Biblie

Pan Jezus i Jego Nowe Prawo

7 maja 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

cudzoloznica

Na blogu wiele napisaliśmy o Prawdzie, którą przyszedł objawić nam Pan Jezus aby następnie przypieczętować Ją chwalebnym Zmartwychwstaniem, w wyniku którego KAŻDY człowiek otrzymał możliwość życia wiecznego.

Za tą Prawdę od początku ginęli w dziesiątkach, setkach, tysięcy ludzie – a nawet można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w MILIONACH biorąc pod uwagę miniony czas.

Ludzie ginęli za Prawdę o BOGU, który w swojej misji zbawczej przyszedł na świat i ofiarował swoje ziemskie życie jako DAR życia wiecznego każdemu człowiekowi, który uwierzy w Niego, Jego Ewangelii.

Ci święci, których powinniśmy podziwiać za ich niezłomną wiarę i największe poświęcenie – ginęli za BOGA Jezusa. To jest niepodważalny fakt historyczny, który coraz częściej staje się niestety faktem naszych czasów 🙁
Jest to oczywiście smutne ale jeśli wierzymy Słowu Bożemu to musimy wiedzieć, że tak musi być.

Ci ludzie nie ginęli i nie giną za Boga Ojca i Jego Syna, który NIE jest Bogiem lecz TYLKO „uprzywilejowanym” Jego Synem – STWORZENIEM.
Musimy jasno to przedstawić.
Ci co powołują się na świętych tego typu po prostu KŁAMIĄ jeśli wskazują na Chrześcijan.
Bliżej im do SEKTY świadków jehowy, którzy również ginęli podczas wojen XX wiecznych za to że nie wyparli się boga JEHOWY i jego syna – STWORZENIA w postaci anielskiej – Jezusa, który jest tak naprawdę według nich… archaniołem Michałem.
Naprawdę to NALEŻY ROZRÓŻNIĆ.

Tym bardziej, że przekręcanie Prawdy w KŁAMSTWO przybiera na sile.
Usilnie próbuje się wracać do przepisów Prawa Mojżeszowego, które dzięki fałszywej indoktrynacji religijnej od wieków w „światowym Chrześcijaństwie” – niestety przynosi skutek.

Smutne jest to ponieważ różne blogi coraz częściej ulegają tej starotestamentalnej AGENDZIE.
Zaczyna się przede wszystkim to od tzw. Sabatu – który odgrywa istotną rolę w zawróceniu ku Mojżeszowej religii.
Tak, dokładnie – RELIGII – opartej na PRZEPISACH Litery, w której podążanie za uczynkami w wypełnianiu Prawa miało nadrzędną rolę.
Przynajmniej tak nam przedstawiano od najmniejszych lat.
Czyż w kościele katolickim nie byliśmy uczeni tego postrzegania mimo wszystko?

Na blogu wiele napisaliśmy o tym, że Pan Jezus przyniósł NOWE Prawo i już nie obowiązuje nas Prawo, które otrzymał Mojżesz od Boga – czyli Niego Samego 🙂
Pamiętajmy, że tzw „Dziesięć Przykazań” było tylko CZĘŚCIĄ Prawa Starotestamentalnego, które Izraelici musieli w CAŁOŚCI wypełniać.

Naszym najważniejszym artykułem na temat Prawdy, którą objawił światu Pan Jezus, w tym o Nowym Prawie, który przyniósł i utwierdził –  jest artykuł „Nowe Prawo Chrystusa – DOSKONAŁA Droga Zbawienia”.

Ten wpis nie jest bynajmniej powtórzeniem tego co tam zaświadczamy na podstawie Słowa Bożego lecz jest uzupełnieniem i jeszcze dosadnym ukazaniem, że Pan Jezus przyniósł NOWE Prawo.

W tym tygodniu ktoś umieścił na Facebooku kamieniowanie kobiety, która być może była cudzołożnicą i stąd taką formę śmierci zgotowali jej wyznawcy allaha.
Wiele rozmyślałem nad tym jak można być tak ślepym aby nadal tkwić w takim zapisie prawa a powoływać się nawet na Pana Jezusa.
Choć coraz częściej widzimy jak nienawidzą Jezusa muzułmanie; pamiętajmy, że oficjalnie jest On uznawany za WIELKIEGO męża „Bożego” – oczywiście nie Syna bo allah nie ma syna lecz po prostu „uprzywilejowanego” proroka, posłańca.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że islam powstał ponad 600 lat po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i porówna się świadectwo jakie On głosił – jest to jak odwieczna walka „wody z ogniem”.
Szatan na potrzeby jego NOWEJ religii tak naprawdę ZAADOPTOWAŁ Prawo Mojżeszowe, które dodatkowo WYPACZYŁ zwyrodniałymi zapisami i w takiej formie poprzez Mahometa rozgłaszał swoją agendę.

Szatan to samo chce zrobić ze światowym Chrześcijaństwem i nawet wybranymi naśladowcami Boga i Zbawiciela – Jezusa.

Pierwszym krokiem do „gotowania chrześcijańskich żab” jest wprowadzenie AGENDY Sabatowej.
Agendy, która PRZEKRĘCA Prawdę Pana Jezusa i skupia się na JEDNODNIOWEJ „gloryfikacji” miłości do Boga.
Czy jest to jakaś nowość w światowym Chrześcijaństwie? Oczywiście, że nie ponieważ katolicy jak i chociażby Adwentyści takowy dzień również mają.
Ten temat nie będę tutaj poruszał ponieważ pojawi się w niedalekiej przyszłości konkretny artykuł, który już nawet zacząłem pisać.
Zresztą wiele jest do napisania ale czasu wciąż tyle samo – czyli zdecydowanie za mało 🙂

Dla PRAWDZIWEGO naśladowcy Chrystusa to On jest Panem Sabatu a z bezpośrednich Jego nauk oraz Jego uczniów wie doskonale, że Sabat jest KAŻDEGO DNIA, w którym należy dziękować Panu Sabatu za danie możliwości przeżyć kolejny dzień.
Dzień, który powinien być przeżyty w pełnym zaufaniu do Niego, w podążaniu naśladowania Jego dobrych uczynków, które powinien czynić z miłości do bliźniego.
Dzień, który powinien być poświęcony w 100% Panu Sabatu w duszy i sercu.
Gdziekolwiek byśmy nie byli, czy w pracy czy w domu – nasza dusza, serce i umysł powinien wzorować się na naukach i życiu Pana Jezusa.
To jest PRAWDZIWY Sabat, o którym mówi Ewangelia Pana Jezusa zapisana przez Jego wybranych Apostołów.
Podążając za Nim – wypełniając dobre uczynki – będziemy przynosić owoce czy też można rzec – pomnażać talenty.

Jak wspomniałem temu zagadnieniu również zostanie poświęcony „czas” w przyszłościowym artykule 🙂

Chciałbym przejść do rzeczy, czemu akurat powstał ten artykuł.

Smuci nas fakt, że coraz więcej ludzi daje się zwieźć Starotestamentalnej AGENDZIE.
Coraz częściej napotykamy na blogach świadectwa, że rzekomo Pan Jezus NIE zniósł Prawa Mojżeszowego a jedynie je umocnił.
Nie mielibyśmy żadnego „problemu” gdyby ów blogi były od początku „pro Starotestamentalne” ale najdziwniejsze jest właśnie to, że te blogi kiedyś głosiły z PEŁNYM PRZEKONANIEM, że Prawo Mojżeszowe zostało ZNIESIONE przez Pana Jezusa, który przyniósł NOWE Prawo – Prawo Miłosierdzia i Miłości.

Ów blogowi głosiciele mają bardzo dziwny argument jakoby Pan Jezus zniósł Prawo ceremonialne a moralne nadal nas obowiązuje.

Tylko tak naprawdę gdzie mają potwierdzenie w Słowie Bożym na ten fakt?

Gdzie mają dowód ze Słowa Bożego, że takie rozróżnienie Prawa miało miejsce?

Czy Bóg zrobił taki podział na „ceremonialne” i „moralne”?

Czytaliśmy wiele razy Stary Testament i nikt z nas nie odczytał tego podziału.
A powód jest jeden – w Słowie Bożym NIE istnieje.

Prosimy abyście przeczytali wersety adekwatne do nadania i powtórzenia Prawa przez Boga Mojżeszowi, koniecznie skupiając się na znalezienie ów „podziału”.

Jeśli znajdziecie go to prosimy abyście z nami się nim podzielili 🙂

Również jeśli zapoznamy się z najbardziej znamienną częścią Słowa Bożego dla nas, wierzących w Pana Jezusa – świadectwa Jego Apostołów – NIE znajdziemy żadnego tego typu „podziału”.
W Ewangelii Chrystusowej po prostu RÓWNIEŻ on NIE istnieje.

Ta kwestia „podziału” jest jednym wielkim KŁAMSTWEM, który umożliwia szatanowi wprowadzać fałszywe dogmaty, które niestety zagłuszają Prawdę PROSTEJ DROGI Zbawienia, którą ustanowił Pan Jezus.
Nawet można śmiało powiedzieć, że powalają Prawdę na ziemię.

Drugą kwestią, która jest tak samo zakorzeniona w kłamstwie jest świadectwo jakoby Pan Jezus w najdoskonalszy sposób wypełniał Prawo Mojżeszowe.
To twierdzenie można niejednokrotnie przeczytać na najbardziej zwodniczej i ANTY Jezusowej stronie zbawienie.com , która należy do największego internetowego zwodziciela, ANTYCHRYSTA – Henryka Kubika. Wiele napisaliśmy o ich kłamstwach i zachowaniu niegodnym naśladowcy Pana Jezusa.
Tak naprawdę to od nich wyszła cała starotestamentalna agenda na internecie, której jesteśmy świadkami.

Twierdzą, że Pan Jezus zachowywał Prawo i to w sposób DOSKONAŁY.
Musimy teraz wziąść pod uwagę, że w czasie Jego nauk ten ich SZTUCZNY podział Prawa „jeszcze” nie istniał. Oczywiście według nich bo przecież była Świątynia i KAŻDA litera Prawa obowiązywała KAŻDEGO Izraelczyka – łącznie z Panem Jezusem wg ich rozumowania.

Teraz przejdźmy do bardzo istotnej sprawy, która dopiero w tym tygodniu „nasunęła mi” się na myśl, gdy właśnie rozważałem o wspomnianych KŁAMSTWACH.
Myślałem nad tym jak jeszcze można przedstawić w przejrzysty i zarazem dosadny sposób, że Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje od Zmartwychwstania naszego Boga Zbawiciela.
Po prostu potwierdzić ponownie to co na blogu jest zaświadczane.

I pewnego dnia zobaczyłem wyrok kamieniowania muzułmańskiej kobiety. Od tego się zaczęło ponieważ „powróciłem” do znanej nam sprawy z Ewangelii Jana gdzie również cudzołożnica była „w centrum”.

Przypomnijmy sobie bo to PRZEPIĘKNE ŚWIADECTWO:

„Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!». Ew. Jana 8, 1-11

Pamiętajmy, że w tej sytuacji były 100% okoliczności aby przestrzegać Prawo Mojżeszowe. To nie ulega wątpliwości – była Świątynia i wiemy, że Rzymianie pomimo, że okupywali Izrael, dawali możliwość aby Prawo Mojżesza było przestrzegane przez lud izraelski.

Wiemy ze Słowa Bożego, że faryzeusze i uczeni w Piśmie zarzucali Panu Jezusowi nie przestrzeganie Prawa – w szczególności jeśli chodzi o Sabat.
Pan Jezus pomimo ich sprzeciwu ZAWSZE ukazywał wyższość MIŁOSIERDZIA nad Literę Mojżeszowego Prawa.
Jak wiemy to rozwścieczało uczonych w Piśmie i faryzeuszy stąd też spodziewając się „miłosiernej” Jego postawy chcieli niejako WYMUSIĆ na nim przestrzeganie Prawa, które DOSADNIE przedstawia jak należy postępować z cudzołożnikami.

Nie wiemy w jakiej sytuacji ta kobieta cudzołożyła ale możemy być pewni, że definitywnie faryzeusze nie kłamali z jej grzechem ponieważ Pan Jezus swoją reakcją potwierdził ów cudzołóstwo.

Więc spójrzmy co Bóg nakazuje w Starotestamentalnym Prawie w sprawie cudzołóstwa (w różnych opcjach):

„Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.” Ks. Kapłańska 20, 10

.

„[..]Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.
 Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela.
Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie.” Ks. Powtórzonego Prawa 22, 20-24

Widzimy, że w Prawie Mojżeszowym Bóg NIE dawał ŻADNEJ ulgowej taryfy dla UDOWODNIONEGO cudzołóstwa.
Zło musiało być USUNIĘTE! Żadnej „luki prawnej” Bóg nie dawał złu w tym Prawie!

I doskonale wiedzieli o tym faryzeusze.
I doskonale wiedzieli również, że właśnie Pan Jezus, który objawił się światu jest Tym, który przyniósł PRAWO MIŁOSIERDZIA i MIŁOŚCI!
Pokazywał to na każdym kroku i właśnie faryzeusze spodziewali się, że i tym razem będzie starał się „wymigać” od przestrzegania Prawa Mojżesza i tym samym będą mogli Go ZABIĆ za przekroczenie Prawa.

Z pewnością faryzeusze i uczeni w Piśmie niejednokrotnie „studiowali” znamienne Słowa Boże wypowiedziane przez wielkich proroków Bożych jak Izajasz, Jeremiasz i inni.

Jednym z niesamowitych świadectw Boga, który musieli przyjąć do wiadomości była posługa Ozeasza:

„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
poznania Boga bardziej niż całopaleń.” Ks. Ozeasza 6, 6

To był z pewnością cios dla KASTY „elity”, którą bez wątpienia obwołali się faryzeusze z uczonymi w Piśmie.
Od Izajasza musieli czuć iż TRACĄ „władzę przewodnią” nad ludem!

Pan Jezus przypomniał im ponadto to znamienne świadectwo Boże we…WŁASNYM ŚWIADECTWIE:

„Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».” Ew. Mateusza 9, 13

Druga część wypowiedzi Zbawiciela jest wręcz niesamowita!. Mówi ona nam iż to ON we własnej osobie „chce miłosierdzia niż ofiary” i właśnie PO TO OSOBIŚCIE przyszedł by ukazać SWOJE MIŁOSIERDZIE jako PRZYKŁAD dla całej ludzkości.
Ten manifest Pana Jezusa jest manifestacją BOGA ponieważ Bóg jedynie powołuje – od Niego WSZYSTKO zależy a przede wszystkim powołanie!

Dlatego faryzeusze między innymi zarzucali Pau Jezusowi, że podaje się ZA BOGA – z pewnością również ze względu na te słowa.

Ale wróćmy do naszej sytuacji z cudzołożnicą.
Podsumowując wiemy, że okoliczności w jakich Pan Jezus znalazł się w tej sytuacji NAKAZYWAŁY UKAMIENOWANIE cudzołożnicy według zapisów Prawa danego Mojżeszowi.
Faryzeusze dodatkowo przypomnieli Zbawicielowi o tym fakcie:

„W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”

Czy Pan Jezus w tej jakże dosadnej sytuacji postąpił według nakazu Prawa przekazanego przez Mojżesza?
Czy twierdzenie, że Jezus najdoskonalej wypełniał Zakon Mojżeszowy jest prawdą?

Przekonajmy się:

„A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień»”

NIC z tych rzeczy!

Pan Jezus zachował się KOMPLETNIE PRZECIWSTAWNIE do Prawa Mojżeszowego i nie wykonał Go aby „usunąć zło spośród Izraelczyków”!

Należy sobie zdać sprawę z ważności słów Jezusa, które NIE mają KOMPLETNIE uzasadnienia w Prawie Mojżeszowym.
Mianowicie chodzi o to, iż powiedział:

«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień»

Czy taki zapis w Prawie Mojżeszowym jest zawarty w jakiejkolwiek formie?

Przecież do objawienia się Zbawiciela – Prawdy – ci ludzie, którzy MUSIELI wykonać wyrok kamienowania PRZEZ WIEKI, byli oczywiście grzeszni ale MIMO wszystko musieli wykonać KARĘ ŚMIERCI, która była wyrokiem właśnie w tym grzechu cudzołóstwa.
Musieli wziąć kamienie i wykonać wyrok pomimo, że mieli grzechy – z pewnością nie zasługujące na karę śmierci ale mimo wszystko BYLI grzeszni.

Ale Pan Jezus, Ten o którym zaświadcza już wielki prorok Boży – Izajasz – właśnie utwierdza w TEJ SYTUACJI NOWE Prawo, które przyniósł narodom – Prawo miłosierdzia i miłości!

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
 Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
 Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
 Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
 Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
 «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
 abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
 Ja, któremu na imię jest Bóg,
chwały mojej nie odstąpię innemu
ani czci mojej bożkom.
 Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
nowe zaś Ja zapowiadam,
zanim się rozwiną,
[już] wam je ogłaszam».” Izajasz 42, 1-9

I to właśnie się dzieje!

Faryzeusze i uczeni w Piśmie doskonale wiedzą, że żyją właśnie w tym czasie i ta sytuacja dobitnie ich utwierdza w tym i z tego powodu WSZYSCY „jeden po drugim” odchodzili zostawiając cudzołożnice samą z Panem Jezusem.
Cudzołożnicę, którą POWINNO SIĘ ukamienować według Prawa, które za wszelką cenę chcieli trzymać „w mocy” ponieważ Ono dawało im władzę nad ludem.
Przynajmniej do tego doprowadzili – czego Bóg – Ojciec z Synem mieli dość i przynieśli ludziom Nowe Prawo – DOSKONAŁE, które wracało do relacji BEZPOŚREDNIEJ między Nimi a Ich ukochanym stworzeniem – ludźmi!

Prawo Mojżesza było tylko i wyłącznie PRZYGOTOWANIEM ludzi na ponowne POJEDNANIE BEZPOŚREDNIE pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Również ukazaniem, że ludzie jako pośrednicy NIE zdają egzaminu. To nie Bóg odrzucił BEZPOŚREDNIĄ relację lecz ludzie odrzucili – i tego przykładem jest chociażby sytuacja gdy Izraelici zażądali króla ludzkiego – odrzucając Boga na tym „stanowisku”!

I właśnie tego obawiali się faryzeusze i uczeni w Piśmie, że ludzie w końcu dowiedzą się, że Przymierze zawarte poprzez Mojżesza już zostało ZERWANE i unieważnione.
Dlatego za wszelką cenę chcieli zabić Pana Jezusa bo wiedzieli, że On jest Tym, który przyniósł NOWE Prawo każdemu człowiekowi.
Prawo, które nie potrzebuje ludzkiego przewodnika bo opiera się na Prawie MIŁOSIERDZIA i MIŁOŚCI.
Prawie, który nie ma skomplikowanych przepisów, które musiały być wykładane przez innych ludzi czyli faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

Prawie, który opiera się na NAJDOSKONALSZYM przykładzie życia w MIŁOŚCI i MIŁOSIERDZIU jaki przedstawił nam SAM Bóg – Zbawiciel!

Koniec „patentu na wyłączność” – a tak naprawdę tracą wszystko na rzecz JEDYNEGO Pośrednika – Jezusa Chrystusa – Boga, który przybierając ułomne ludzkie ciało, położył je na okup za ludzkość by mogła odzyskać życie wieczne.

Należy zwrócić uwagę na słowa naszego Nauczyciela:

„Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»”

Warunkiem do wykorzystania ŁASKI Zbawienia, którą ofiaruje nam OSOBIŚCIE Pan Jezus – jak tej cudzołożnicy – jest to abyśmy już nie grzeszyli a postępowali sprawiedliwie według Jego NOWEGO Prawa – miłości i miłosierdzia.

Ale teraz chciałbym Wam przedstawić chyba ten najważniejszy dowód, który dobitnie przedstawia, iż od momentu zbawczej misji Pana Jezusa obowiązuje nas Nowe Prawo.
Pomimo, że większość z nas ROZUMIE tą sytuację z cudzołożnicą jako świadectwo dla Nowego Prawa przedstawię Wam niesamowity dowód potwierdzający ten FAKT jeszcze dosadniej – a z którym nigdy nie spotkałem się.
Dlatego tak bardzo ucieszyłem się gdy „mój umysł dostrzegł go” i od razu wiedziałem, że muszę podzielić się nim z wami wszystkimi.

Wiemy już, że Pan Jezus nie był żadnym najdoskonalszym wykonawcą Prawa Mojżeszowego lecz jeszcze dobitniej ukazują to Jego słowa oraz uczynki:

„A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień».”

Popatrzmy – Pan Jezus powiedział do stojących ludzi iż jeśli ktoś jest bez grzechu niech rzuci kamień. NIKT nie odważył się rzucić ponieważ WSZYSCY są (jesteśmy) grzeszni!

Czyli tak naprawdę, Pan Jezus DAŁ MOŻLIWOŚĆ wykonania wyroku kamienowania cudzołożnicy – pod warunkiem – że NIE MASZ grzechu…

Ale…

Przecież Pan Jezus wiemy, że NIE miał ŻADNEGO grzechu!

Nawet tak zaświadczają, Ci którzy nauczają na swoim forum i stronach iż Pan Jezus NAJDOSKONALEJ wypełniał Prawo…

A tu proszę:

Skoro Pan Jezus NIE MIAŁ grzechu to CZEMU NIE WYKONAŁ WYROKU??????

Wyroku, który MUSIAŁ zostać wykonany według Prawa Mojżesza „by usunąć zło z narodu wybranego”.

A widzimy, że Pan Jezus NIE POSTĄPIŁ według Prawa Mojżeszowego MAJĄC KU TEMU warunki – nie tylko okolicznościowo-historyczne – ale nawet z faktu iż NIE MIAŁ GRZECHU!

To jest miażdżący FAKT, który niszczy KŁAMSTWA fałszywych nauczycieli, którzy głoszą, że Pan Jezus to DOSKONAŁY wykonawca Prawa Mojżeszowego.

Jest to kłamstwo, które OBNAŻA Słowo Boże i w dodatku Słowami Pana Jezusa oraz CZYNAMI!

Nasz Zbawiciel i Bóg jak widzimy na tym przykładzie postępuje według NOWEGO Prawa i nie dajcie się zwodzić fałszywej agendzie która chce NA SIŁĘ utrzymać Prawo Mojżeszowe jako „aktualne”.

Każdy kto chce podążać Drogą Prawdy i Życia – Panem Jezusem NIE MOŻE zawracać do Przepisów Zakonu Mojżeszowego, ponieważ ono zostało unieważnione wraz z zerwaniem Przymierza przez Izraelitów.

Sabat jest KAŻDYM dniem poświęconym Panu Jezusowi. I Sabatem są w każdym dniu nasze myśli ku Bogu, nasze oddanie Jemu całą duszą i sercem – tak samo jak On oddał nam się CAŁY, poświęcając Siebie samego w ofierze za nas, około 2000 lat temu.

Proszę pamiętajcie o tym i życzę nam wszystkim abyśmy zostali wierni Panu Jezusowi i nie dali się zwieść szatańskiej agendzie, która za wszelką cenę chce zniszczyć PRAWDĘ o Prawie ŁASKI – miłosierdzia i miłości, które przyniósł nam i utwierdził – Zbawiciel, Król królów, Pan panów, Ojciec Przedwieczny, Książę pokoju, BÓG MOCNY – Pan Jezus.

Tags:

1 Comment. Leave new

Krzysztof
8 maja 2016 00:09

W przypadku próby ukamienowania cudzołożnicy Jezus ukazuje także hipokryzję „chętnych” do ukarania cudzego grzechu. Jest to ewidentny dowód na to że Jezus przybył z nowym Prawem, ponieważ jednym z powodów zniesienia starego było to, że kapłani i faryzeusze zrobili z Prawa Mojżeszowego system religijny podobny do dzisiejszego systemu religijnego KRK, gdzie wszystko jest robione na pokaz natomiast z przestrzeganiem jakiegokolwiek prawa zawartego w Słowie Bożym nie ma nic wspólnego. Jezus obalił SYSTEM RELIGIJNY, który wykorzystywał Prawo Mojżeszowe do interesów i utrzymania władzy kapłańskiej nad zwykłymi ludźmi. Nowe Prawo Jezusa zwaliło z piedestału zwierzchników, strażników „prawa” i wszystkich, którzy czerpali ogromne zyski związane z systemem religijnym nadzorowanym przez arcykapłanów co doprowadziło ich do furii. Skończył się czas zwierzchnictwa grzesznego człowieka nad ludem a zaczął się czas miłowania bliźniego. Zamiast wskazywać i kamienować grzeszników należało najpierw zastanowić się nad sobą ( „…kto jest bez grzechu …”, „…wyjmij belkę z oka swego…” ) a potem umiłować tych, którzy grzeszą nie tylko obok nas ale i tych co grzeszą przeciwko nam. A co do świąt i obrządków czynionych przez nich to Bóg wyraźnie wskazuje co o nich myśli w Księdze Izajasza.

„Co mi po mnóstwie waszych ofiar ? – mówi Pan.
Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła.
Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego zażądał od was,
żebyście wydeptywali me dziedzińce ?
Przestańcie składania czczych ofiar !
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu , SZABATY, zwoływanie świętych zebrań …
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się one ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić ! ” Księga Izajasza 1; 11-14

Powyższe wersety wskazują wyraźnie że Pan ma już dość fałszywości związanej z obchodami świąt a co dopiero z resztą Prawa !!!
Resztę anulował Chrystus swoim postępowaniem i wskazaniem nam nowej drogi.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: