Biblie

Stworzyciel Izraela, Król, Pan Młody – Bogiem proroka Izajasza

20 października 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

Ks_Izajasza

Księga Izajasza uznawana jest przez wszystkich za pierwszą taką „dosadną” Księgą, która w dość szczegółowy i bezpośredni sposób zaświadcza o wyczekiwanym Mesjaszu, Zbawicielu.

Nawet ówcześni przeciwnicy Prawdy Słowa Bożego, którzy na nowo piszą biografię Boga, już z pominięciem że to On jest Zbawcą i tak nas bardzo kocha, że Sam Odkupił ludzi z grzechu śmierci – przyznają, że w Księdze Izajasza są motywy „Mesjańskie”.

Oczywiście chodzi im tylko o wyrywkowe wersety.

Ale jak spojrzymy na cały świat „chrześcijański”, również jego kościoły mieniące się „bożymi” dokładnie w ten sam sposób nauczają swoje owieczki.
O dziwo, nawet te kościoły, które uważają Pana Jezusa za Boga.
Mają one w tym swój cel, który na blogu został obnażony – o czym przypomnę w dalszej części artykułu.

„Biografia” Boga, którą piszą wszystkie kościoły jest fałszowana.
Oczywiście „biografia” Boga, którą piszą osoby niezrzeszone w żadnej religijnej organizacji – a w szczególności Ci co stanęli jawnie do walki z Boskością Pana Jezusa – jest bardzo jaskrawie zafałszowana i fałszowana nadal.

Ale ów autorzy mają bardzo poważny problem ponieważ Bóg Sam napisał Swoją „AUTOBIOGRAFIĘ” posługując się w tym celu natchnionymi Jego Duchem, wybranymi przez Siebie Samego – prorokami oraz apostołami.

Dzięki temu, że posiadamy wspaniałe Źródło Prawdy – AUTOBIOGRAFIĘ – napisane przez Samego Boga, możemy w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy biografie napisane przez ludzi faktycznie opierają się na Prawdzie – czy też są zafałszowanymi biografiami, wzbogaconymi o historyjki, dopowiadania czy też interpretacje, którymi autor zmieniłby obraz Boga.

Taką wspaniałą częścią AUTOBIOGRAFII, którą Bóg napisał – jest właśnie Księga Izajasza.

Wspomniałem na początku, że świadectwo Księgi jest często poruszane w kierunku przyszłości – jako proroctwa Mesjasza, który ma nadejść.

Natomiast w tym artykule chcę przedstawić cały przekaz Księgi Izajasz, który tak naprawdę próżno wszędzie szukać – począwszy od zwodzicieli nauczających w kościołach, po internetowych kończąc.
Jest to dość charakterystyczna ZMOWA MILCZENIA w tym temacie ponieważ pozwala fałszywym nauczycielom realizować ich agendę, a raczej powinienem napisać nie ich – lecz samego szatana.

Księga Izajasza zawiera zdecydowanie ważniejsze przesłanie od tego co nas „nauczono”.

Na początek chciałbym tylko przypomnieć, że dla bardzo niebezpiecznych WROGÓW Słowa Bożego – Apostolskie świadectwo rzekomo nie potwierdza jakoby Pan Jezus był Bogiem.
Pomimo wielu dowodów właśnie ze Słowa Bożego, które tu przedstawiliśmy – dalej zaparcie obdzierają Boga Zbawiciela z Jego wspaniałego czynu Odkupienia.

Teraz właśnie przedstawimy kolejne dowody, że toczą wojnę przeciwko Samemu Bogu Odkupicielowi- Jezusowi Chrystusowi.

Zobaczmy bardzo ważne świadectwa Słowa Bożego, które zapisali dwaj Apostołowie, Jan i Mateusz:

„Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».” Ew. Jana 1, 19-23

.

„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!” Ew. Mateusza. 3, 1-3

Być może i niektórzy z Was zastanawiają się dlaczego przedstawiam dwie Ewangelie podczas gdy artykuł miał być o Księdze Izajasza.
Te dwa wspaniałe świadectwa Janowe, spisane przez dwóch różnych Apostołów zaświadczają właśnie na podstawie Księgi Izajasza, że Pan Jezus jest Bogiem!

Jan powołuje się na Izajasza świadectwo ale nie tak dosadnie jak Mateusz – dosadnie puentując świadectwo Izajaszowe:

„Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

Każdy z wspomnianych wcześniej głosicieli „prawdy”, nie mają wątpliwości, że Jan Chrzciciel miał zaświadczać o Panu Jezusie.
Do tego nie ma żadnych wątpliwości.

I zauważmy, że w szczególności Apostoł Mateusz jakże dosadnie dał świadectwo, że  Pan Jezus jest Panem, BOGIEM, i właśnie to Jan przyszedł przed Nim by spełnić jakże ważną misję.

Jest to kolejny dowód, że Apostolska Ewangelia zaświadcza, że Pan Jezus jest Bogiem a ci co głoszą jakoby to nie miało miejsca – jak widzimy, są KŁAMCAMI.

W tych dwóch relacjach Apostolskich mamy również ważne świadectwo, że Księga Izajasza była bardzo dobrze znana Janowi Chrzcicielowi.
A przede wszystkim – Jej przekaz 🙂
Proszę, miejcie to na uwadze ponieważ jest to bardzo ważny aspekt.

Teraz zobaczmy jak brzmi wspomniany przekaz przez Jana, w tekście źródłowym, Księdze Izajasza:

„«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» – mówi wasz Bóg.
 «Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób
za wszystkie swe grzechy»,
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana
przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!
 Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną gładką.
 Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały».
 Głos się odzywa: «Wołaj!» –
I rzekłem: Co mam wołać? –
«Wszelkie ciało to jakby trawa,
a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
 Trawa usycha, więdnie kwiat,
gdy na nie wiatr Pana powieje.
<Prawdziwie, trawą jest naród>.
 Trawa usycha, więdnie kwiat,
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
«Oto wasz Bóg!»
 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.” Ks. Izajasza 40, 1-11

Drodzy, Jan Chrzciciel na świadectwo naszego Zbawiciela, właśnie cytował ten rozdział Księgi wielkiego Proroka Bożego.
W Ewangeliach jest cytowany tylko fragment ale oczywistym jest, że cały ten rozdział mówi o Pan Jezusie.
I do tego nie ma żadnych wątpliwości – nawet z obozu przeciwnego Boskości Pana Jezusa.

Użyty fragment przez Jana Chrzciciela jest tak naprawdę tłumaczony w dwóch różnych formach.
Przedstawionej, jak powyżej z Biblii Tysiąclecia:

„Głos się rozlega: «Drogę dla Pana
przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!”

Nawet szatanista ksiądz Popowski, który w tłumaczeniu Septuaginty zmasakrował jakże znamienne świadectwo o Dziecięciu, Bogu Mocnym, Ojcu Przedwiecznym – tak oto tłumaczy interesujący nas rozdział z Izajasza: (kliknij by powiększyć)

Popowski1

A druga forma, jak z chociażby tłumaczeniu z Biblii Gdańskiej lub Warszawskiej:

„Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!”

Obie te formy tłumaczenia wskazują na Pana Jezusa, że jest Bogiem choć oczywiście, wersja z Tysiąclatki mówi to tak dosadnie, że nie jest możliwością by w jakieś formie interpretacji zakryć Prawdę, że Ten, przed którym przyszedł prostować ścieżki Jan Chrzciciel to we własnej osobie SAM Bóg – Odkupiciel!

Przeciwnicy Boskości Pana Jezusa starają się pokrętnie tłumaczyć właśnie TYLKO te wersety (używając tylko tej drugiej formy tłumaczenia), milcząc na temat całości świadectwa, które daje nam Izajasz.

A jakie jest stanowisko Izajasza w takim razie?

Przepiękne i DOSADNE 🙂

 

Zauważmy, że to sam Bóg mówi aby pocieszyć jego lud.
Nadeszło pocieszenie dla Izraela a tym pocieszeniem jest nie kto inny lecz Pan Jezus.

„Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały».”

Innym słowem: „Wtedy się chwała BOGA objawi”, którą zobaczy każdy.
W Ewangeliach jakże Pan Jezus niejednokrotnie wskazuje na JEGO chwałę – powiązując tą samą chwałę z Jego Ojcem – Bogiem.

Gdyby ktokolwiek jeszcze miał wątpliwości KIM jest ta chwała Pańska, którą jest bezsprzecznie Pan Jezus to dalsza część nam to dosadnie ukazuje:

„Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
«Oto wasz Bóg!»
 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.”

OTO WASZ BÓG!

Pan Jezus Chrystus – Ten, o którym daje świadectwo Jan Chrzciciel!

Popatrzmy, to Sam Bóg Izraelski mówi aby właśnie iść na wysoką górę, podnieść swój głos i świadczyć, że „OTO Pan Jezus – WASZ BÓG!”

I właśnie Ci przeciwnicy Słowa Bożego – antyChryści – ,którzy głoszą, że Jan Chrzciciel wskazuje poprzez Izajasza właśnie na Pana Jezusa – nie tylko nie mówią „Oto wasz Bóg!” lecz jeszcze z zawziętością podnoszą swój głos aby mówić:

„To NIE jest wasz Bóg!”

Z zawziętością i podniesionym głosem mówią:

„Oto przyszedł Isus, CZŁOWIEK, który otrzymał władzę królewską od Boga”

Czyż nie jest to PRZECIWIEŃSTWO do tego co Sam Bóg nam mówi, KTO jest tym, który przychodzi z mocą i ma władzę?

„Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.”

Drodzy, to nie jest CZŁOWIEK, przed którym Jan Chrzciciel został posłany aby świadczyć – to jest Sam PAN BÓG, który przychodzi z mocą i władzą!
I o Samym Sobie właśnie świadczy na kartach Starego Testamentu – On Sam, Święty Izraela.

Nawet ów Jego władza, została zauważona przez samych arcykapłanów i starszych Izraela:

„Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi” – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.” Ew. Mateusza 21, 23-27

Ale jak widzimy, ów przewodnicy ludu byli tak zatwardziali, że nie zaakceptowali Pana Jezusa za przepowiadanego Boga Odkupiciela o którym Izajasz przepowiadał.
Ale najabsurdalniejsze jest to, że swoim zachowaniem, tym pytaniem – dali ówczesnym Izraelczykom oraz nam – wspaniałe świadectwo, że to właśnie u Pana Jezusa zauważyli tę władzę.

Ale to nie wszystko.

Również i zwykli Izraelczycy zauważyli, że proroctwo o Mesjaszu – Bogu Odkupicielu – zaświadcza Prawdę o Panu Jezusie:

„Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.” Ew. Mateusza 7, 28-29

Mamy wspaniałą zależność, gdzie świadectwo Apostolskiego Słowa Bożego potwierdza jakże dobitnie informacje o przepowiadanym Panu Bogu, który przyjdzie mając władzę!

A przeciwnicy Słowa Bożego bezczelnie i z premedytacją kłamią jakoby nie było ŻADNYCH insynuacji w stosunku Boskości Pana Jezusa.
Na blogu w artykułach pokazaliśmy SETKI a to co powyżej przedstawiamy to kolejne – a przecież w artykule będzie jeszcze więcej 🙂

Zresztą kolejne zdania w Izajaszu również wymownie świadczą:

„Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.”

Wiemy, że Jedynym Sędzią jest BÓG SPRAWIEDLIWY – i na takiego właśnie się powołuje Pan Jezus do czego ma prawo gdyż jest JEDNYM z Ojcem.
Uważam, że co do tej kwestii nie trzeba wklejać dowodów ze Słowa Bożego.

„Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.”

Cóż za wspaniałe świadectwo, które bez dwóch zdań wskazuje na „Nowo Testamentalnego” pasterza – Pana Jezusa, który przyszedł by przejąć osobiście SWOJĄ trzodę oraz przyprowadzić zagubione oraz przyjąć nowe owieczki – które nie należały wcześniej do „wybranej owczarni”.
Oczywiście chodzi o tych wszystkich ludzi spoza „cielesnego” Izraela a którzy oddali swoje życia Panu Jezusowi – JEDYNEMU Pasterzowi.
Oni stają się pełnoprawnymi potomkami Abrahama.
Na blogu przedstawiliśmy masę dowodów, że Bóg, Król Izraela mówi o sobie jako pasterzu w tzw. Starym Testamencie. Tak samo jak Pan Jezus rości sobie prawo do bycia tym JEDYNYM pasterzem.
I widzimy, że Księga Izajasza wskazuje bezpośrednio na Pana Jezusa jako pasterza.
A jest to tylko i wyłącznie możliwe, gdy zaakceptujemy, że Ojciec i Syn są JEDNO.

Zaciekli przeciwnicy tej BOSKIEJ Jedności, z widoczną zawziętością rozdzielają ów JEDNOŚĆ Ojca z Synem i kłamliwie głoszą, że nie ma dowodów na Boskość Jezusa.
Stworzyli własną biblię tzw mesjańską (czyt. MARSjańską), która według ich jest najczystszą formą Słowa Bożego. Oczywiście jest to totalne kłamstwo bo jest to kopia przekładu Biblii Warszawskiej a jedynie co robią to USUWAJĄ i ZMIENIAJĄ wersety, które przedstawiają, że Pan Jezus Jest Bogiem.
Ale w kłamstwach i matactwach bardzo łatwo jest się pogubić i zobaczmy jak u nich brzmi ów fragment Księgi Izajasza: (kliknij by powiększyć)

Izajasz_MARSjanska blog1

Mówią, że ich Isus (Jezus) nie jest Bogiem a uważają Go za właśnie tego, o którym mówi Jan Chrzciciel, powołując się właśnie na ten werset.
Mamy dokładnie ten sam przekaz!
Isus:

„Oto wasz BÓG!”

„Oto Wszechmocny”

„Posiadający władzę”

„Pasterz”

A mówią, że nie ma ŻADNYCH dowodów na Boskość ich Isusa.
To są wilki w owczych skórach, fałszywi nauczyciele, ANTYChryści co do których nas sam Pan Jezus jak i Jego uczniowie przestrzegają.
Oryginał tej wersji możecie zobaczyć pod linkiem http://www.bibliamesjanska.com/Iz/40.html
Powyższy zrzut tego fragmentu zrobiłem w dniu 18.10.2016. jakby próbowali znowu tuszować PRAWDĘ.

Bardzo interesujące jest to, że ta Prawda z Izajasza uderza również i w kłamstwa świadków jehowy – i ponownie, z ich rzekomo najlepszej i najczystszej wersji „słowa bożego” – w Przekładzie Nowego Świata.

Zobaczmy jak nawet opisali ten rozdział:

zwiastun m

Czyli sami przyznają, że te wersety świadczą o Mesjaszu, czyli Panu Jezusie.
Piszą o ICH mesjaszu, że nie jest to Bóg lecz CZŁOWIEK – a dokładniej według doktryn ich organizacji, Archanioł Michał, który przybrał postać człowieka pod imieniem Jezus.

Jest to bardzo pokrętne i niedorzeczne stwierdzenie – wręcz przeczące sobie niejednokrotnie według ich „najczystszego” przekładu co przecież już parokrotnie udowodniliśmy na blogu.

Tutaj mamy właśnie kolejny dowód, że kłamstwo ma bardzo króciutkie nogi i jak można samemu sobie strzelić tzw. „samobója”:

jeh2

jeh3jeh4

Skoro sami przyznają, że ten rozdział mówi o Mesjaszu to pięknie pokazują swoją dwulicowość:

„Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: „Oczyśćcie drogę Jehowy! Prostujcie dla naszego Boga gościniec wiodący przez pustynną równinę.”

.

„Mów do miast Judy: „Oto wasz Bóg„.
Oto Wszechwładny Pan, Jehowa, przyjdzie jako siłacz, a jego ramię będzie rządzić dla niego.
[…] Jak pasterz będzie on pasł swoje stado.”

W takim razie to tylko „mesjasz anioł-człowiek” przyszedł czy też „BÓG” , WSZECHWŁADNY PAN”, „pasterz SWOJEGO stada”?

Sami sobie przeczą i pokazują, że Mesjasz, czyli Pan Jezus JEST Bogiem!
Dokładnie jak wspomniani wcześniej przeciwnicy Słowa Bożego, pod przewodnictwem Henryka Kubika.

Izajasz nam ponownie bardzo dosadnie zaświadcza, iż Ten, który przyszedł z władzą do Swojego ludu izraelskiego to Święty Izraela:

 

„12:1
I rzeczesz dnia onego: Wysławiać cię będę, Panie! przeto, że będąc rozgniewany na mię, odwróciłeś zapalczywość gniewu twego, a ucieszyłeś mię.
12:2
Oto Bóg zbawienie moje, ufać będę, a nie ulęknę się; albowiem Pan, Bóg mój, jest mocą moją, i pieśnią moją, i zbawieniem mojem.
12:3
I będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tegoż zbawienia.
12:4
I rzeczecie dnia onego: Wysławiajcie Pana wzywajcie imienia jego, opowiadajcie między narodami sprawy jego, przypominajcie, że wysokie jest imię jego.
12:5
Śpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy uczynił; niech to będzie wiadomo po wszystkiej ziemi.
12:6
Wykrzykaj a śpiewaj, obywatelko Syońska! albowiem wielki jest w pośrodku ciebie Święty Izraelski.” Ks. Izajasza 12, 1-6 (BG)
Drodzy, właśnie o tym „onym dniu” zaświadcza Izajasz, w którym Pan Jezus – Zbawiciel świata – jest pośródku ludu Izraelskiego – Święty Izraelski, Bóg Odkupiciel!
Jakże dosadnie Izajasz wyjaśnia tożsamość Mesjasza, Zbawiciela – przez całą Księgę, którą w natchnieniu Bożym napisał.
Oczywiście biblia MARSjańska również to samo zaświadcza:
Izajasz_MARSjanska blog 2

U świadków jehowy również znalazł się ponowne „gol samobójczy”:

Izajasz_MARSjanska blog 3

Wszyscy kierują te świadectwa Izajasza do Pana Jezusa, czy też Isusa jak go zwie bardzo niebezpieczna grupa na internecie ze zbawienie.com – a jak widzimy dokładnie ich „najczystsze” pisma ukazują, że Pan Jezus/Isus to Bóg, Święty Izraela!
Tutaj mamy kolejny przykład jak ich stanowiska wiary są sprzeczne i niedorzeczne.

To co do tej pory przedstawiłem, ukazuje nam, że bardzo popularny „slogan”, który często jest używany przeciwko Boskości Pana Jezusa, iż Boga nikt nigdy nie widział – jest zwykłym nadużyciem i manipulacja, która jest niebezpieczna gdy nie zna się Pisma i ufa się wszystkim tylko nie… świadectwie Słowa Bożego.

Słowo Boże nam mówi, że Bóg Ojciec jest Duchem i nie jesteśmy w stanie Go zobaczyć ale… to właśnie Pan Jezus jest Tym JEDNORODZONYM Obliczem Boga, który objawia się ludziom co dobitnie Apostoł Jan wyjaśnia już na początku Ewangelii jak i w 1-wszym Liście.

Błędne, lub nawet celowe powoływanie się na to że Boga nikt nigdy nie widział obnażyłem dosadnie w jednym z najważniejszych artykułów na blogu „Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu! UKRYWANE FAKTY!”. Naprawdę zachęcamy wszystkich do przeczytania tej fascynującej Prawdy o Bogu ponieważ na ten temat trwa ewidentna zmowa milczenia w każdej organizacji religijnej jak i u wszystkich tzw. głosicieli „prawdy” na internecie.

To co przedstawiam w tym artykule potwierdza BARDZO DOSADNIE Izajasz:

„W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał.
 I wołał jeden do drugiego:
«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
Cała ziemia pełna jest Jego chwały».
 Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.
 I powiedziałem:
«Biada mi! Jestem zgubiony!
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach
i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach,
a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»
 Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł:
«Oto dotknęło to twoich warg:
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
 I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»” Ks. Izajasz 6, 1-8

Wyraźnie Izajasz zaświadcza, że WIDZIAŁ BOGA, Pana Zastępów, Króla.
I potwierdza to dwukrotnie!
I to nawet w kontekście, że on nie jest godny by BOGA oglądać – stąd serafin musiał zadziałać.

Także ten dowód jak i wiele wiele innych (przede wszystkim z wizytą BOGA u Abrahama) wskazują, że Pana Zastępów, Boga, Króla Izraela widziano 🙂

Teraz chciałbym przejść do „sprawy”, która w tym artykule chciałbym aby znalazła taki wyróżniony wydźwięk.
Oczywiście najważniejszym wydźwiękiem jest FUNDAMENT – Jezus Bóg Odkupiciel i właśnie to co przedstawię teraz ma umocnić ten fundament.

Jest to o tyle ważne, że ta „sprawa” NIGDZIE i NIGDZIE nie jest przedstawiana – a nawet nie powiązywaną ze sobą – a jakże to jest ważne świadectwo, które mając w naszej świadomości wiary w Prawdę Słowa Bożego, jeszcze dosadniej utwierdzało by nas.

A więc zaczynajmy 🙂

We wstępie artykułu przedstawiłem, że Księga Izajasza musiała być dobrze znana Janowi Chrzcicielowi.
Ze Słowa Bożego wiemy, że Jan miał swoich uczniów, którzy z pewnością jak i Jan Chrzciciel musieli znać Prawdę Bożą spisaną przez Izajasza.
W tej sytuacji zobaczmy bardzo ciekawą sytuację:

„Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” Ew. Mateusza 9, 14-15

Uczniowie Jana zauważyli totalnie INNE zachowanie uczniów Pana Jezusa do tego co oni czynili jak i faryzeusze.
Jest to bardzo ważne świadectwo dające nam informację, że z pewnością faryzeusze jak i uczniowie Jana postępowali obecnie według nakazów Prawa Mojżeszowego. I jest to jak najbardziej zgodne z całą treścią Apostolskiego Słowa Bożego, które wyraźnie pokazuje, że uczniowie Zbawiciela jak i sam Pan Jezus nie zachowują się jak Izraelici objęci Prawem Tory lecz postępują według Nowego Prawa, które przyniósł i właśnie utrwala Sam Prawodawca – Bóg Odkupiciel – Jezus Chrystus!

Odpowiedź Pana Jezusa jest jakże dosadna.
Zaraz się przekonacie dlaczego 🙂

Widzimy, że Pan Jezus do uczniów Jana mówi jakby w „anegdotce” o tym, że On jest panem młodym i dlatego uczniowie Jego nie poszczą lecz weselą się – co oznacza, że właśnie odbywa się… WESELE!

Ale dlaczego tak powiedział w „takiej formie” do uczniów Jana?

Odpowiedź możemy znaleźć u… Izajasza: (9, 1-3 BG)

„9:1
Ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona będzie, jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon, i ziemię Neftalim; ani jako potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanie Galileę ludną.

9:2
Bo lud on, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie.
9:3
Rozmnożyłeś ten naród, aleś nie uczynił wielkiego wesela; wszakże weselić się będą przed tobą, jako się weselą czasu żniwa, jako się radują, którzy łupy dzielą;”
Nikt nie ma wątpliwości, że cały rozdział 9 mówi o Panu Jezusie.
Przede wszystkim w tym rozdziale wszyscy skupiają się na wersecie 6 – prawidłowo oczywiście – lecz nikt nie zajął stanowiska w sprawie niesamowitego świadectwa kilka wersów wyżej.
„Rozmnożyłeś ten naród,”
Izajasz zaświadcza, że Pan Zastępów rozmnożył ten naród – czyli Izrael.
Ważne jest to że Izajasz mówi w czasie przeszłym dokonanym – i jest to prawda, bo z jednego człowieka tylko – Abrahama –  wielkie państwo Izrael już w czasach Izajasza powstało.
„aleś nie uczynił wielkiego wesela;”
To jest niesamowite świadectwo!
Izajasz zaświadcza, że pomimo iż Święty Izraela rozmnożył naród licznie to do tej właśnie pory JESZCZE nie uczynił wielkiego wesela.
Chciałbym zaznaczyć, że ten werset w zdecydowanej większości jest BŁĘDNIE interpretowany aby zakryć prawdziwe znaczenie jak i aby ukryć ZALEŻNOŚĆ z świadectwem Nowego Testamentu. Do tego później powrócę.
„wszakże weselić się będą przed tobą,”
i tu mamy sedno DOPEŁNIENIA wcześniejszego świadectwa Izajasza, że weselić się będą PRZED TOBĄ!
Izajasz dopełnia wspaniale to wcześniejsze świadectwo wyrazem „wszakże” iż wesele odbędzie się PRZED Nim – a dokładnie W JEGO obecności!
Jednym słowem mamy Prawdę Słowa bożego, że WESELE jest planowane i dokładnie odbędzie się PRZED, „w obecności” Pana Zastępów!
Mamy tu kolejny dowód, że Ci, którzy powołują się na Pana Jezusa a nie uznają Jego Boskości to przepowiadani fałszywi nauczyciele – wilki w owczych skórach.
Wskazują, te wersety, że mówią o Panu Jezusie (czy o Isusie jak to też wolą mówić) a nie uznają Go za Boga. Cóż za szatańska agenda!
To Kto rozmnożył naród Abrahama w takim razie? CZŁOWIEK czy też anioł?
Nie.
To Pan Zastępów, Bóg Izraela, Odkupiciel, Wybawiciel, Król!
Wiemy doskonale, że radość była wielka podczas „wesela” gdy właśnie Ten, który rozmnożył Izrael był pośrodku Swojego narodu!
Teraz spójrzmy jeszcze raz na świadectwo jakie Pan Jezus dał uczniom Jana o Sobie:
„Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” Ew. Mateusza 9, 14-15
Drodzy, Pan Jezus odpowiada właśnie Izajaszem, do tych uczniów Jana Chrzciciela, którzy musieli znać bardzo dobrze Księgę Izajasza jak ich nauczyciel.
Pan Jezus mówi do nich:
„WESELE się właśnie odbywa moi drodzy!”
„Dlatego moi uczniowie się radują bo jestem PRZED NIMI – Ja PAN MŁODY, który rozmnożyłem was – Izraela!”
Pan Jezus również potwierdził proroctwo o Nim, że zostanie ZABITY – wspominając, że „zostanie zabrany”. Oczywiście w tym tragicznym okresie jak wiemy, uczniowie jak i Ci co poszli za Panem Jezusem nie mieli już powodów do radości, wesela.
Gdybyście mieli nadal jakiekolwiek wątpliwości, że Ten małżonek, pan młody na którego sam powołuje się Pan Jezus – był BOGIEM – to Izajasz kolejny raz dobitnie wyjaśnia pod koniec Księgi:
„Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,
któremu na imię – Pan Zastępów;
Odkupicielem twoim – Święty Izraela,
nazywają Go Bogiem całej ziemi.” Ks. Izajasza 54, 5
Czyż może ktoś o szczerym sercu pragnącym Boga jeszcze myśleć, że Pan Jezus nie jest tym Stworzycielem, Panem Zastępów, ODKUPICIELEM, Świętym Izraela oraz BOGIEM całej ziemi?
Oczywiście, że NIE – ponieważ zaprzeczałby CAŁEMU Pismu – Słowu Bożemu, które od Ksiąg Starego Testamentu właśnie świadczy o Panu Jezusie, jak to Sam nawet zaświadczył:
„Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»” Ew. Jana 5, 44-47
Co ciekawe, Ci którzy NIE wierzą Prawdzie i świadczą, że Pan Jezus NIE jest Bogiem a powołują się jakoby był ich ZBAWICIELEM, ODKUPICIELEM – zaprzeczają własnym rzekomym „świętym” pismom:
Biblia MARSjańska:
izajasz54 twarz
Świadkowie SZATANA (czyt. jehowy), którzy są znani z „samobójów” i w tym świadectwie nie rozczarowali:
jeh malzonka
Drodzy, nie dość, że świadectwo z ich „najczystszego pisma” przeczy ich naukom jakoby Pan Jezus NIE był Bogiem lecz archaniołem Michałem to w dodatku jako opis tego rozdziału tak przedstawiają:
„Małżonka Boża

 Sami dosadnie pokazują że Małżonek JEST BOGIEM!

 

Jaka małżonka?

 

Boża —> BOGA

 

I kolejny raz mamy „szach i mat” – kłamstwom przeciwników Prawdy Słowa Bożego – samego Boga.

Cały ten rozdział 54 ewidentnie pisze o Panu Jezusie!

Nie zapominajmy o bardzo ważnym wersecie, którzy przeciwnicy Boga zmasakrowali swoim marsjańskim (czyt. szatańskim) tłumaczeniem.

Natomiast faktyczne dokładnie tak brzmi:

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. „ Ks. Izajasza 9, 6

Jak widzimy, wszystko się zgadza, że ów Dziecię – Pan Jezus jest Bogiem co przedstawiliśmy we wspomnianych już wersetach artykułu – również za pośrednictwem marsjańskich biblii.

Co jest bardzo interesujące to te szatańskie przekłady pominęły imię owego Dziecięcia – Bóg Mocny – a już w kolejnym rozdziale Izajasz ponownie używa tego Imienia:

„W owym dniu
Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba
nie będą więcej polegać na tym, który ich bije,
ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela.
 Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.” Ks. Izajasza 10, 20-21

Ale najabsurdalniejsze jest to, że w tym wersecie w przekładach szatańskich (przekładzie nowego świata i marsjańskim) też mamy przetłumaczone o Bogu: „- do Potężnego Boga.” Potężny – Mocny, nie ma praktycznie różnicy ale jak widzimy dla Dziecięcia – Pana Jezusa – różnica się „znalazła” dla tych szatańskich nauczycieli.

Księga Izajasza jest wspaniała i po brzegi wypełniona Prawdą o Bogu, którego Izajasz widział – a był nim, właśnie Pan Jezus.
On jest „Objawionym” obrazem Ojca, który jest Duchem i którego nikt nie może widzieć.

Pięknie nam to całe Apostolskie Słowo Boże wyjaśnia, że Ojciec i Syn SĄ JEDNO – tym Samym Bogiem – Królem, Zbawicielem, Odkupicielem – Świętym Izraela.

Wiele jeszcze można byłoby przedstawiać dowodów z Księgi Izajasza ale nie chcemy się powtarzać co już w innych artykułach na blogu ukazaliśmy.
Ten artykuł zawiera bardzo ważne i nowe dowody, które na blogu nie poruszaliśmy a których nawet gdzie indziej próżno byłoby Wam szukać.

 

Życzymy Wam z całego serca abyście nie ulegli zwiedzeniu i nie wyparli się Jedynego Boga Zbawiciela – Pana Jezusa, który jest w Ojcu a Ojciec w Nim – tworząc BOSKĄ JEDNOŚĆ.

Pamiętajcie, że szatan i jego słudzy nie próżnują i od niedawna zaczęli zmasowany atak aby z „biografii” Boga wymazać Jego NAJWSPANIALSZY czyn, dzięki któremu ofiarował nam OSOBIŚCIE życie wieczne w Jego Królestwie.

 

 

 

4 Comments. Leave new

J 10, 17: Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać.
J 10, 18: Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. –

Pan Jezus ma moc oddać życie i je odzyskać. Nikt oprócz Boga nie ma takiej mocy to potwierdza powyższy artykuł.

Odpowiedz

J 12, 45: A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

Odpowiedz

Rafale, czy aby na pewno, każdy jest satanistą? czy raczej działa w tej agendzie i nie jest tego świadomy.. Wiem, że ukazujesz prawdę Słowa Bożego!!. Powiem dosadnie Rafał – masz przeciwników dlatego że prawie wszystkich nazywasz szatanami, to moja uwaga do Ciebie! aby Słowo Boga docierało do ludzi i żeby twoja osoba nie wywoływała kontrowersji.
Jak twierdzisz kto będzie przeciwnikiem Boga? Czy to będzie rodszild czy Bergolio?
W księdze Izajasza pisze iż Jezus nie mógł się podobać ludziom a na obrazach się podoba, zwłaszcza z wizji Faustyny…

Odpowiedz
Rafal Kudrański
1 listopada 2016 13:19

Michale chyba nie do końca rozumiesz jak to wygląda.
Nie nazywam „Kowalskiego” szatanistą lecz ludzi, którzy POWOŁUJĄ SIĘ na Słowo Boże – JAWNIE przecząc Prawdzie, które głosi. I to widać jak zaciekle WALCZĄ Z BOSKOŚCIĄ Pana Jezusa, gdzie wymazują/zmieniają/manipulują JEDYNIE te fragmenty Pism, gdzie właśnie mówi o BOSKOŚCI Pana Jezusa najdosadniej.
A tak jak to ukazujemy, nie robią tego nieświadomie lecz ich ruchy są jak najbardziej ŚWIADOME i CELOWE. Do tego nie tylko zalicza się FAŁSZOWANIE Prawdy Słowa Bożego ale to w jaki sposób próbują ten blog zniszczyć.
Tyle mam do dodania w tym temacie :).
3maj się 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: