Boże objawienie

Będąc w pracy w niedziele słuchałem sobie jak zawsze Słowa Bożego.
Księgą, która karmiła moje uszy i duszę była również Księga Objawienia.

5 m

Ta Święta Księga jest jedną z najbardziej majestatycznych Ksiąg nie tylko “Nowego Testamentu” lecz również całego kanonu Słowa Bożego, w którego skład wchodzi oczywiście “Stary Testament”.

Księga napisana przez Apostoła Jana wspaniale i dosadnie, bez żadnych interpretacji, ukazuje, że Pan Jezus – jest JEDNYM z Ojcem – tym JEDYNYM Bogiem Wszechmogącym, Stwórcą oraz Zbawicielem.
Dowodów przedstawiliśmy już multum na blogu.

Ale właśnie w niedzielę w pracy, wychwyciłem, skojarzyłem kolejny dowód na potwierdzenie Boskości naszego Pana Jezusa.
Boskości, która jest atakowana zaciekle przez wrogów Prawdy Słowa Bożego.

Zanim przedstawię ów dowód najpierw chciałbym pokazać Wam oczywistą Prawdę Bożą, która nie powinna budzić ŻADNYCH wątpliwości dla każdego czytającego Słowo Boże.

Bóg zaświadcza nam poprzez Jego Święte Księgi, że to On ZAWSZE jest Sprawcą przekazania wiadomości, które wpływały na bieg historii w budowaniu Jego Królestwa – a tak na prawdę powinienem napisać, że w odbudowywaniu na nowo Jego Królestwa na ziemi, które niestety nasi pierwsi rodzice zniszczyli wypowiadając nieposłuszeństwo Bogu zjadając owoc z zakazanego drzewa.

I właśnie od tej pory Bóg realizuje Swój Miłosierny plan wyzwolenia ludzkości spod jarzma śmierci, którego kulminacją i NAJWAŻNIEJSZYM etapem było złożenie okupu Siebie Samego na krzyżu.

Wszystkie proroctwa, które przekazał wielkim mężom Bożym były Jego osobistym działaniem, poleceniem.
Te ważne informacje, polecenia – Boże manifesty – które wpływały na bieg wydarzeń ludzkości przekazywał Sam Osobiście prorokom lub też z Jego polecenia przekazywali je, Jego aniołowie.

Bardzo wyraźnie ukazuje nam tą zależność świadectwo Starego Testamentu, gdzie niejednokrotnie Bóg zaświadcza, że gdy pośle z proroctwem do ludu Swojego posłańca /proroka – te słowo MUSI SIĘ wypełnić.
Natomiast ktokolwiek, kto by się powoływał na Jego poselstwo a nie wypełniły się dane słowa, które rzekomo pochodziły bezpośrednio od Pana – oznacza iż ta osoba jest FAŁSZYWYM posłańcem.

Wcześniej wspomniałem, że Bóg przekazując Swoje Słowo działał można powiedzieć w dwóch schematach:

 1. Przekazywał Swoje Słowo BEZPOŚREDNIO wybranym ludziom. Byli to oczywiście wielcy mężowie Boży, prorocy jak np. Abraham, Mojżesz, Eliasz, Jeremiasz, Izajasz czy Henoch. Z nimi Bóg osobiście rozmawiał przekazując im informację dla reszty ludu.
 2. Przekazywał Swoje Słowo poprzez anioły.
  Przytoczę tu chociażby sprawę ucieczki Józefa i Maryi z dopiero co narodzonym Panem Jezusem do Egiptu. Wizyta Anioła niewątpliwie była bezpośrednim poleceniem od Boga co nas upewnia proroctwo wypowiedziane przez Ozeasza:

“Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem,
i syna swego wezwałem z Egiptu” Ozeasz 11, 1

I właśnie dochodzimy do sedna artykułu bo przecież Apostoł Jan również spisał Księgę proroctw, którą mógł napisać właśnie dzięki wizycie Anioła Bożego.

Omawialiśmy już na blogu sprawę z posłaniem Anioła Bożego do Jana aby wygłosić MANIFEST,proroctwa jakie Bóg miał do przekazania ludzkości za pośrednictwem Apostoła Jana.
Było to omawiane w kontekście, że mylnie często ów Anioł jest brany za Pana Jezusa a co tak naprawdę tak dosadnie przedstawia, wyjaśnia końcówka Księgi Objawienia.

Pomimo, że ten temat jest bardzo bliski tego co chcę w tym artykule przedstawić – wówczas ani ja ani nikt inny nie zwrócił na niego uwagi.

A naprawdę jest to kolejny dosadny i bezpośredni dowód na to, że Pan Jezus to BÓG.

A więc spójrzmy zatem na to wspaniałe świadectwo Słowa Bożego:

 I rzekł mi:
«Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
a Pan, Bóg duchów proroków,
wysłał swojego anioła,
by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
 A oto niebawem przyjdę.
Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».
 To właśnie ja, Jan,
słyszę i widzę te rzeczy.” Ks. Objawienia 22, 6-8

W tej końcówce Księgi możemy przeczytać, że to SAM Bóg posłał SWOJEGO anioła właśnie do Jana aby ukazać swojemu ludowi co ma stać się niebawem.

Jest to druga forma “manifestu”/przekazu Boga, jak najbardziej wiarygodna i zgodna z całym Słowem Bożym.

Niesamowite jest to, że raptem 8 wersetów dalej, tuż przed końcem nie tylko tej Księgi lecz CAŁEGO Objawionego Słowa Bożego – Bóg obnaża kłamstwa szatańskiej agendy – ukazując, iż właśnie Syn – jest JEDNYM z Ojcem Duchem – będąc tym JEDYNYM Bogiem:

Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna».” Ks. Objawienia 22, 16

Cóż za OCZYWISTA Prawda Boża!

Drodzy Czytelnicy, czy trzeba jakiegokolwiek człowieka do interpretacji tego świadectwa?

Oczywiście, że NIE bo jest ono tak proste i dosadne jak chociażby słowa Apostoła Tomasza: “Pan mój i Bóg mój!” skierowane do Pana Jezusa czy chociażby majestatyczne i dosadne słowa samego Pana Jezusa: “JA JESTEM!” do ludu izraelskiego!

I właśnie kolejny raz w omawianej Świętej Księdze mamy jakże JEDNOZNACZNE świadectwo Słowa Bożego, że właśnie Pan Jezus to nasz WSPANIAŁY Bóg, który oddał za nas Swoje ziemskie życie byśmy mogli mieć szansę otrzymania tego obiecanego – życia wiecznego.

Popatrzmy, w wersecie 6 Słowo Boże zaświadcza nam, że tego anioła, który stoi przed Janem wysłał właśnie SAM Bóg.
Mało tego jakże ważny akcent mamy w tym manifeście iż anioł należy do Boga – jest po prostu JEGO.

A raptem kilka wersetów niżej – tuż przed zakończeniem Świętej Księgi mamy świadectwo, że to Pan Jezus wysłał TEGO SAMEGO anioła do Jana, który właśnie stoi przed nim.
W dodatku to Pan Jezus zaświadcza nam również, że to jest JEGO anioł!

Na potwierdzenie iż te dwa świadectwa pochodzą od TEGO SAMEGO Boga mamy w tych dwóch manifestach informację identyczną, że BÓG – Ojciec i Syn – wysłali ICH anioła by przekazał za pośrednictwem Jana informację do sług swoich a więc do większej liczbie osób (liczbie mnogiej). A wiemy, że słudzy służą SWOJEMU Bogu a więc są Kościołem/Kościołami o których właśnie Pan Jezus wspomina na koniec.
Cóż za przepiękna zależność i uzupełnienie!

To świadectwo jedynie można uznać za prawdziwe i wiarygodne gdy wierzysz w Ojca jako Boga oraz Syna jako Boga.
Tego się nie da inaczej pogodzić.
Jest to niemożliwe bo inaczej należałoby uznać i z tego jakże dosadnego przykładu, z którym się z Wami dzielę – że Jan pisze ponownie wręcz ABSURDALNE SPRZECZNOŚCI.

Ewidentnie Pan Jezus zaświadcza, że zrobił TO SAMO o czym zaświadcza Bóg zaledwie w kilku wersetach powyżej – i w dodatku mówi, że ten sam anioł należy DO NIEGO.

JEDNOŚĆ Syna i Ojca jako JEDYNEGO Boga jest jak widzicie kolejny raz w Słowie Bożym ZAAKCENTOWANA.
Nie ma mowy o żadnych interpretacjach bo Jezus mówi DOKŁADNIE to samo.

Pan, Bóg duchów proroków, Zbawiciel, źródło żywej wody, Jedyny Pasterz – Jezus – to Objawiona Prawda, Bóg!

Jedność z Ojcem dla każdego oddanego Prawdzie Słowa Bożego jest NIEPODWAŻALNA ponieważ nie można inaczej zaakceptować Apostolskiej Ewangelii, opisującej życie naszego Pana Jezusa wraz z Słowem Bożym napisanym przez “starotestamentalnych” mężów Bożych.

Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości wyjaśniłem tą JEDNOŚĆ Ojca i Syna – Boga Wszechmocnego – w jakże prosty i łatwy sposób w artykule “JEDEN Bóg i Zbawca – WSZECHMOCNY”.

Drodzy, nie dajcie się zwodzić przeciwnikom Prawdziwego i JEDYNEGO Boga, którzy wręcz w faryzejski sposób przekręcają i interpretują Słowo Boże tak aby pozbawić Boga najpiękniejszego i najwspanialszego czynu jaki kiedykolwiek stał się na świecie, że to On tak nas umiłował, że ZSTĄPIŁ z nieba, wyzbywając się również Swoich Boskich Atrybutów, wziął na Siebie nasze słabości aby w kulminacyjnym akcie największej miłości – ofiarować Siebie na krzyżu za nasze grzechy aby wykupić nas z jarzma śmierci!

Jest JEDEN TYLKO Zbawiciel o czym Bóg przez całe Pismo zaświadcza i właśnie to jest ON – Objawiony Pan Jezus Chrystus!

Ten dowód, który przedstawiamy uderza we wszystkich, którzy głoszą szatańską agendę, że Bóg to Ojciec – ten ze Starego Testamentu i syn Pan Jezus to jest tylko STWORZENIE – tak jak i ja czy Wy drodzy Czytelnicy.
W tych wszystkich, którzy mają czelność powoływać się właśnie na Księgę Objawienia.

Ale niesamowite jest to, że to na co zwróciłem uwagę w niedzielę obnaża ponownie BEZPOŚREDNIO również organizację Świadków Jehowy.

A dlaczego bezpośrednio?

Ponieważ tak samo jak w artykule “Świadkowie Jehowy – świadkowie INNEJ ewangelii” gdy ukazałem niezbity dowód z ich “najświętszego” pisma, że jest to szatańska FAŁSZYWA ewangelia to właśnie ten rozdział Księgi Objawionej w ICH wersji obnaża absurd i niedorzeczności w ich dogmatach wiary.

Spójrzmy zatem do ich wersji rzekomej prawdy bożej, którą w domu posiadam:

przeklad jehowy m

Spójrzmy zatem co rzekomi mężowie boży tej organizacji zaświadczyli na pismach ich rzekomo najlepszej wersji bożego objawienia, na stronie 1560:

przeklad jehowy 2 m

Czyż to nie jest “niesamowita” WTOPA tej rzekomo bożej organizacji??

Pamiętajmy, że właśnie Świadkowie Jehowy nie uznają Pana Jezusa za Boga lecz tylko za stworzenie!

I ZNOWU w swojej świętej księdze przeczą sobie w tak ważnym dogmacie, do którego tak zawzięcie starają się przekonywać wszystkich chodząc po domach – że Jehowa to jedynie Bóg!

Oj nie drodzy, w artykule wcześniejszym już przedstawiłem niezbity dowód i to właśnie z ICH najświętszej prawdy, pisma, że jehowa to mąciciel, kłamca, zwodziciel i oszust – SZATAN.

A to świadectwo na stronie 1560 w ich rzekomym świętym piśmie od jehowy właśnie dobitnie to pokazuje!

Zobaczmy dokładniej zatem:

3 m

Jak czytamy, wydźwięk tego świadectwa jest taki sam jak w innych przekładach (czy to protestanckich czy katolickich) – a mianowicie, że właśnie to BÓG wysłał SWOJEGO anioła właśnie do Jana.

Oczywiście jest to Prawdą bo Słowo Boże tak właśnie świadczy (nie mam tu na myśli rzekomego imienia Boga jako Jehowa bo to jest SZATAŃSKIE imię)

O ile ten werset w zakłamanej wersji jehowy akurat mówi Prawdę to już aż dziw bierze, że jehowa – SZATAN – pozwolił na umieszczenie CZYSTEJ Prawdy, która obnaża niedorzeczność i absurdy kłamliwego świadectwa dogmatów tej diabelskiej organizacji:

4 m

Cóż za kolejny DOWÓD iż ta jedna z największych organizacji religijnych na świecie jest po prostu narzędziem SZATANA, który jest ojcem kłamstwa a jak wiemy w kłamstwach łatwo się pogubić i tym samym pokazać absurdalność i niedorzeczność własnych kłamliwych rzekomych “prawd”.

I tutaj mamy tego niezbity dowód!

Najpierw ich jehowa zaświadcza, że właśnie ta księga spisana przez Jana jest wynikiem iż to ON wysłał do Jana SWOJEGO anioła a następnie na sam koniec, raptem kilka wersetów poniżej to Pan Jezus mówi, że to ON wysłał WŁAŚNIE TEGO anioła, o którym w dodatku zaświadcza, że jest JEGO!

WOW!

Należy zadać pytanie do “badaczy pisma”:

 • to w końcu Jehowa wysłał tego anioła czy Pan Jezus?
 • to w końcu ów anioł należy do Jehowy czy Pana Jezusa?

I pamiętajmy, że budowa zdań jest napisana w tej samej prostej formie dla obu tych świadectw i nie ma mowy o żadnej interpretacji.

Ale drodzy Czytelnicy nie łudźmy się, że przeciwnicy Prawdziwego Boga – Słowa Bożego nie będą się dopuszczać zawiłych faryzejskich interpretacji, metafor, powoływań się na błędne tłumaczenia lub rozumienie…

Niestety fałszywi nauczyciele (przywódcy religijnych SEKT), zwodziciele internetowi w zdecydowanej większości będą unikać tego dowodu z Księgi Objawienia niczym ognia.
Po prostu jak to mają w zwyczaju – udadzą że po prostu tematu nie ma…

A jeśli ktoś wychyli się by to wytłumaczyć to gwarantuję Wam, że będzie to tak niedorzecznie baśniowo-faryzejskie, że sami będziecie się zastanawiać z których to baśni pochodzi ów tłumaczenie – czy może z Andersena czy może braci Grimm…?

Ale nie łudźcie się – z pewnością nie znajdziecie potwierdzenia ich tłumaczenia w JEDYNEJ Prawdzie – Słowie Bożym.

Życzę Wam abyście byli wierni Słowu Bożemu i karmili się Nim BEZPOŚREDNIO ponieważ jest Ono nam PROSTO “podane” przez Samego Boga – Ojca i Syna.

Strzeżcie się umieszczania “przypraw faryzejskich”, które celowo dodają do Tego BOŻEGO Pokarmu, zachęcając iż właśnie tak smakuje Prawda.

Pamiętajcie, że od około 2000 lat faryzeusze odrzucili Ten Czysty i DARMOWY Pokarm – Pana Jezusa i właśnie od tego czasu zatruwają Go swoimi przyprawami – mającymi pozór “mądrego zapachu i smaku” a tak naprawdę są zgorzkniałym i zgnitym smakiem, który zatruwa duszę.

Pozdrawiam Was serdecznie – w szczególności oddanych ze szczerego serca naszemu Bogu i Zbawicielowi – Panu Jezusowi a tym, którzy jesteście zwiedzeni lub macie wątpliwości – pragnienia by posmakować CZYSTEGO Pokarmu, które jedynie poprowadzi Was ku życiu wiecznemu!

>

2 komentarze do “Boże objawienie

 1. Sprawdziliśmy jeszcze z ciekawości jakie świadectwo na ten temat głosi biblia MARSJAŃSKA autorstwa chyba jednego z najbardziej obecnie popularnych zwodzicieli internetowych pod pseudonimem Henryk Kubik.

  No i niestety – a raczej “stety” – i on zalicza wtopę bo jego ISUS (czyt Jezus) również zaświadcza, że to On posłał SWOJEGO anioła do Jana aby przekazał informację do ów Księgi Objawienia.
  Isus dokładnie twierdzi to co rzekomy ich “Bóg Ojciec” w wersecie 6 – podszywając się pod Boga Ojca.

  A przecież ich Isus podobno nie jest Bogiem…

  Poniżej jako dowody zobaczcie screeny sprzed chwili jakie zrobiłem z jego witryny:

  https://panjezusjedynadroga.pl/wp-content/uploads/2016/08/Marsjanska-Apokalipsa-1-m.jpg

  https://panjezusjedynadroga.pl/wp-content/uploads/2016/08/Marsjanska-Apokalipsa-2-m.jpg

  Zapewne znając antychrysta Kubika to albo będzie milczał albo zacznie ściemniać, że nie do końca jednak oczyścił swoje MARSJAŃSKIE wydanie z zanieczyszczeń masoretów… ; lub że to błędnie rozumiemy albo jest to metafora…

  No bo czego innego możemy się spodziewać skoro dalej zaparcie brnie w jawne herezje i kłamstwa przeciwko Słowu Bożemu?
  Przecież nie przyzna się, że jest agentem ROGACZA, spod jezuickiego herbu.

 2. Szkoda ze Krzysztof opuścił was. Pisał świetne artykuły, choćby nawet o objawieniach szatańskich. Tak z dnia na dzień odwrócił sie od wiary?

Skomentuj Damian Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *