Święci Bogowie Izraela

Nasze świadectwo wiary we wspaniałego Boga, który mimo iż jest Duchem, dał nam się poznać poprzez objawienie się w ciele jako Syn Boży, Pan Jezus  – co poparliśmy na blogu kilkuset świadectwami Słowa Bożego.

A głosi Ono tak, że Ojciec jest Bogiem Duchem natomiast Syn jest również Bogiem Duchem ALE objawionym w ciele.

Tą wspaniałą zależność JEDNOŚCI wyjaśnia nam On Sam – Bóg Odkupiciel podczas Swojej zbawczej misji:

“Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».  Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” Ew. Jana 14, 7-9

To świadectwo jest tak dosadne, że nie może być z nim jakiejkolwiek polemiki.
A tym bardziej, że to świadectwo daje nam sam Pan Jezus. Świadectwo, które jest ZGODNE z CAŁYM Słowem Bożym (mamy tu również na myśli świadectwo Starotestamentalne)

Ta sytuacja rozgrywa się w gronie oddanych Bogu Izraelitów, jakimi niewątpliwie byli apostołowie.

Jeden z nich właśnie pyta o BOGA.
Boga, który dla Izraelitów był Ojcem a oni, Jego dziećmi.
Także pytanie Filipa do Pana Jezusa dotyczyło aby właśnie Pan Jezus pokazał im BOGA (Ojca).

Wspaniałe świadectwo dał właśnie Bóg w ciele odpowiadając takimi oto słowami:

Ale teraz już Go znacie i ZOBACZYLIŚCIE»”

“«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?Kto Mnie zobaczył, ZOBACZYŁ TAKŻE i Ojca.”

Drodzy, czy wyobrażacie sobie aby którykolwiek z proroków jak np Izajasz, Mojżesz czy też Eliasz na prośbę jakiegoś zagubionego Izraelczyka: “Mojżeszu pokaż nam Ojca” odpowiedział takim dosadnym świadectwie jak Pan Jezus:

“Izraelczyku, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?Kto Mnie zobaczył, ZOBACZYŁ TAKŻE i Ojca.”

Czy jesteście sobie w stanie w ogóle coś takiego wyobrazić z ust jakiegokolwiek CZŁOWIEKA??

Czy Bóg Izraela, świadczony przez wielkich proroków pozwolił by na takie świadectwa niejednokrotnie zaświadczając:

“Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej NIE dam INNEMU, ani sławy mojej bałwanom rytym.” Ks. Izajasza 42, 8

.

“Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
NIE istnieje POZA Mną.
 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem,
i NIKT inny!
 Przysięgam na Siebie samego,
z moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo NIEODWOŁALNE.
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano,
wszelki język na Mnie przysięgać będzie,
mówiąc: “Jedynie u Pana
jest sprawiedliwość i moc”. ” Ks. Izajasza 45, 21-24

.

“Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie NIE POZNAŁEŚ, i NIEmasz ZBAWICIELA oprócz mnie.” Ks. Ozeasza 13, 4

.

Czy jakikolwiek CZŁOWIEK powołujący się na Boga Izraelskiego mógłby zaświadczać, że patrząc na niego widzisz BOGA?????

Czyż jakikolwiek CZŁOWIEK mógłby świadczyć o sobie, że JEST ZBAWICIELEM świata gdy Bóg tak dosadnie daje do zrozumienia, że NIE ma INNEGO Zbawcy OPRÓCZ Niego samego??

Oczywiście, że NIE ma takiej opcji!

Stąd Pan Jezus MUSI być TYM Bogiem Izraelskim, wypowiadając tak mocne i dosadne świadectwa – dokładnie TAKIE SAME, które świadczy Bóg Abrahama, Mojżesza, Izajasza!

W odpowiedzi Filipowi nasz ZBAWICIEL zaświadczył wszystkim apostołom:

Ale teraz już Go znacie i ZOBACZYLIŚCIE»”

Wspaniałe świadectwo, że “ale TERAZ” już Ojca/BOGA ZOBACZYLI.

Oznacza to, że wcześniej Boga nie widzieli, tak realnie – CIELEŚNIE.

Właśnie w tym czasie gdy Bóg Zbawiciel przyszedł W CIELE ludzkim podczas Swojej misji ZBAWIENIA ukazał się zwykłym ludziom.

Na blogu przedstawiliśmy NIEPODWAŻALNE dowody – poparte świadectwem Słowa Bożego – że Boga Izraela W CIELE ludzkim już widziano niejednokrotnie.
Owszem wtedy była inna sytuacja ponieważ Osoba Boga W CIELE zaszczycała tylko wybranych mężów Bożych, którzy byli najbardziej oddani Mu w swoich czasach.
Byli to mn. Abraham, Mojżesz, Izajasz.
Oczywiście nie można pominąć Adama i Ewę, którzy przecież mieli BEZPOŚREDNI kontakt z samym Bogiem – nawet słysząc Jego kroki 🙂

Takim znamienny artykułem, który przedstawia UKRYWANĄ przez świat szatana historię Boga W CIELE, który bezpośrednio brał udział w losach ludzkości jest artykuł “Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu! UKRYWANE FAKTY!”.

Zachęcamy Was również do zapoznania się z artykułem “Stworzyciel Izraela, Król, Pan Młody – Bogiem proroka Izajasza” ,w którym ujawniamy iż Izajasz doskonale znał Boga “WCIELONEGO” 🙂

Przejdźmy w takim razie do tych niesamowitych dowodów, które przedstawiają, że Izraelici wierzyli w JEDYNEGO Boga, którego znali pod DWOMA “Wcieleniami” – Duchowym i Ludzkim!

Dowodów, które świat rządzony przez największego kłamcę – szatana usilnie od wieków chce zakryć!

Te JAWNE działanie tuszowania Prawdy, które przedstawimy Wam w tym artykule – nie znaleźliśmy nigdzie na internecie, czy to w polskojęzycznym czy też angielskim.
Dlatego uważamy, a wręcz jesteśmy pewni, że ten artykuł jest jednym z NAJWAŻNIEJSZYCH, które nie tylko pojawiły się na naszym blogu ale również w “światowym internecie” – a z pewnością w Polsce.

 

Zapoznajmy się ze świadectwem Słowa Bożego, w przekładzie katolickim – Biblii Tysiąclecia:

“A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». Ks. Rodzaju 3, 1-5

Jest to najbardziej dywersyjna akcja KŁAMSTWEM w historii ludzkości, której następstwo odczuwały kolejne pokolenia ludzkości – aż po dziś dzień.

Szatan ewidentnie podważa autorytet Boga, Jego Słowo nazywa KŁAMSTWEM:

“«Na pewno nie umrzecie!”

W dalszej części insynuuje iż “możemy” stać się jak BÓG:

Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».”

Z tego świadectwa możemy ewidentnie odczytać, iż głównym tematem jest Osoba Stworzyciela – Boga.

I definitywnie ów świadectwo Słowa Bożego ma sens.
Ewa i Adam doskonale zdawali sobie sprawy, że nie ma ŻADNEGO innego boga prócz Stworzyciela.
Ich Stworzyciela, który tak jak oni normalnie poruszał się po ogrodzie Eden:

“Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?»  On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»” Ks. Rodzaju 3, 8-11

Niejednokrotnie na blogu poruszaliśmy przy różnych artykułach fakt, że właśnie Bóg W CIELE – Pan Jezus był “znany” naszym pierwszym rodzicom, tak jak chociażby Abrahamowi.

Piszę to jako “ciekawostkę” do tego artykułu ale wróćmy do obecnie ważniejszego świadectwa Słowa Bożego.
Zobaczmy jak brzmią te wersety w różnych przekładach.

Biblia Warszawska (protestancka; protestanci od roku 1975 zrezygnowali z wydania Gdańskiej i uznają właśnie przekład warszawski):

“Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.”

Biblia w Przekładzie Nowego Świata – wersja Świadków jehowy:

Przekład Nowego Świata_Świadkowie jehowy

Są to nowsze przekłady, które jak widzimy świadczą o tym iż szatan ma na myśli dokładnie Boga, który zna dobro i zło.

I tutaj nie ma różnic w stosunku do katolickich i protestanckich tłumaczy jak i również tłumaczy Świadków jehowy – więc w tym świadectwie “będziecie jak Bóg” musiał zostać użyty przez Mojżesza definitywnie wyraz oznaczający “BOGA“.

Nawet w wydaniu wielkiego przeciwnika Słowa Bożego – ” Henryka Kubika ” mamy dokładnie to samo tłumaczenie. Jego Biblia mesjańska:

marsjanska

Oczywiście to świadectwo ma jak najbardziej sens ponieważ Ewa jak i Adam wiedzieli doskonale, że istnieje TYLKO BÓG, który ich stworzył oraz całą “resztę” (świat, zwierzęta czy inne istoty anielskie, cherubów itd).

Kto jak kto, ale gdyby oni tego nie wiedzieli to kłamstwo szatana nie miało by żadnych szans na powodzenie.

Podsumowując – najnowsze tłumaczenia, mimo wszystko “przeciwnych sobie” denominacji religijnych (protestantów, katolików i świadków jehowy oraz rzekomego męża “bożego” Henryka Kubika ) są w pełni zgodne w tym świadectwie.

Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do tak bardzo znamiennego świadectwa Słowa Bożego – że prawidłowo, jak najrzetelniej, ów tłumacze oddali sens świadectwa Księgi Rodzaju w tym ważnym zdaniu.

Ale czy oby na pewno tak jest jak to każda z denominacji na początku przekładu zaświadcza Czytelnikom, którzy zamierzają czytać ich egzemplarz Biblii…?

Zaraz się przekonamy…

Spójrzmy zatem na pozostałe przekłady Biblii:

Septuaginta ks. Remigiusz Popowski (katolicka):

Popowski bogami

Biblia Jakuba Wujka (katolicka, wydanie z 1935 roku):

Biblia Jakuba Wujka 1935

Biblia Brzeska (protestancka):

“Aleć Bóg wie, iż jak skoro z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znając dobre i złe.”

Biblia Gdańska (protestancka):

Gdanska

Nowa Biblia Gdańska (protestancka):

“Ale Bóg wie, że w dniu, w którym będziecie z niego jeść, otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie, co poznają dobre i złe.”

King James Version Bible XIX (wersja angielska, protestancka, Biblia Króla Jakuba 19 wiek):

KJV XIXw

Drodzy Czytelnicy, nie jest tak jednomyślnie jakby nam się zdawało z tą rzetelnością tłumaczów.

I co najdziwniejsze – tyczy się to katolickich i protestanckich przekładów.

Jak to możliwe, że zamiast liczby pojedynczej (JEDNEGO Boga) mamy również tłumaczenia tych samych denominacji jako liczbę MNOGĄ?

Czy jest możliwa faktycznie tak bardzo rażąca różnica w oddaniu tłumaczenia jakże dosadnego wyrazu, odnoszącego się do samego Boga – jako “bogowie” i to z małej litery?

Drodzy czy te tłumaczenia, również różnych denominacji mają w takiej formie w ogóle sens?

Rozważmy w takim razie tych “tajemniczych” bogóww kontekście całości świadectwa:

“Zaś wąż był bardziej chytry niż wszelki dziki zwierz, którego uczynił WIEKUISTY, Bóg; zatem powiedział do niewiasty: Czy Bóg powiedział: Nie wolno wam spożywać z żadnego drzewa ogrodu? A niewiasta powiedziała do węża: Możemy spożywać z owocu drzew ogrodu. Tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu powiedział Bóg z niego nie spożywajcie i go nie dotykajcie, abyście nie umarli. A wąż powiedział do niewiasty: Umrzeć nie umrzecie. Ale Bóg wie, że w dniu, w którym będziecie z niego jeść, otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie, co poznają dobre i złe.” (przekład: Nowa Biblia Gdańska)

Rozważmy od początku…

Ewa żyła razem ze swoim mężem, Adamem, w rajskim ogrodzie Eden, który stworzył Bóg wraz z całą ziemią.
Wiemy ze świadectwa Bożego, że nasi “pierwsi rodzice” znali BEZPOŚREDNIO samego Boga.

Intrygujące jest to iż “bogowie” są zapisani z małej litery co oznaczałoby, że nie jest to tłumaczenie wyrazu który określałby faktycznie prawdziwego Boga bo przecież “mała litera” a ZAWSZE Bóg w Słowie Bożym pisany jest z DUŻYCH LITER.
I to niezależnie czy zaświadcza o sobie Bóg,Stworzyciel, Święty, Pan czy Wiekuisty.

W takim razie na podstawie tych tłumaczeń w liczbie mnogiej, nie powinniśmy myśleć, że szatan mówiąc do Ewy iż stanie się jak bogowie jak zjedzą zakazany owoc – ma na myśli “Istotę Boską”.
Tym bardziej, że napisane jest przecież z małej litery.

Czy w takim razie to tłumaczenie ma jakikolwiek sens biorąc pod uwagę całość tego świadectwa o rozmowie węża z Ewą?

Oczywiście, że NIE!

To tłumaczenie w taki sposób jest kompletnie pozbawione Mądrości Bożej i wręcz PRZECZY świadectwu całego Słowa Bożego.

Dlaczego?

Ponieważ jak to możliwe, że szatan w swoim kłamstwie użyłby takiej HEREZJI mówiąc, że staną się jak bogowie skoro Adam jak i Ewa doskonale wiedzieli, że nie ma ŻADNYCH bogów prócz Boga Stworzyciela????

Dokładnie tego, którego znali OSOBIŚCIE.

W tym czasie całe stworzenie – aniołowie jak i Adam i Ewa – doskonale zdawali sobie sprawę KTO stworzył nie tylko ich ale WSZYSTKO.

Wtedy, gdy nie było jeszcze innych ludzi, którzy skażeni zostali grzechem “pierwszych rodziców” nie było ŻADNYCH fałszywych bogów.

Nie było żadnej mowy o jakimkolwiek kulcie innych bogów ponieważ nie było nikogo, który mógłby pomyśleć nawet że jacyś inni istnieją.

Ewie i Adamowi nawet by przez myśl to nie przeszło!

Pamiętajmy, że w całym Słowie Bożym fałszywi bogowie pisani są właśnie z małych liter!

Tym bardziej jest to absurd tych tłumaczeń słów szatana, na które jeśli byłyby prawdą Ewa zapewne zareagowałaby w taki sposób:

“Wężu/szatanie co ty mi tu ściemniasz o jakiś innych bogach? Kogo masz na myśli skoro nie ma NIKOGO prócz Tego, który nas stworzył??
Nie wierzę tobie, odejdź!”

Taka dywersja ze strony szatana nie miałaby ŻADNYCH szans na powodzenie.

Ale…

Ewa tak naprawdę powinna WEDŁUG wcześniejszego świadectwa Słowa Bożego zareagować w ten sposób:

“Wężu/szatanie co ty mi tu ściemniasz o jakiś innych bogach? Kogo masz na myśli skoro nie ma NIKOGO prócz TYCH, którzy nas stworzyli na ICH obraz??
Nie wierzę tobie, odejdź!”

Spójrzmy czy faktycznie liczba mnoga w tej wypowiedzi nie nabiera powoli sensu… :

“A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:” Ks. Rodzaju 1, 26-27 (Biblia Tysiąclecia)

Od dawna świadczymy i przedstawiamy masę dowodów na blogu, że to właśnie Bóg w DWÓCH Osobach – Ojca i Syna – stwarzali WSPÓLNIE człowieka na ICH obraz!

Drodzy sami spójrzcie jak liczba mnoga PONOWNIE nabiera sensu w tym świadectwie już z początku pierwszej Księgi Bożej!

Nabiera sensu choć przecież liczba mnoga sugerująca Boga te DWIE Osoby Boskie, nie powinna być bynajmniej pisana z małych liter.

No właśnie, “nie powinna”…

Ale do tego przejdziemy w dalszej części a tymczasem zapraszamy Was do odkrywania na nowo niezaprzeczalnych dowodów o naszym wspaniałym  Bogu Duchu, który objawiał się ludziom – jak i całemu stworzeniu – w ciele ludzkim.
Dokładnie tak jak to mamy opisane na kartach tzw. Nowego Testamentu – i nie tylko przecież w świadectwie Apostolskim ale również świadectwie “kąkolu” – reszty pism.

Ale jak powoli Wam ukazujemy, świadectwo tzw. Starego Testamentu również ma tą tendencję.
Tendencję, o której tak naprawdę większość z Was nie ma kompletnie pojęcia a co dopiero osoby, które są pod ścisłym panowaniem fałszywych religii!
Zdecydowana większość z Was nie mogła mieć prawdziwego “obrazu” świadectwa jakie głoszą również starotestamentalni mężowie Boży ponieważ szatan, za pośrednictwem swoich prostytutek religijnych za wszelką cenę chce ZAKRYĆ to N I E S A M O W I T E  świadectwo o naszych BOGACH!
Ojcu i Synu, którzy są JEDNO!

Spójrzmy czy tylko szatan, Ewa i Adam byli poinformowani o liczbie MNOGIEJ odnoszącej się do Stwórcy?

Zapewne wielu z Was zna wspaniałą historię Daniela w czasach niewoli babilońskiej.

Daniel był wielce oddanym Bogu Izraela. Otrzymał niezwykłą mądrość od Boga, która pomogła mu się stać bardzo znamienną osobistością na dworze władcy Babilonu.
Również nie zapominajmy, że jego wielka miłość do Boga nie pozwoliła mu ugiąć się przed nakazami kolejnego następcy babilońskiemu, które znieważałyby Boga Izraela. Pomimo okrutnych kar jakie za bunt władcy Babilonu otrzymał – Bóg wybawił go z nich.

Czyż nie jest to wspaniały przykład miłości do Boga?

Oczywiście, i zapewne wszyscy tak to odbieramy!

Ale…

Drodzy Czytelnicy, w tym wspaniałym świadectwie Słowa Bożego mamy jeszcze niezwykłe świadectwo, na które nikt nie zwraca uwagę.
Jest to niewątpliwie powodem wyrafinowanych zabiegów, manipulacji szatańskich, które za wszelką cenę chcą zniszczyć ów świadectwo, które zgadza się w 100% z resztą Słowa Bożego – i z pewnością świadectwa Apostołów!

Zatem zacznijmy na nowo odkryć DOWODY na skrywaną przez SYSTEM religijno-polityczny Prawdę Słowa Bożego:

“W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: «Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć». Odrzekli zaś Chaldejczycy: «Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie». Odpowiedział król Chaldejczykom: «Wiedzcie o moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie!» Odpowiedzieli powtórnie: «Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie». Król zaś odrzekł: «Teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok – i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie». Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: «Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka. Pytanie, jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi». Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich.” Ks. Daniela 2, 1-12 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Jak możemy przeczytać, Chaldejczycy, czyli wszelkiej maści okultyści, wróżbici świadczą królowi, że TYLKO “jacyś” bogowie co nie przebywają między ludźmi, JEDYNIE mogą odpowiedzieć na pytanie króla.
Z pewnością nie byli to bogowie babilońscy ponieważ gdyby było inaczej to ów okultyści babilońscy znali by odpowiedź. I tym samym król nie oburzył się i nie rozkazałby ich zabić. Zatem gniew i oburzenie króla oraz podjęte tak okrutne środki nie dodają “chwały” babilońskim bogom…

Ale w tym świadectwie należy skupić się na ów “tajemniczych” bogach…

Zwróćmy uwagę, że pisani są z małej litery.

W takim razie kim oni są?

Czy w Księdze Daniela znajdziemy na to odpowiedź?

Przekonajmy się…

“Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?» Ariok przedstawił Danielowi sprawę. Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia [snu].  Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi,  aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba.
 Daniel mówił tymi słowami:
«Niech będzie błogosławione imię Boga
przez wszystkie wieki wieków!
Bo mądrość i moc
są Jego przymiotem.
 On to zmienia okresy i czasy,
usuwa królów i ustanawia królów,
udziela mędrcom mądrości,
a wiedzy rozumnym.
 On odsłania to, co niezgłębione i ukryte,
i zna to, co spowite w ciemność,
a światłość mieszka u Niego.
 Ciebie, Boże moich przodków,
uwielbiam i sławię.
Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy,
wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy,
sprawę królewską nam oznajmiłeś».” Ks. Daniela 2, 13-23

W tym świadectwie widzimy, że Bóg pobłogosławił Danielowi mądrością, która niewątpliwie składała się na wiedzę o śnie i wyłożeniem go. Również widzimy, że Daniel doskonale wiedział Kim jest Bóg Abrahama, którego wielbił.

Następnie w Słowie Bożym czytamy, że Daniel osobiście wyłożył sen Nabuchodonozorowi, który w taki oto sposób zareagował:

“Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział: «Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę». Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim.” Ks. Daniela 2, 46-49 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Sam król potężnego Babilonu oddaje pokłon młodemu Izraelczykowi i chwali Daniela Boga! Nie sposób nie wspomnieć jak bardzo docenił Daniela, że nawet postawił go nad wszystkimi mędrcami babilońskimi.

Chciałbym przypomnieć, że w niewoli babilońskiej Danielowi zmieniono na początku imię na Belteszassar.

Król babiloński po jakimś czasie miał drugi sen i zawołał po Daniela aby również wyłożył mu jego znaczenie.
Po opowiedzeniu swojego snu, takimi oto słowami zwrócił się do Daniela:

“Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów».” Ks. Daniela 4, 15 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Drodzy, król mówi Danielowi bezpośrednio, że to on może wyjawić znaczenie snu ponieważ posiada ducha świętych bogów!

Ewidentnie daje świadectwo samemu Danielowi, że prowadzi go duch świętych bogów!
Nabuchodonozor używa liczy MNOGIEJ insynuując bezpośrednio Danielowi, iż ma więcej NIŻ jednego Boga.
I to bogów, którzy są świętymi!

Zanim zaznajomimy się z dalszej części świadectwa Bożego jak na te słowa zareagował Daniel powinniśmy poruszyć ważne zachowania, których dokonali już na początku tej niewoli – Daniel jak i trzej jego towarzysze.

Wiemy, doskonale, że owej czwórce Bóg Nieba błogosławił ale z pewnością Daniela najbardziej wyróżnił.

Gdy owi młodzieńcy trafili do pałacu królewskiego Nabuchodonoroza i mieli jeść potrawy babilońskie.
Prawdopodobnie w tych pokarmach znajdowały się nieczyste potrawy i stąd Daniel zainterweniował u nadzorcy królewskiego, który przystał na “menu”, które Daniel zaproponował dla siebie i swoich współtowarzyszy.
Jak wiemy stało się “po myśli” Daniela, oczywiście przy “współudziale” samego Boga 🙂

Z tego świadectwa już na samym początku Księgi Daniela możemy z całą pewnością powiedzieć, że Daniel nie szedł na żadne ustępstwa aby nawet w najmniejszym stopniu zasmucić Boga Izraelskiego.

Zresztą trzej jego współtowarzysze dokładnie tacy sami byli co zaświadczyli, gdy nie ugięli się by kłaniać się złotemu posągowi który kazał wielbić Nabuchodonozor. (Ks. Daniela, rozdział 3)
Doskonale wiedzieli co ich będzie czekało i mimo wszystko się nie ugięli!
Ale wiemy jak ta wspaniała historia się zakończyła – chwałą Boga Izraela!

Wracając do Daniela i również on ponownie pokazał, że wie doskonale co należy czynić by nie obrazić Boga Izraela.

Kolejnym przykładem na potwierdzenie tego jest JAWNE przekroczenie zakazu króla babilońskiego, które mówiło iż nie można wielbić nikogo innego prócz władcy Babilonu a w razie złamania dekretu groziło pożarcie przez lwy.
Mówi o tym rozdział 6-sty i przytoczymy tylko zachowanie Daniela:

“Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla <w sprawie zakazu królewskiego>: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?» W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów». Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy».
 Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany».” Ks. Daniela 6, 11-16

Jak widzimy dla Daniela liczyła się godna postawa ku Bogu Izraelskiemu.
Nie liczył się nawet z samym królem wielkiego mocarstwa.
Kara z lwami została wymierzona ale wiemy, że skończyła się – chwałą Boga Izraelskiego!

W takim razie przypomnijmy sobie jak określił Nabuchodonozor Danielowi jego Boga:

“Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów».” Ks. Daniela 4, 15 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Król mówi o świętych bogach – w liczbie mnogiej!

Wiemy już jak bardzo gorliwy był Daniel ku swojej czystości dla Boga.

Sprawdźmy co na takie świadectwo o swoim Świętym Bogu zareagował:

“Wówczas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły go. Król zaś odezwał się i rzekł: «Niech sen i jego wykład nie niepokoją ciebie, Belteszassarze!» Belteszassar odpowiedział: «Panie mój, oby sen [odnosił się] do twoich wrogów, a jego wykład do twoich przeciwników.[…]” Ks. Daniela 4,16 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Daniel kompletnie nie zareagował odnośnie tak “dziwnego”, jakby się zdawało świadectwa króla o Danielowym Bogu – a raczej powinniśmy napisać jego… świętych bogach.

Znowu mamy “przypadek” użycia w Słowie Bożym świadectwa o bogach w liczbie mnogiej, które ewidentnie odnoszą się do Narodu Wybranego – Izraela.

Jedynie można mieć wątpliwości ponownie, że ów święci bogowie pisani są z małej litery – co tym bardziej powinno spowodować natychmiastową reakcję sprzeciwu gorliwego Daniela.
Ale nic takiego nie ma miejsca…
Natomiast co do “małych liter”, dojdziemy w dalszej części artykułu…

Także widzimy, że świadectwo ów “tajemniczej” liczby mnogiej z Księgi Rodzaju potwierdza również inna Księga Słowa Bożego – Daniela.

Ale jest jeszcze więcej świadectw…

Za czasów króla babilońskiego Baltazara takie o to świadectwo daje nam Słowo Boże:

“W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Zakrzyknął król, by wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów. Zwrócił się król do mędrców babilońskich i rzekł: «Każdy, kto przeczyta to pismo i wyjaśni mi je, ma być odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i ma panować w moim kraju jako trzeci».
 Przystąpili więc wszyscy mędrcy królewscy, ale nie mogli odczytać pisma ani podać wyjaśnienia królowi. Wtedy Baltazar przeraził się bardzo i kolor jego twarzy zmienił się, a jego możnowładców ogarnęło zmieszanie. Królowa weszła, na skutek słów króla i możnowładców, do sali biesiadnej. Odezwała się królowa i rzekła: «Królu, żyj wiecznie! Nie lękaj się swoich myśli i niech kolor twej twarzy nie ulega zmianie! Jest w twoim królestwie mąż posiadający ducha świętych bogów: w czasach twego ojca znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mądrości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchnikiem wykładaczy snów, wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów, ponieważ stwierdzono u Daniela, któremu król nadał imię Belteszassar, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozwagę, umiejętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i rozwiązywania zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znaczenie».” Ks. Daniela 5-12 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Jak widzimy nadal mówiono w królewskim pałacu iż Daniel posiada ducha świętych bogów. Świadczy o tym sama królowa i widzimy, że znowu mamy świadectwo o bogach w liczbie MNOGIEJ.

Niestety znowu napisani zostali przez małą literę co kompletnie nie posiada sensu – i stawia po części Słowo Boże w dość absurdalnym świetle.
Ale i do tego przejdziemy…

Natomiast teraz musimy zauważyć bardzo istotną sprawę w tych świadectwach mówiących o bogach, którzy ewidentnie świadczone są jako Izraelscy.

Popatrzmy, że świadectwa są pisane w takim schemacie:

“ducha świętych bogów”

O ile definitywnie w stosunku do bogów mamy użytą liczbę mnogą to już do ducha użyta jest liczba… POJEDYNCZA!

Z tych świadectw możemy niewątpliwie odczytać, że ów bogowie  posiadają JEDNEGO ducha!

Czyż nie jest to niesamowite jak ponownie “śledztwo” artykułu nabiera sens.

Gdybyśmy się głębiej zastanowili to bez problemu Słowo Boże mogłoby świadczyć w takiej formie. A nawet powinno tak świadczyć:

“duchów świętych bogów”

Ale właśnie “absurdalnie” mamy użytą liczbę POJEDYNCZĄ “ducha” dla bogów, których Słowo Boże nazywa świętymi – ale niestety bogów pisanych z małej litery.
No cóż okaże się już wkrótce czy tak powinno być…

Spójrzmy na dalszy świadectwa zapisane na kartach Słowa Bożego:

“Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: «Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził <z Judy> król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość.” Ks. Daniela 5, 13-14 (Biblia Tysiąclecia, katolicka)

Król słysząc o “świętych bogach”, których ma Daniel zwraca się do niego w liczbie POJEDYNCZEJ jeśli chodzi o ICH ducha.
Widać, że i on doskonale znał tą “zależność”.

Natomiast ów “zależność” musi być stawiana w świetle absurdalności, gdy ów bogowie, i w dodatku święci – ewidentnie ukierunkowanymi do Narodu Wybranego –  pisani są w Słowie Bożym z małych liter.

Dla nas OCZYWISTE jest, że SĄ DWIE Osoby Bogów – ale JEDNEGO Ducha – Ojciec i Syn o których mówi nam jakże dosadnie świadectwo Apostolskiego Słowa Bożego.

Świadectwo Starotestamentalnych mężów Bożych, dokładnie jest takie samo lecz wymaga o wiele większej uwagi by to zauważyć.

Choć tak naprawdę podświadomie nasze dusze to rozumieją skoro uznajemy Pana Jezusa jako Boga, łącząc Go z Bogiem “starożytnych” Izraelczyków.

Na blogu możecie znaleźć na “to” SETKI dowodów, które ukazujemy w bardzo przejrzysty sposób – jedynie w oparciu o świadectwa Słowa Bożego.

Świat rządzony obecnie przez szatana usilnie chce wymazać dowody na ten NIEPODWAŻALNY fakt o Świętych Bogach Izraela będących JEDNYM Bogiem DUCHEM.

A nadejście Osoby Boga W CIELE podczas Swojej Odkupieńczej misji – Jezusa Chrystusa – bardzo skomplikowało szatanowi tą AGENDĘ KŁAMSTW ponieważ ów Bóg Zbawiciel nie tylko przyszedł zbawić świat lecz również dać świadectwo Prawdzie.

Dlatego tak bardzo szatan i jego dzieci, przez wieki starają się kamuflować Prawdę, którą przyszedł objawić nam Pan Jezus około “2000” lat temu.

Spójrzmy zatem jakie NIESAMOWITE dowody odkryliśmy ku chwale naszego Boga Ducha – Ojca i Syna:

.

AGENDA MANIPULACJI I FAŁSZERSTW SZATANA

Posłużymy się ORYGINALNYMI skanami z bardzo starych przekładów Słowa Bożego, tych które definitywnie czerpały z najstarszych kopi Słowa Bożego.

Przypomnijmy co sam Bóg Stwórca na samym początku Swojego Słowa przekazuje nam – Swojemu stworzeniu:

“A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.” Ks. Rodzaju 1, 26-27

Widzimy, że Stwórca mówi o Sobie w liczbie MNOGIEJ!

I jest to jak najbardziej zgodne ze Słowem Bożym bo Bóg Ojciec i Syn WSPÓLNIE stworzyli ludzi – na ICH – BOŻE podobieństwo/obraz.

Teraz spójrzmy na PRAWDZIWY przekaz, który w dzisiejszych czasach szatan można powiedzieć zakrył nowożytnim naszym pokoleniom – AŻ DO TERAZ! 🙂

King James Version Biblie z 1611 roku (Biblia Króla Jakuba, 1611 rok, protestancka) Ks. Rodzaju 3, 5

KJV1611_Rodz_3_5

Teraz to ma sens i MĄDROŚĆ Słowa Bożego!

KJV1611_Rodz_3_5 m

Tak dokładnie było pisane to świadectwo Słowa Bożego – zanim szatan nie zaczął tego FAŁSZOWAĆ! :

“będziecie jako Bogowie, znający dobro i zło.”

Nawet w internetowym wydaniu ów przekładu z 1611 roku, mamy JESZCZE przedstawioną Prawdę Słowa Bożego:

KJV1611_Rodz_3_5 net

Link do internetowego wydania – KLIKNIJ TUTAJ

Zobaczmy kolejne niesamowite dowody na FAŁSZERSTWA szatana

Biblia Gdańska z 1632 roku: (strona tytułowa)

Gdanska 1632 tytulowa

A teraz spójrzmy na interesujący nas werset:

Gdanska 1632 Rdz 3_5

Gdanska_Rodz_3_5 m

Chyba nie trzeba komentarza do tej Prawdy o naszych Bogach? 🙂

Natomiast uważamy, że bezsprzecznie musimy poruszyć sprawę właśnie na podstawie tych jakby nie było, protestanckich przekładów Słowa Bożego.
A raczej sprawę protestanckich “wartości wiary”…

Jak w początkowej części ukazaliśmy, protestancka wersja Biblii Gdańskiej w wydaniu XIX wiecznym ma już wyraz “Bogów” napisane z małej litery (“bogów”).
Najnowsza wersja Nowej Biblii Gdańskiej również ma wyraz w liczbie mnogiej – też oczywiście z małej litery.

Interesujące jest to, że protestantyzm oficjalnie w 1975 roku zrezygnował z przekładu Biblii Gdańskiej na rzecz Biblii Warszawskiej, która jest bardzo sfałszowana!

W przekładzie Warszawskim nie mamy w słowach szatana już liczby mnogiej lecz: ” i będziecie jak Bóg“.

Jak widzicie szatan za pośrednictwem swoich prostytutek – przełożonych i pastorów – tuszuje te fakty bo przecież ktoś mógłby w końcu zastanowić się nad tym “dziwnym” tłumaczeniem z liczbą mnogą z małej litery i zacząłby poszukiwać i wpadłby na to co my właśnie odkrywamy teraz przed Wami.

A przecież o to im nie chodzi – nie chcą byśmy, nie tyle poszukiwali aby nie mielibyśmy nawet POWODÓW do poszukiwań.

Tak jedynie można rozumieć przejście z naprawdę “dobrego” i chyba obecnie NAJLEPSZEGO przekładu Biblii Gdańskiej na jakże przerobioną w duchu FAŁSZU i KŁAMSTWA – Biblię Warszawską!

Przy okazji tego niesamowitego wersetu z rozdziału 3-go Księgi Rodzaju, chcielibyśmy Wam pokazać kłamstwo fałszerstwa i manipulacji jakich dokonuje Henryk Kubik w swojej szatańskiej wersji biblii mesjańskiej.
Wcześniej ukazaliśmy, że on ma w swojej wersji liczbę pojedynczą pisaną z dużej litery “i będziecie jak Bóg”.

A spójrzmy co sam pisze, na jakim tłumaczeniu bazuje:

marsjanska przedmowa m

Mamy informację, że ów przekład wzoruje się na Septuagincie Brentona a akurat ów przekład dokładnie tak oddaje nam ten werset:

Genesis 3:3 6 Genesis 3:15
of the garden, 3 but of the fruit of the tree which is in
the midst of the garden, God said, Ye shall not eat of it,
neither shall ye touch it, lest ye die. 4 And the serpent
said to the woman,
* Ye shall not surely die. 5 For God
knew that in whatever day ye should eat of it your eyes
would be opened, and ye would be as gods, knowing good
and evil. 6
” and ye would be as gods, knowing good
and evil. 6 “

Brenton świadczy o “bogach” więc czemu Henryk Kubik nie oddaje prawdziwości tłumaczenia w liczbie MNOGIEJ?  Tym bardziej, że przekład Brentona jest starszy niż Warszawski?

Jak widzimy manipulacje i fałszerstwa mają krótkie nogi.

A w przypadku zwodziciela internetowego pod pseudonimem Henryk Kubik są naprawdę bardzo króciutkie, bo o ironio sam na swojej witrynie udostępnia Septuagintę Brentona, gdzie takie oto tłumaczenie sam Kubik promuje:

Brenton Kubik Genesis

LINK DO SEPTUAGINTY U HENRYKA KUBIKA

Tutaj właśnie mamy jeden z wielu dowodów manipulacji Słowem Bożym u tego rzekomego “męża bożego”.

Przejdźmy zatem do rzeczywistego przekazu Słowa Bożego z interesującej nas również Księgi Daniela.

Biblia Gdańska z 1632 roku, Ks. Daniela 2,11

 

KJV1611 Dan 2_11

Gdanska_Dan 2_11

Okultyści babilońscy jak możemy zobaczyć w tej wersji można definitywnie powiedzieć, że mają na myśli Bogów Izraelskich – Ojca i Syna objawionego W CIELE!

Zobaczmy dalej… 🙂

Rozdział 4, wersety: 8, 9 i 18 ; King James Version Biblie z 1611 roku (Biblia Króla Jakuba, 1611 rok, protestancka)

KJV1611 Dan 4

KJV1611 Dan 4 m

Spójrzmy na te wersety z polskiego przekładu Biblii Gdańskiej z 1632 roku:

Gdanska 1632 Daniel 4

Gdanska 1632 Daniel 4 m

Widzimy, że król Nabuchodonozor mówi do Daniela o tym iż ma Ducha Bogów świętych w tych jakże starych przekładach dwujęzycznych!

Czy trzeba więcej dowodów na ewidentną AGENDĘ szatańską, która miała na celu zgubić DUCHOWO następne pokolenia?!

Właśnie nastał kres tych kłamstw szatana!

Jeszcze pokażemy na koniec kolejny dowód, tym razem z rozdziału 5-tego, wersety 11 i 14:

Gdanska 1632 Daniel 5

Gdanska 1632 Daniel 5 m

.

Drodzy Czytelnicy, dzieląc się z Wami tymi niesamowitym dowodami, które odkryliśmy, mamy nadzieję, że jeszcze bardziej zobaczycie jak bardzo szatan stara się zakryć przed ludźmi tą niezwykłą Prawdę Bożą o JEDYNYM Bogu, który jest Duchem – a który objawia się OD POCZĄTKU w DWÓCH Osobach – Ojca jako Ducha oraz Boga W CIELE – Pana Jezusa.

Jak Sam Bóg nam świadczy, starożytni Izraelczycy wiedzieli doskonale o tych BOGACH!

Oczywiście przedstawiliśmy wcześniej na to mnóstwo dowodów wprost ze Słowa Bożego, że Abraham znał BOGA W CIELE, czy też Izajasz ale teraz mamy jeszcze dosadniejsze potwierdzenie, że nie tylko Daniel czcił Świętych Bogów, Izraelczycy ale nawet o JEDNYM Duchu Świętych Bogów wiedział pogański świat – wielkie babilońskie mocarstwo!

Ta cała agenda, która ma miejsce od wieków ma na celu przede wszystkim wykorzystać te FAŁSZERSTWA aby znieważyć Pana Jezusa jako BOGA.

Jesteśmy obecnie świadkami jak bardzo ta szatańska agenda nabrała rozpędu aby za wszelką cenę pozbawić Tytułu Boga – Pana Jezusa.

Nie dajcie się zwieść Drodzy i pozostańcie wierni Bogu Zbawcy, który tak nas kocha, że wyzbył się Boskich “atrybutów” i oddał Sam Swoje Ciało jako okup za nas abyśmy otrzymali życie wieczne.

Całe Słowo Boże świadczy o tym, że Pan Jezus jest Bogiem wraz ze Swoim Ojcem – Bogiem Duchem i wspaniale to ukazuje Apostoł Jan na koniec swojego pierwszego listu (5, 20):

“Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu,
abyśmy poznawali Prawdziwego.
Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
On zaś jest prawdziwym Bogiem
i Życiem wiecznym.

Życzymy Wam mądrości rozumu dzięki, któremu możesz poznać prawdziwego Boga.

A czy Ty chcesz być w prawdziwym Bogu i Życiu wiecznym?

Na to pytanie już musisz sam sobie odpowiedzieć.

>

9 komentarzy do “Święci Bogowie Izraela

 1. Brawo ! Brawo ! Brawo!!! O to chodzi! Cóż za dobitne dowody ! Artykuł długi, czytany przezemnie na dwie raty ale jakże dobitny! Jakże prawdziwy! Zrozumieją tylko nie liczni, tak nieliczni. Na 100 czytających może jedna osoba sie nad tym zastanowi. Biblia to księga nie z tej ziemi, i tylko osoby ” nie z tej ziemi” to ogarną co tu jest napisane. Mimo iz dowody podane na tacy to cieżko będzie większości to ” ogarnąć” piękny artykuł, czapki z głów. PRAWDZIWI MĘŻOWIE BOŻY ! Artykuł dobitnie depta plemię zmijowe! Pozdrawiam was i niech Bóg wam błogosławi!

 2. Henryk Kubik zabrał głos w sprawie tego artykułu.

  Oczywiście jak przystało na jego poziom MERYTORYCZNY, jest po prostu absurdalny – jak zawsze.

  Jak zwykle skupił się on na tym co zawsze czyli na BŁĘDNYM rozumieniu świadectw Słowa Bożego, które jedynie jest prawidłowe, które ON NAM WYJAŚNI. Wtedy wszystkie “trudności w tłumaczeniu” znikają…

  Oczywiście musiał dodać sobie wiarygodności pisząc, bo to “jego wytłumaczenie wyjaśnia wszystko”….

  Jak przystało na niego na żadne z pytań, które postawiliśmy w artykułach nie odpowie – jedynie stosuje cały czas swoją taktykę – “MOJE WYJAŚNIENIE JEST PRAWIDŁOWE”. Pytań pewnie znowu nie dostrzegł…..

  “Czy jakikolwiek CZŁOWIEK powołujący się na Boga Izraelskiego mógłby zaświadczać, że patrząc na niego widzisz BOGA?????”

  “Czyż jakikolwiek CZŁOWIEK mógłby świadczyć o sobie, że JEST ZBAWICIELEM świata gdy Bóg tak dosadnie daje do zrozumienia, że NIE ma INNEGO Zbawcy OPRÓCZ Niego samego??”

  Nie wspominając o tym, że ponownie “ślepota” nie pozwoliła mu dostrzec jakże ważnej części artykułu na temat świadectwa Słowa Bożego o Danielu i jego ŚWIĘTYCH BOGACH….

  Henryku a liczby mnogiej też nie było w starożytności…? 🙂 🙂 🙂 🙂

  W Księdze rodzaju sam Bóg zaświadcza o sobie w liczbie MNOGIEJ – gdy stwarza człowieka na ICH obraz – BOŻY.
  Czyli to jest obraz Boga i anioła czy też może zwierzęcia?
  Bo przecież nie ma jeszcze człowieka na świecie bo Adam jest PIERWSZYM o czym świadczy Słowo Boże.
  Bóg do Swojej Chwały przypisywałby jakiemuś aniołowi w tym okresie gdzie później NIEJEDNOKROTNIE ukazuje, że nie odda chwały NIKOMU????
  Oczywiście tego w artykule nie zauważyłeś….?

  A przecież sam tu piszesz, że znasz dobrze Biblie i możesz takie BZDURY przeciwko Słowom Samego Boga zaświadczać W SWOIM ROZUMIENIU???! (chociażby w Ks. Izajasza 42, 8)

  Gwoli ciekawości piszesz “Może być polemika Rafałku i jest potrzebna” a o ironio nie masz ochoty na PRAWDZIWĄ polemikę o Słowie Bożym – JAWNIE podczas podkastu??
  Taki z Ciebie właśnie TCHÓRZ z plemienia żmijowego, który świadczy, że “znam nieźle Biblię i znam wszelkie triki szatańskie,” a boisz się JAWNEJ i PUBLICZNEJ rozmowy na temat Słowa Bożego.

  No tak, mocny to Ty jesteś na swoim podwórku, gdzie żadne z “NIEWYGODNYCH” pytań i sprostowań do Twoich absurdów nie padną bo elita zbawienna to w 98% WIRTUALNE nicknamy pod którymi piszesz w większości Ty z tą kobietą, która podawała się za Basię Kowalską na naszym blogu…
  A te 2% pozostałych to: człowiek uzależniony od “innego stanu świadomości”; człowiek który jest samurajem ducha bushido oraz liksar, który lubi bałwochwalstwem się posługiwać mimo wszystko i traktuje cię jako “tatusia duchowego”. Jeszcze zostały Marysia i lusia które to rzadko kiedy odzywają się na temat Słowa Bożego ( a ostatnio można rzec w ogóle…)
  Czyli z Twojej “elity zbawiennej” liczącej 73 użytkowników – tylko 5 użytkowników to PRAWDZIWE osoby, których niestety świadectwa jakie głoszą są przerażające w stosunku do Słowa Bożego.
  Reszta to INTERNETOWE NICKI – nie mające ŻADNEJ wiarygodności. Choć przecież wiemy, że np Cyryl to ta “Basia” 🙂 a pod ilu nickami jeszcze pisze to już inna bajka, bo wcieleń na internecie ma wiele… Tu nie chodzi nam o to, że tylko tylu PRAWDZIWYCH bo mógł by być tylko jeden i pisać Prawdę, ale o fakt ilu jest tych WIRTUALNYCH robiących sztuczny tłok, znających Słowo Boże….

  Drodzy Internauci sami oceńcie ów “wyjaśnienie” tego człowieka czy rzeczywiście odniósł się uczciwie do spraw, które poruszyliśmy w tym artykule:

  http://zbawienie.forumotion.com/t18p425-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa

 3. Ja się zastanawiam nad bogami świętymi z księgi Daniela bo nie mogę nadal pojąć, jak mając na tacy podane, nikt o tym nie napisał dotychczas? Co robią księża i pastorzy uważających siebie za duchowych przewodnikuw? A chłopaki: chciałam podziękować za ukazywanie uciszanej prawdy.Damianie plemię żmijowe podeptane &-)

 4. Tak jest Pani Doroto. Świetna robota Andrzeja Rafała i Romana ! Zdeptali totalnie plemię zmijowe. Zreszta każdy artykuł ICH jest piękny. Ludzie szukający Boga znajda go. Trzeba zaprzeć sie samego siebie a to jest najtrudniejsze, sam wiem po sobie i po stosunku najbliższych do mnie. Bóg jest wielki i błogosławi nam za wytrwałość, ukazuje sie nam czyli swoim dzieciom Bożym, a CI MĘŻOWIE BOŻY sa tego dowodem jak bardzo kochają Boga! Pomimo codziennych ataków i trudu życiowego oddali mu sie i opiekują sie ludźmi którzy Boga szukają. Wiem co pisze, bo przeżyłem to, chłopaki interesują sie mną, dzwonią i opiekują pomimo własnego zycia, problemów i ataków. BOG Z WAMI!

  1. Damianie staramy się robić to co powinniśmy natomiast gdy tak naprawde się zastanowie z tej około już ośmioletniej perspektywy “gdzie jestem i co robie” to aż czasem trudno mi to “ogarnąć”. Gdyby mi ktokolwiek powiedział kiedyś, że tak moje życie będzie wyglądało to bym go pewnie wyśmiał. Jestem zaszczycony czym mnie obdarzył NASZ BÓG i ZBAWICIEL i że mogę z tak oddanymi braćmi działać ku Jego CHWAŁY i tym samym odkrywać tak niesamowite Prawdy jak chociażby przedstawiliśmy w tym artykule. To zaszczyt być choć częścią tej “niezwykłej pracy” dla Samego Boga Zbawiciela.

   Ps. Dorota dziękuje równieź za miłe słowa skierowane do nas!

 5. Życie jest krótkie i wątłe. Bez Boga nie mamy sensu zycia, nie wiemy po co jesteśmy. Współczuje a zarazem przykro mi iz Ludzie w 99% nie poznali o nie poznają Boga Zbawiciela. My odkryliśmy Drogę, prawdę, światło i życie i jesteśmy szczęśliwi. Plemię zmijowe nigdy nie zazna szczęścia i nigdy nie bedą szczęśliwi. Ich dni sa policzone. NAWROCCIE SIE NIEWIERNI BO MAŁO CZASU MACIE!

 6. Rafał…daj mi dowód twego osobistego spotkania z Panem Jezusem , który się Tobie objawił i dał Ci misję, a uwierzę w każde Twoje słowo 🙂

  1. Kamilu po pierwsze, to nie mi masz uwierzyć ale Słowu Bożemu więc twoje pytanie jest kompletnie nie na miejscu – a w szczególności nie mające ŻADNEJ merytoryczności co do artykułu (ale przywykliśmy do tego że wasza SZATAŃSKA elita NIE odpowiada merytorycznie na żadne z poruszanych tematów).

   Nie mam zamiaru tobie ani nikomu nic udowadniać – od początku gdy BÓG ODKUPICIEL – Pan Jezus – OSOBIŚCIE mnie zbawił dawałem świadectwo każdemu o wspaniałym Darze ŁASKI, która może odmienić każdemu życie by móc być ŻYWYM świadectwem powołania dla życia wiecznego ku chwale naszych wspaniałych BOGÓW – Ojca i Syna. Żebyście znowu nie manipulowali” to dzięki tej DARMOWEJ ŁASCE staram się ŚWIADOMIE przynosić owoce w postaci uczynków, by nie zawieźć mojego Zbawiciela i tym samym utracić Zbawienia.
   Po to jest blog by każdy DOBROWOLNIE osądził czy świadectwo jakie głosimy jest oparte o Prawdę Słowa Bożego – kto chce czytać niech czyta a kto nie – nie musi, jego sprawa.

   Jakoś nie zainteresowało cię to co UDOKUMENTOWALIŚMY Słowem Bożym, chociażby, że Daniel miał ŚWIĘTYCH BOGÓW w liczbie MNOGIEJ a zająłeś się moją osobą, PONOWNIE…
   Zresztą twój guru również nie zajęknął się na ten temat a to co napisał to jedna wielka JEGO faryzejsko-szatanistyczna interpretacja – czyli standard.

   Blog jest moim/naszym świadectwem ku Prawdzie a DOWODÓW to lepiej najpierw poszukaj sobie u swojego guru “Henryka Kubika” bo na jego AUTENTYCZNE istnienie nie ma ŻADNYCH dowodów prócz tego, że ten pan z bródką w okularach nazywa siebie “Henrykiem Kubikiem”.
   Ode mnie żądasz dowodów a mu wierzysz BEZ ŻADNYCH…?
   Drugim twoim mentorem po guru jest WIRTUALNY nick “Cyryl” na którego nie masz KOMPLETNIE żadnych dowodów a łykasz jego “nauki” jak bocian żabę??
   A przecież wiemy doskonale że to nie on ale ONA bo to tzw “Basia” która prowadzi internetową agendę pod wieloma nickami.
   Ty mało tego, próbujesz wybielić tą Prawdę i o dziwo od tego momentu gdy ujawniliśmy tą szajkę agentów internetowych – zacząłeś też pisać potrójne “???” i “!!!”. Od razu to było zauważalne. Wcześniej tak nie pisałeś a teraz co? – chcesz się przypodobać tym JEZUICKIM pachołkom?

   W artykule masz niesamowite dowody WPROST ze Słowa Bożego ukazujące WASZE “elitarne kłamstwa” i nawet nie masz jak widzimy ochoty by je dostrzec a przychodzisz i żądasz ode mnie jakiś dowodów?
   Kamil przestań jarać blanty (“bucha prawdy”) i naprawdę weź się szczerze i TRZEŹWO do Słowa Bożego to może dostrzeszesz swoją hipokryzje i niedorzeczność, którą ponownie pokazałeś pisząc taki komentarz do tak ważnego artykułu.

   ŻEGNAM bo nie mam czasu na rozmowę w takim stylu, który niestety jest charakterystyczny dla ciebie. Piszcie sobie co chcecie na mój temat na waszym JEZUICKO-HERETYCKIM forum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *