
błogosławieństwa piersi i łona.” Ks. Rodzaju 49, 23

.

„Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
 orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
 Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.” Psalm 23

.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;   dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,  podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” Ew. Jana 10, 11-16

.

„Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»” Ew. Jana 20, 28

.

„I wołał Jezus, a mówił: Kto wierzy w mię, nie w mię wierzy, ale w onego, który mię posłał. I kto mię widzi, WIDZI ONEGO, który mię posłał.” Ew. Jana 12, 44-45

.

„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz JUŻ Go ZNACIE i ZOBACZYLIŚCIE». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo JESTEM Z WAMI, a jeszcze MNIE NIE poznałeś? Kto Mnie zobaczył, ZOBACZYŁ TAKŻE I Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” Ew. Jana 14, 7

Drodzy Czytelnicy mógłbym Wam wklejać jeszcze SETKI świadectw Słowa Bożego iż Ojciec i Syn są JEDNO – tym JEDYNYM Bogiem, Stworzycielem, Pasterzem, Zbawcą, Opoką Izraela, Zmartwychwstaniem i Życiem wiecznym.
Ale przecież już na blogu przedstawiliśmy je dobitnie w artykułach „Jezus Cudem w naszych oczach jest!” czy też „Chrystus jest Bogiem!” .
A to nie są jedyne przecież artykuły, które ukazują tą wspaniałą Prawdę iż to Sam Bóg w ciele tak nas umiłował, że oddał Swoje życie za nas by wykupić nas ze śmierci i ofiarować nam Życie wieczne!

Pomimo, że Słowo Boże tą Prawdę dosadnie przedstawia, szatan za pośrednictwem fałszywych nauczycieli od około 2000 lat za wszelką cenę chce wymazać z pamięci ludzi ten wspaniały czyn Zbawczy z „biografii” JEDYNEGO Boga.
Robią to w przebiegły sposób łapiąc ludzi na ZIEMSKIM rozumowaniu znaczenia wyrazu „JEDYNY”.
Robią to sprytnie pomimo, że i nawet w ZIEMSKIM rozumowaniu ich agenda szatańska okazuje się ABSURDEM.

Rozdzielają JEDNOŚĆ BOSKĄ Syna od Ojca, odbierając tym samym Bogu Jego WSZECHMOC.

Na jakiej podstawie?

Właśnie po to napisałem ten artykuł aby w bardzo prosty sposób, a wręcz „łopatologiczny” – przedstawić Wam jak bardzo przeciwnicy Boga ZBAWCY – Pana Jezusa, pisząc o ICH „jedynym” bogu ojcu pokazują, iż nie jest on WSZECHMOCNY.
A to akurat prawda ponieważ ich „jedyny” ojciec, oddzielony od Syna nie jest bynajmniej Wszechmocny ponieważ jest to ojciec KŁAMSTWA – szatan.

Piszą oni ewidentnie, że skoro Bóg Izraela mówi, że jest JEDEN w Starym Testamencie to musi być JEDEN i nie ma takiej możliwości, żeby Pan Jezus (Syn) był Bogiem – ten z Nowego Testamentu.
Już zestawiając tylko te wersety Słowa Bożego, które przedstawiłem w artykule, zaświadczają, że Pan Jezus MUSI BYĆ Bogiem.
A przecież dowodów są SETKI, a które również przedstawiłem w bardzo dosadny sposób w artykule „Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu! UKRYWANE FAKTY!!!”, że to właśnie Bóg OBJAWIONY W CIELE LUDZKIM ingerował OSOBIŚCIE w dziejach świata – oczywiście w szczególności w historii Swojego Narodu Wybranego od początku stworzenia.
Tego tematu nigdzie nie znajdziecie aby był omawiany. Nie mówiąc już o omawianiu w oparciu o Słowo Boże.

Apostoł Jan pięknie ukazuje to już na początku Ewangelii:

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
 Ono było na początku u Boga.
 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
 W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
 a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga
– Jan mu było na imię.
 Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
 Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
 Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
 A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.” Ew. Jana 1, 1-14

To jest jeden z najwspanialszych manifestów Słowa Bożego, który objawia nam Prawdę w sposób bezpośredni.

Ojciec i Syn SĄ JEDNO – JEDNYM Bogiem.

Są dwie grupy, które nie uznają Pana Jezusa jako Boga:

 1. Osoby, które ODRZUCIŁY całkowicie świadectwo Nowego Testamentu, właśnie z powodu, że Jego świadectwo jasno i wyraźnie przedstawia, że Pan Jezus jest Bogiem.
  Ci ludzie zostali tym samym, w tzw. Starym Przymierzu – oczekując nadal swojego mesjasza.
  Oni pozostali ślepi, dokładnie jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, na to, że właśnie Księgi Mojżeszowe i kolejne Starego Testamentu, świadczą o Panu Jezusie – o czym dobitnie mówi nasz Zbawiciel:

  „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?  Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?» Ew. Jana 5, 43-47

  Uważam, że ta grupa nie jest aż tak niebezpieczna by mogła zwieźć prawdziwe dzieci Boże, które uwierzyły Słowu – Panu Jezusowi.

 2. Osoby, które wierzą, że Bogiem jest tylko Ojciec ze Starego Testamentu a Jego Syn – Pan Jezus – zaświadczany przez Apostolskie świadectwo, NIE jest Bogiem a jedynie STWORZENIEM (takim wyjątkowym…).
  Tak na dobrą sprawę nie różnią się NICZYM od świadectwa, o którym NAWET koran zaświadcza.
  Oczywiście muzułmanie uczeni są od dawna nienawiści do Pana Jezusa i Jego naśladowców lecz fakty zapisane w księgach koranu są takie iż OFICJALNIE Jezus (Isa) jest dla nich WIELKIM mężem „bożym” i prorokiem. I to nawet większym niż Mahomet jeśli przyjrzymy się świadectwu jakie „święta” księga muzułmanów głosi – o czym nawet muzułmanie wspominają sami! Także grupa ta ROZDZIELA Ojca od Syna i jak możecie od dawna zobaczyć, o czym my świadczymy tu na blogu – jest to ABSURDALNE i WRĘCZ NIEDORZECZNE stanowisko, ponieważ NIE da się tego pogodzić w JAKIKOLWIEK SPOSÓB.Teraz przejdę do sedna tego artykułu.

Dla tej grupy Bóg jest JEDEN i nie ma innego – to jest Prawda lecz oni tylko uznają Ojca – co jest WIELKĄ HEREZJĄ..
Spójrzmy, czy ich logiką znaczenia „jeden”, którą na siłę forsują – są pod tym względem prawdomówni.

Teraz zobaczmy na prawdę jaka kreuje naszą rzeczywistość i jak najbardziej pasuje do zastosowania nazewnictwa „jeden”:

1

Drodzy jest to olej kokosowy, który w sklepach nie kupicie w takiej formie PŁYNNEJ ponieważ w sklepach nie mamy z reguły 25,9 stopni. A szczególnie z żywnością 🙂

Poniżej przedstawiam dla „pewności”, że w słoiku znajduje się tylko olej kokosowy.

2

Widzimy, że żadnych innych składników nie ma i jest to olej czysty/ekologiczny olej kokosowy – w Polsce tzw. Bio a tu w Anglii nazywane „Organic”.

Teraz przedstawię Wam zdjęcia TEGO SAMEGO organicznego oleju kokosowego, który wsadziłem na jakiś czas do lodówki:

3

To jest TEN SAM słoik z zawartością organicznego olejku kokosowego, ale gdybyście mieli wątpliwości to proszę zobaczcie:

4

I jak widzimy, ZWYKŁY olej kokosowy w ciągu niedługiego okresu czasu zmienił swój wygląd.
I to w dodatku nie tylko swój wygląd lecz również WŁAŚCIWOŚCI co dowodzi poniższe zdjęcie:

5

Drodzy czy zrobiłbym to samo – otworzył słoik i przechylił go do góry nogami – z tym samym słoikiem zawierającym olejek kokosowy w STANIE PŁYNNYM?

Oczywiście, że nie bo musiałbym później sprzątać podłogę w kuchni…

A przecież jest to TEN SAM – TEN JEDYNY – olej kokosowy, który posiadam w domu!

A tak na dobrą sprawę ten JEDYNY olej kokosowy, który jest zapewne w milionach EGZEMPLARZY u ludzi w domach na całym świecie jak i TONAMI zalegający w magazynach!

Przejdźmy do klasycznego przykładu jakim jest… JEDNA WODA. (kliknij na zdjęcie by powiększyć)

woda

Widzimy, że ta JEDYNA woda może występować/ „objawiać się” nam aż w 3 formach – ciekłym, stałym i gazowym.

lódpara

Drodzy Czytelnicy, nie ulega dla nas wątpliwości w dzisiejszych czasach, że te 3 formy/stany skupienia SĄ JEDNĄ i TĄ SAMĄ WODĄ.
O ile w dawnych/zamierzchłych czasach, gdy nie było takiej techniki i sprzętu do badania, ludzie mogli uważać, że są to RÓŻNE „rzeczy” i nie mają nic wspólnego ze sobą.
Gdybyśmy parę wieków wstecz podeszli do jakiegoś Aborygena w jego słonecznym klimacie i pokazali BRYŁĘ SOLIDNEGO LODU to jestem przekonany, że wyśmiałby nas gdybyśmy mówili, że to jest dokładnie TA SAMA – JEDYNA woda, którą pije.
Bo tak naprawdę skąd mógłby wiedzieć, skoro lodu NIGDY NA oczy nawet nie widział a i w dodatku nie miał specjalistycznego sprzętu by o tym się dowiedzieć ze struktury i budowy „wewnętrznej”?

Ale my doskonale wiemy, że TA WODA – jest TĄ WODĄ również jako lód czy para.

Ta woda również mogłaby w podobny sposób zamanifestować jak Bóg w Księdze Izajasza co podałem jako pierwszy werset w artykule:

„Ja, WODA, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnej WODY.” księga prawdy fizyczno-chemicznej, stworzonego świata

Więc teraz należy zadać pytanie każdemu z przeciwników PRAWDY Bożej iż to BÓG W CIELE objawił się Swemu stworzeniu już od POCZĄTKU, mieszkając z nami w Edenie aż po NAJWSPANIALSZE POŚWIĘCENIE w dziejach ludzkości,  dając SWOJE ziemskie Życie/”Oblicze” jako okup za nas , pokazując tym samym JAK BARDZO NAS KOCHA:

 • czy Wasz „jedyny” „bóg ojciec” nie jest Wszechmocny, że nawet jego dzieła jak chociażby wspomniana w artykule woda czy olej kokosowy – potrafią przybrać różne „formy”, w których i WŁAŚCIWOŚCI swoje zmieniają a MIMO TO – pozostają TYM SAMYM i JEDYNYM w „swojej istocie”??

Wy sami świadczycie absurdalnie, że wasz bóg ojciec NIE  jest Wszechmocny ponieważ olej kokosowy, woda (i wiele innych „jego” dzieł) mogą WIĘCEJ NIŻ wasz ojciec!

Ten, również „łopatologiczny” artykuł, pokazuje jak bardzo absurdalnie jesteście niedorzeczni i jedyne co Wam pozostaje to DOŁĄCZYĆ do pierwszej grupy i przestać powoływać się na Pana Jezusa.

Inaczej nadal będziecie gronem największych absurdów „duchowych nauczycieli” i z tego tytułu będziecie nadal mogli TYLKO MILCZEĆ na pytania strikte związane ze Słowem Bożym – co właśnie CZYNICIE!

Milczenie Wasze jest najwymowniejszym dowodem, że jesteście KŁAMCAMI I FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI, którym Prawda Słowa Bożego ZAMYKA usta!

Sam Pan Jezus, na którego się powołujecie zaświadcza, że Jemu należna jest cześć JAKO BOGU:

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,  aby WSZYSCY oddawali cześć Synowi, TAK JAK oddają cześć Ojcu. Kto NIE oddaje czci Synowi, NIE oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” Ew. Jana 5, 22

Drodzy Czytelnicy nie dajcie się zwieźć, że oddając cześć JAKO BOGU,Ojcu w sytuacji gdy NIE oddajesz dokładnie TAKIEJ SAMEJ  czci JAKO BOGU – Synowi – otrzymacie Życie wieczne.
Sam Pan Jezus, Zbawiciel świata (który JEST TYLKO JEDEN) zaświadcza, że nie działa to tak i mówi wyraźnie, że gdy oddasz Mu cześć JAKO BOGU – dopiero wtedy ODDASZ CZEŚĆ BOGU OJCU!

Pomijając a wręcz PONIŻAJĄC Syna z Jego BOSKOŚCI – czeka Cię nie życie wieczne lecz POTĘPIENIE.

Na koniec chciałbym się zwrócić bezpośrednio do FAŁSZYWYCH PASTERZY i ich ZWIEDZIONYCH owieczek.

Tak Bóg Izraelski zaświadcza Swojemu ludowi KIM JEST:

„Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?»  Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.” Ks. Wyjścia 3, 13-15

Natomiast to właśnie Pan Jezus, Ten na którego FAŁSZYWIE się powołujecie kieruje do Was te słowa, „najdalszemu” pokoleniu:

„«Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich».” Ew. Jana 8, 23

My uwierzyliśmy JEGO Słowu, że Ten JEDYNY Zbawiciel świata jest właśnie JA JESTEM – Bogiem ojców naszych, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.

Wy natomiast nie uwierzyliście i wręcz walczycie z Bogiem WSZECHMOCNYM i jeśli nie nawrócicie się do Niego, wierząc, że ów Pan Jezus jest JESTEM – pomrzecie w swoich grzechach.

A czy Wy drodzy Czytelnicy uwierzyliście, że to ON JEST?

Życzę Wam tego z całego serca ponieważ TYLKO TAK, będziecie mogli być dziećmi Bożymi trwającymi w JEDNOŚCI Ojca i Syna – JEDYNEGO BOGA.

.
Zbawiciel_Bóg

5 Comments. Leave new

Dziękuję za tak jasne i oczywiste wytłumaczenie, bardzo pomaga mi w moim nowo narodzeniu .

Pozdrowienia

Odpowiedz
Rafal Kudrański
23 lipca 2016 21:30

Dziękuje Marto za miłe słowa.
Ale najważniejsze jest to, że artykuł spełnia swoją rolę – i to jest wspaniałe.
DoBrAnOc 🙂

Odpowiedz
Rafal Kudrański
25 lipca 2016 12:56

Witajcie, przez około tydzoeń mogę nie mieć dostępu do internetu więc może się zdarzyć że komentarze nie będą się pojawiać.
Przepraszam za zwłokę w odpisywaniu emaili ale jest ich mnóstwo i ostatnio nie dawałem rady odpisywać. Do sklikania wkrótce 🙂

Odpowiedz

Niech bendzie chwała Panu Jezusowi Chrystusowi na wieki wieków ! Nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem a każdy niewierzący w to bendzie musiał zgiąć kolana przed nim i oddać mu cześć Boską . Cudownie to przedstawiliście i nie chciałbym być w skórze przeciwników Boga Pana Jezusa Chrystusa gdy bendą zginać kolana przed Jego obliczem . Dla nich to bendzie już za późno ! Chwała i cześć Panu Jezusowi po wszystkie pokolenia !

Odpowiedz

Ap 2, 8: Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył:

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: