Biblie

Czyim jesteś synem?

16 września 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański
modlitwa logo

Rozpoczynając pracę w niedzielę bardzo pragnąłem aby wspaniały BÓG, Zbawiciel świata – Pan Jezus “pokazał mi” kolejne dowody by w jeszcze większym stopniu obnażyć zmasowany atak na Jego Święte i BOSKIE Imię.
I właśnie z takim pragnieniem włączyłem na telefonie Słowo Boże.

I niesamowite jest to, że słuchając po raz “ENTY” Pokarm Życia wiecznego “otrzymujesz” kolejne dowody na potwierdzenie, że świadectwo Boże jakże bezsprzecznie zaświadcza, że Ten Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata –  jest JEDNYM z Ojcem – BOGIEM objawionym w ciele, który Zbawia SWÓJ lud!

Oczywiście dusza prawdziwego naśladowcy Chrystusa Zbawiciela doskonale to wie lecz ujmę to tak – zdecydowana większość z nas nie potrafi je wykazać, posługując się jedynie tymi “utartymi” już dowodami.
Są one jak najbardziej mocne i dosadne ale jak możemy zobaczyć, coraz częściej i intensywniej są atakowane jako chociażby “skażenie masoretów” lub “błędnie interpretowane”.

Przedstawiliśmy tu na blogu niejednokrotnie, że te szatańskie ataki na
świadectwo samego Słowa Bożego są jedną wielką manipulacją i kłamstwem.

Ale uwielbiam właśnie te serie artykułów, w których możemy podzielić się z Wami “nowymi” dowodami na to, że Pan Jezus jest Bogiem.
Jest ich jak widzimy mnóstwo i są tak bardzo dosadne, że nikt nie odważa się o nich dyskutować.

Temat artykułu jest formą zapytania: “Czyim jesteś synem?”

Jest on skierowany właśnie do Ciebie drogi Czytelniku.

Oczywiście jest on skierowany zarówno do mężczyzn jak i kobiet ponieważ Słowo Boże pomimo większego nazewnictwa w formie męskiej ma na myśli również kobiety.

Równie dobrze mógłbym napisać tytuł w takiej formie “Czyim jesteś dzieckiem?”

Owszem bardziej byłoby to “przyjazne” dla kobiet lecz akurat użyłem tej formy ponieważ jest ona ściśle związana z sednem artykułu.

Wiemy, że w Słowie Bożym Bóg nazywa nas SWOIMI dziećmi.

Myślę, że to nie podlega żadnej wątpliwości 🙂

Również każdy z nas wie iż Bóg nazywany jest w Słowie Bożym – Ojcem 🙂

Świadectwo Słowa Bożego jest jednogłośne dzieląc ludzi TYLKO na dwie kategorie: dzieci Boga i dzieci diabła.

Nie ma żadnego wypośrodkowania co niszczy kłamstwo tzw czyśćc a który nie ma prawa istnieć wg Słowa Bożego.

Terminologia jakiej Bóg używa w Słowie Bożym właśnie odnośnie omawianego zagadnienia brzmi następująco:

 1. Dzieci Boga – dzieci diabła
 2. Synowie Boga – synowie diabła
 3. Owce – kozły

Nie jest rozróżniony rodzaj męski a żeński ale naturalne jest to, że należy traktować Boże świadectwo jako skierowane zarówno do mężczyzn i kobiet – wszak i kobiety są Jego stworzeniem i tak jak i mężczyźni mają możliwość stać się dziećmi Bożymi ze względu złożonej ofiary na krzyżu przez Samego Objawionego Boga w ciele – Pana Jezusa.

I dlatego Czytelniczki, zapytanie tytułowe mogą śmiało odczytywać jako:

“Czyją jesteś córką?”

Przejdźmy zatem do sedna artykułu.

Na początek chciałbym przedstawić jedno z najważniejszych, najpiękniejszych manifestów Słowa Bożego jakie daje nam  za pośrednictwem Świętego Jana Apostoła:

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” Ew. Jana 1,  1-18

Umiłowany uczeń Pana Jezusa, Święty Jan, prowadzony Duchem Bożym napisał manifest PRAWDY, która zamyka usta wszystkim przeciwnikom Prawdy iż to właśnie BÓG W CIELE – Sam, OSOBIŚCIE, jak nam zaświadcza przez swoich proroków – Zbawia Swój lud!
Ten początek najwspanialszej Ewangelii jest tak bezpośredni, dosadny iż chyba jedynie wielki przeciwnik Boga – Henryk Kubik – odważył się stwierdzić, że “jest źle rozumiany“.

Oczywiście, nic innego mu nie pozostało prócz JEGO własnych racji.

Ale czym one są w zestawieniu do Prawdy, którą sam Bóg za pośrednictwem Jana nam zaświadcza?

NICZYM.

A wręcz jednym wielkim KŁAMSTWEM.

Przedstawiłem ów wspaniały początek Ewangelii ponieważ chciałbym się skupić na ważnym świadectwie, które tu możemy zobaczyć, a które będzie potrzebne do tego co w tym artykule chcę przedstawić.

Nie będę się skupiał na rozkładaniu go na “czynniki pierwsze” ponieważ dla każdej osoby, która SZCZERZE i Z MIŁOŚCIĄ szuka Boga – właśnie Pan Jezus jest w tym manifeście “Janowym” przedstawiony JAKO BÓG.

Dowiadujemy się, że:

 1. Słowo było NA POCZĄTKU i przez Słowo WSZYSTKO się stało.
  Jeśli wierzymy Bogu Abrahama to oczywiste jest, że to Bóg był na początku i to On WSZYSTKO stworzył.
 2. Słowo to Bóg
 3. W Słowie/Bogu jest życie, co jest oczywiste Bóg jest życiem i tylko dzięki Niemu wszystko żyje.
 4. Ów życie jest ŚWIATŁOŚCIĄ.
 5. Jan Chrzciciel przyszedł po to by świadczyć o ŚWIATŁOŚCI.
 6. Ów ŚWIATŁOŚĆ stwarza każdego człowieka.
 7. Słowo przyszło na świat, do SWOJEJ własności. To oznacza, że Słowo MUSI BYĆ Bogiem ponieważ oczywistym jest, że świat należy TYLKO i WYŁĄCZNIE do Boga o czym niejednokrotnie wspomina przez całe Słowo Boże.
 8. Słowo stało się CIAŁEM.
  Bóg, Słowo staje się takim samym człowiekiem jak Ty i ja drogi Czytelniku – jest nim Objawiony światu Pan Jezus!
 9. Niestety WŁASNOŚĆ – świat, ludzie – nie poznali i nie przyjęli Słowa – Boga – Pana Jezusa.
 10. Ale znaleźli się i Ci co poznali Go i  uwierzyli W NIEGO i tym samym stali się DZIEĆMI Bożymi.
  Bóg Abrahama napomina przez świętych proroków, że TYLKO W NIEGO można wierzyć i logicznym i prawdomównym dowodem jest to, że Pan Jezus JEST BOGIEM gdyż Sam Bóg daje nam świadectwo, że właśnie mamy WIERZYĆ w Objawionego Boga w ciele, który przyszedł na świat by Go Zbawić!

Święty Jan ewidentnie pisząc o Bogu używa sformułowań: Słowo, życie i światłość.

Pomimo, że przeciwnicy tej Prawdy Słowa Bożego negują iż ów światłość  i objawione Słowo w ciele to Bóg – JEDNOGŁOŚNIE i BEZSPRZECZNIE głoszą, że ów Słowo i światłość to Pan Jezus Chrystus.
Oczywiście jest to absurdem ale właśnie tak to próbują PO SWOJEMU (czyt. w kłamstwie szatańskim) tłumaczyć.

No dobra…

Teraz chciałbym właśnie pokazać KOLEJNĄ niedorzeczność, która obnaży tych zwodzicieli jeszcze bardziej.
A my – prawdziwi naśladowcy Słowa – Pana Jezusa – będziemy mieć kolejny dowód na obnażenie kłamstwa jakoby Pan Jezus nie był Bogiem lecz był po prostu TYLKO “wyróżnionym” CZŁOWIEKIEM.

A więc zacznijmy idąc ICH absurdalnym “tokiem myślenia”.

Mówią, że Pan Jezus jest doskonałym CZŁOWIEKIEM, Synem będącym w pełni poddanym Ojcu, wypełniającym wszystko co Ojciec (BÓG) mu zlecił – łącznie z Prawem TORY, które ponoć jest wieczne
A jak już ukazaliśmy w artykule “Pan Jezus i Jego NOWE Prawo” to Zbawiciel wcale nie wypełniał LITERY Prawa Tory lecz wręcz przeciwnie.

Spójrzmy zatem co sam Pan Jezus ma do powiedzenia w sprawie PRAWDOMÓWNOŚCI świadectwa Janowego z początku Ewangelii:

“Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.  Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości». To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.” Ew. Jana 12, 35-36

Pan Jezus doskonale potwierdza świadectwo, które spisał Jan na początku Ewangelii!

Spójrzmy – ewidentnie pisze o sobie jako światłości.

I napomina pouczając, żeby Izraelici skorzystali z tej wspaniałej okazji, w której mogą być w obecności samego Słowa – Boga!
Dokładnie tak samo jak to miało miejsce za czasów Edenu – oraz oczywiście gdy Pan Jezus ZSTĘPOWAŁ już wcześniej z nieba w ciele ludzkim ingerując w losy świata.
Ale to była inna sytuacja ponieważ wtedy objawiał się wielkim mężom Bożym jak np. Mojżesz, Abraham.

Teraz przemawiając kładzie właśnie nacisk, że przyszedł DO WSZYSTKICH ludzi i żeby “skorzystali” z tego wspaniałego daru jaki ich spotkał.

A w jaki sposób mogli skorzystać?

Odpowiedź znaleźć mogli w tej wypowiedzi: należało UWIERZYĆ W NIEGO – w tą światłość, która ich stworzyła!

Sam fakt, że Pan Jezus DZIESIĄTKAMI razy mówi iż należy W NIEGO WIERZYĆ byłoby absurdem jeśli nie byłby JEDNYM z Ojcem – Tym SAMYM Bogiem. I na to jakże dosadne świadectwa Pana Jezusa zwracaliśmy niejednokrotnie sprawę na blogu.

Jeśli nie byłoby to prawdą (iż Pan Jezus to objawiony BÓG w ciele) to Pana Jezusa należałoby traktować jako PRZECIWNIKA Boga Abrahama, który przecież przez cały Stary Testament zaświadcza że TYLKO W NIEGO ludzie mają WIERZYĆ. I że jest ON TYLKO JEDEN i w nim ludzie maja tylko pokładać nadzieję i … WIARĘ!
A Pan Jezus swoimi słowami notorycznie mówi, że właśnie Izraelczycy mają W NIEGO wierzyć! 🙂

Ale w tym świadectwie na dodatek, że mówi aby wierzyć w Niego to…

…zaświadcza iż następstwem ów wiary w niego jest:

“[…] abyście byli synami światłości».”

Cóż za kolejny, wspaniały dowód, wprost z ust samego Zbawiciela iż On jest JEDNYM z Ojcem – BOGIEM Izraela – Ludu Wybranego!

Pan Jezus puentuje ów wypowiedź, którą ewidentnie mówi O SOBIE – iż jeśli lud izraelski będzie wierzyć w Niego to będzie JEGO synami!

Gdyby Pan Jezus nie był Bogiem – w tej wypowiedzi już dwukrotnie wypowiedziałby świadectwo PRZECIWKO Bogu Izraela!

A wiemy przecież, że świadectwo Słowa Bożego jest jednoznaczne iż można być synem Boga (dzieckiem Bożym) lub synem diabła.

I nie ma ŻADNEJ innej opcji!

Pan Jezus dobitnie w swoich wypowiedziach przedstawia siebie iż to On jest światłością świata – światłością życia:

“A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».” Ew. Jana 8, 12

Nie ma żadnych wątpliwości, że Jezus podaje się za Boga oraz rości sobie PRAWO “OJCOWSKIE” do ludzi.

Dla nas jest to oczywiste lecz dla synów DIABŁA jest to kolejny dowód by obnażyć ich fałszywe nauki.

Popatrzmy, nawet w Psalmie 36-tym, Bóg Abrahama zaświadcza, że to On jest światłością dla ludzi:

“Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.” Psalm 36, 9

Mało tego, w tym świadectwie również (tak jak i w wielu wieluuu innych) Bóg zaświadcza iż On jest źródłem życia.
Dokładnie o czym świadczy o Sobie Sam Pan Jezus a dowody przedstawialiśmy już kilkakrotnie na blogu:

JEDYNY BÓG – WODA ŻYCIA

.

 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
 I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
 I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.

 Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.   Ap. 21,3

.
Chyba nie trzeba przedstawiać kto stwarzał świat i kto będzie czynił nowe rzeczy w Królestwie Bożym na nowej ziemi?

Lecz warto zwrócić uwagę, że to Bóg zaświadcza, iż On daje pić ze źródła wody życia – i to darmo.

A czy jest jeszcze ktoś co też taką wodę życia oferuje?
Oczywiście, również nie pobierając żadnej opłaty?

Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (…) Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? (…) Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić — prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci WODY ŻYWEJ. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił WODĘ, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim ŹRÓDŁEM WODY wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą (J 4, 5–18).

.
Czy Chrystus ma tupet sprzedawać taką samą wodę życia wiecznego jak Bóg…?

Jeśli macie wątpliwości to jest więcej dowodów, że Bóg Ojciec to Chrystus a Chrystus to Bóg Ojciec – tj są Jednym czyli JEDEN BÓG.

.
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:Strumienie WODY ŻYWEJ popłyną z jego wnętrza».    Ew. Jana 7, 37-38

.
Czy mamy jeszcze jakieś DOWODY?

Oczywiście:

.

Pan skierował do mnie następujące słowo:
 «Idź i głoś publicznie w Jerozolimie:
To mówi Pan:

[…]«Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie,
że odeszli daleko ode Mnie?

Mój zaś naród zamienił swoją Chwałę
na to, co nie może pomóc.
Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie,
groza i wielkie drżenie! – wyrocznia Pana.
Bo podwójne zło popełnił mój naród:
opuścili Mnie, ŹRÓDŁO ŻYWEJ WODY,
żeby wykopać sobie cysterny,
cysterny popękane,
które nie utrzymują wody.

[…]A teraz po co chodzisz do Egiptu,
aby pić wodę z Nilu?
Po co chodzisz do Asyrii,
aby pić wodę z Rzeki?
 Twoja niegodziwość cię karze,
a twoje niewierności cię osądzają.

Wiedz zatem i przekonaj się,
jak przewrotne i pełne goryczy jest to,
że opuściłaś Pana, Boga swego,
a nie odczuwałaś lęku przede Mną –
wyrocznia Pana Zastępów.    Jeremiasz 2, 2-19

.
następny proszę:

 

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do WODY
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy
i bez płacenia za wino i mleko!
 Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?
I waszą pracę – na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
posłuchajcie Mnie,
a dusza wasza żyć będzie.   Izajasza 55,1-3

.
Bóg przez Izajasza mówi aby przyjść do Niego po wodę, która oczywiście również jest za darmo – i która da duszy życie wieczne.

Ważna jest bardzo ta wypowiedź Boga również w kontekście, że zaświadcza o DARMOWYM jedzeniu, które oprócz wody można od Niego również dostać.

Co ciekawe Chrystus również o tym przecież zaświadcza:

.

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.  Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

[…] Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i ŻYCIE DAJE światu» Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto WE MNIE WIERZY, nigdy pragnąć nie będzie Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.  Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.  Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».   Jana 6, 26-40

Są to jedynie fragmenty z artykułu pt. “Chrystus jest Bogiem!”

Także możemy jednoznacznie wyczytać ze Słowa Bożego, że Pan Jezus ewidentnie podaje się za Boga!

A ci zwodziciele, przeciwnicy Prawdy Słowa Bożego kłamliwie mówią jakoby Pan Jezus NIGDY tak nie robił – nie podawał się za Boga.

Jeśli nie rozumieją – albo należy napisać: NIE CHCĄ ZAAKCEPTOWAĆ TEJ PRAWDY – to już samo Słowo Boże BEZPOŚREDNIO potwierdza to tym o to świadectwem:

“Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».” Ew. Jana 10, 33

Ci sami, którzy TERAZ odrzucają Pana Jezusa JAKO BOGA, kłamią JAWNIE mówiąc, że Pan Jezus w żadnym wypadku nie podawał się za Boga.

A tu proszę – samo świadectwo Słowa Bożego, które wypowiadają ówcześni Izraelici mówi nam, że oni sami odbierali już nauki i działalność, świadectwo Pana Jezusa, iż UWAŻA SIĘ ZA BOGA!

A teraz, dzisiejsi internetowi zwodziciele jak Henryk Kubik, Obserwator, Bushi i cała zgraja innych przeciwników Słowa Bożego kłamią jakoby NIGDY to nie miało miejsca w świadectwie Zbawiciela!

Czy już rozumiecie dlaczego Pan Jezus zaświadcza o synach światłości?

Chciałbym jeszcze przedstawić Wam równie ważny w tym kontekście przekaz Słowa Bożego.

I w dodatku również pochodzący od Boga Abrahama jak i z ust samego Zbawiciela!

Zobaczmy co ma do powiedzenia Bóg Abrahama:

Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą,
dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych!
Czyż powie glina temu, co ją kształtuje:
«Co robisz?»
albowiem jego dzieło powie mu: «Niezdara!»
Biada temu, kto mówi ojcu: «Coś spłodził?»
albo niewieście mówi: «Co urodziłaś?»
Tak mówi Pan,
Święty Izraela i jego Twórca:
«Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci
i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich?
To Ja uczyniłem ziemię
i na niej stworzyłem człowieka,
Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo
i rozkazuję wszystkim jego zastępom.
To Ja wzbudziłem go słusznie
i wygładzę wszystkie jego drogi.
On moje miasto odbuduje
i odeśle moich wygnańców,
bez okupu i odszkodowania» –
mówi Pan Zastępów.” Ks. Izajasza 45, 9-13

Tutaj Bóg Izraela jawnie rości SOBIE prawo do WSZYSTKIEGO a w szczególności do ludzi.
Ludzi ponieważ są jego dziełem.
Oczywiście to tylko jeden z niezliczonych takich świadectw “rozszczeniowych” Boga bo jest ich mnóstwo! 🙂

Ale dlaczego go przedstawiam?

Ponieważ właśnie w niedzielę Pan dał mi “podpowiedź” jak można go wspaniale przedstawić z JEGO WŁASNYMI wypowiedziami, ale będąc już Z NAMI NA ZIEMI – W CIELE!

Zanim przedstawię Wam to to zwróćcie uwagę, że Bóg w tej wypowiedzi zaświadczanej przez Izajasza nazywa ludzi swoimi DZIEĆMI.
I jak najbardziej jest to przykład tzw  “roszczeniowy” iż On jest OJCEM.

I właśnie w tym świadectwie, Bóg też wspaniale pokazuje na podstawie przykładu z dzbanami i gliną iż NIE można spierać się z Nim bo jesteśmy JEGO dziełem,własnością.
I do Niego należy decyzja co z nami zrobi!

A więc spójrzmy na tą wspaniałą zależność, którą potwierdza PONOWNIE ale już BEZPOŚREDNIO do ludzi będąc W CIELE na ziemi:

“Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: “Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: “Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: “Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: “Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: “Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: “Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: “Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».” Ew. Mateusza 20, 1-16

Drodzy, właśnie ten przykład z przypowieścią o robotnikach jest niemalże tym samym o czym zaświadcza Bóg poprzez Izajasza!

Sprawdziłem z ciekawości czy ktokolwiek łączy ze sobą te dwa świadectwa Starego Testamentu jak i Nowego Testamentu.

Oczywiście na początku sprawdziłem wszystkie wydania Biblii jakie posiadam i w ŻADNEJ nie ma stosownych odnośników , które łączyłby te dwa świadectwa.
Również na internecie nie znalazłem by ktokolwiek łączył je.

A przecież jak bardzo ważne są te dwie wypowiedzi w kontekście Słowa Bożego – w kontekście iż to Bóg W CIELE przyszedł na świat po to by Zbawić SWÓJ lud – dokładnie jak to przepowiedział!

“Ja, Pan, tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma ŻADNEGO zbawcy.Ks. Izajasza 43, 11

Wracając do wspaniałej przypowieści o robotnikach.

Czyż nie jest to identycznie analogiczna sytuacja do spierania się gliny z garncarzem gdy robotnicy wyrzucają gospodarzowi nieuczciwość?

Czyż gospodarz dosadnie nie zaświadcza jak garncarz, iż może zrobić co chce z SWOJĄ własnością?

Ależ oczywiście, że TAK!

Mało tego, spójrzmy na sam początek co nam zaświadcza:

“Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.”

Widzimy, że to sam gospodarz – OSOBIŚCIE – wyszedł i szuka robotników do SWOJEJ winnicy.

Czyż nie jest to analogia do tego iż sam ZBAWICIEL, który jest TYLKO JEDEN, jak to zaświadcza sam Bóg w Izajasza – “wyszedł” czyli ZSTĄPIŁ na ziemię i osobiście szuka tych, którzy chcą być uczestnikami JEGO królestwa niebieskiego aby również budować go?

Cóż za wspaniała Prawda Boża!

Dokładnie tak samo ów gospodarz stanowczo nie daje żadnych wątpliwości jak garncarz glinie iż NIE ma żadnego spierania się z nim:

Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze SWOIM, co chcę?

Człowiecze marny, NIE dyskutuj z samym Bogiem lecz jeśli pragniesz otrzymać “zapłatę” – życie wieczne – tak jak On sam zaoferował i na to “się zgodziłeś” to RÓB po prostu to czego GOSPODARZ wymaga.

A czego wymaga?

Abyś naśladował GO – GOSPODARZA, który “pofatygował się” by zejść na ziemię DO SWOJEGO stworzenia i pokazać jak należy żyć.

Mało tego, SAM “przypieczętował umowę o pracę” własną krwią.
I wiemy już z tego poświęcenia WSPANIAŁEGO  “Gospodarza” iż możemy mu ufać iż “zapłata” za “pracę” jest PEWNA! 🙂

 

Czy teraz drogi Czytelniku masz wątpliwości czyim synem/czyją córką chcesz być?

Również wspaniale ukazuje i potwierdza Prawdę Święty Jan, a którą opisuję w tym artykule:

“Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.” 1 List Jana 1, 5

Na koniec przypomnijmy sobie to jakże ważne świadectwo Zbawiciela:

“Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.  Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości». To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.” Ew. Jana 12, 35-36

A teraz szczerze postarajcie odpowiedzieć sobie na pytanie według PRAWDY Słowa Bożego:

Czyim jesteś synem?

Czyją jesteś córką? 

7 Comments. Leave new

Bracie Rafale dziękuje Tobie w Imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa za proste ukazanie co Biblia głosi.
Nasz Pan Jezus Chrystus jest wyczekiwanym Jestem, który Jestem – zbawiający Bóg. Chwała niech będzie mu na wieki!

Odpowiedz

Świetne artykuły. Pozdrawiam.

Odpowiedz
Rafal Kudrański
19 września 2016 15:47

Dziękuje Panowie za miłe słowa – jakże odmienne od tego co Z KAŻDYCH stron piszą o mnie. Oczywiście spływa to po mnie niczym jesienny deszcz bo tylko tyle przeciwnikom Pana Jezusa – Boga Zbawiciela Objawionego w ciele – pozostało 🙂
Ale nie dziwi nas to, że kompletnie unikają przedstawianych dowodów Słowa Bożego, które bez wątpienia ukazują, że Pan Jezus JEST JEDNYM z Ojcem – czyli JEST BOGIEM.
A jestem w trakcie pisania jeszcze kilku tego typu artykułów w międzyczasie, które “W ŁOPATOLOGICZNY” sposób przedstawiają że Pan Jezus to Bóg w ciele – ów JEDYNY BÓG ZBAWICIEL!
Przeciwnikom Prawdy Słowa Bożego jedynie pozostał hejt na mnie i WYMOWNE milczenie w stosunku do dowodów jakie przedstawiamy.

“Powiedzcie małodusznym:
«Odwagi! Nie bójcie się!
OTO WASZ BÓG, oto – pomsta;
przychodzi Boża odpłata;
ON SAM PRZYCHODZI, BY ZBAWIĆ WAS».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń
i język niemych wesoło krzyknie.
Bo trysną zdroje wód na pustyni
i strumienie na stepie;
spieczona ziemia zmieni się w pojezierze,
spragniony kraj w krynice wód;
badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale
– na trzcinę z sitowiem.
Będzie tam droga czysta,
którą nazwą Drogą Świętą.” Ks. Izajasza 35, 4-8

“Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
i wszystkie krańce ziemi zobaczą
ZBAWIENIE NASZEGO BOGA.” Ks. Izajasz 52, 10

“Twoim ciemięzcom dam na pokarm własne ich ciało,
własną krwią się upiją jak moszczem.
Wówczas wiedzieć będzie każdy człowiek,
że JA JESTEM Pan, twój ZBAWCA,
i twój ODKUPICIEL, WSZECHMOCNY Jakuba
» Ks. Izajasza 49: 26

ps. Bądzcie wierni Bogu Zbawcy – Jezusowi i Jego Ojcu Bogu – i nie dajcie się zwodzić JUDEIZACJI, którą jak widać chcą jak najszybciej wprowadzić i tym samym zwieść nawet WYBRANYCH!

Pan mój i Bóg mój – Zbawiciel, Syn Boży, Święty Odkupiciel Izraela!

Odpowiedz

Swieta prawda ,popieram.

“Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.”

Czyli ty kubiku SPRZECIWIASZ SIE JAWNIE EWANGELII JANA

ps. **[NIEISTOTNA ANEGDOTKA, A WRĘCZ NIEPOTRZEBNA…]**

Odpowiedz

mało tego tak pomyslalem ,dlaczego Kubik jest tak niebezpieczny w internecie?
Bo jesli Pan Jezus nie jest Bogiem wg niego–>nie mozna sie do niego modlic(jak u sj)–>nie ma sie dostepu do Pana naszego–>jest sie podatnym na szatanskie dzialanie.
** [ NIE PROMUJEMY INNYCH BLOGÓW “OD WIARY”] **
Twoje Rafale artykuly tez dobrze ze je piszesz o tym ze Pan Jezus jest Bogiem.

Odpowiedz

Sprecyzuję może wypowiedz gugu, który zgubił “ś” o ŚJ…

ŚJ uczą, że każdą modlitwę mamy kierować do Boga Ojca POPRZEZ Jezusa Chrystusa.
Na dowód wersety z Jana 14:13
“I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię…”
Jana 14:6
“Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”
Jana 16:23,24
“O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam.
Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim;
proście, a weźmiecie…”

** [CENZURA – NIE PROMUJEMY PAWŁA] **

Podstawą takiego pojmowania modlitwy jest wypowiedz Jezusa, że
“Ojciec większy jest niż ja” Jana 14:28

Cały rozdział 14 wiele wyjaśnia…

P.S. Henryk ciągle kręci się w kółko wierzeń ŚJ, gdzie zdobywał podstawy wiary…
ale to dlatego, że oni o wiele więcej rzeczy pojmują prawidłowo niż statystyczny katolik w naszym kraju…
Ale wiadomo…
Łatwiej kogoś opluć niż wdać się w merytoryczną dyskusję…
Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafal Kudrański
20 września 2016 10:49

Poruszaliśmy i tą sprawę “wyższości Ojca nad Synem” na blogu bo to świadectwo jest nad wyraz MANIPULANCKO wykorzystywane przez przeciwników Słowa Bożego.
Oczywiście, że Pan Jezus MUSIAŁ być “mniejszy” od Ojca ponieważ w tej misji Zbawczej – jako BÓG – musiał wyzbyć się Swoich BOSKICH artybutów – czyli chociażby nie odczuwania bólu czy nieśmiertelności.
Więc naturalne jest, że ów Bóg w Istocie Syna – jest mniejszy.

Ale najabsurdalniejsze jest to, że tacy z nich “wybitni znawcy Biblii” (jak to Kubik o sobie i o swojej elicie niedawno powiedział… ) i używają tego wersetu a SETEK INNYCH potwierdzających dobitnie, że Pan Jezus JEST BOGIEM, a które znajdują się w Słowie Bożym – nie zauważają…

Poza tym Pan Jezus DOBITNIE informuje/zaświadcza, że ta “umniejszona” “Forma” Syna wkrótce przeminie gdy NOTORYCZNIE zwraca uwagę, że ponownie przyjdzie W CHWALE SWOJEJ!
Na te świadectwa jak widać SZATAŃSCY zwodziciele mają alergię – ale i tak niech się pozornie cieszą z tej ziemskiej alergii bo jeśli do końca nie uznają Jezusa za swojego BOGA ZBAWICIELA to czeka ich jezioro ognia i siarki – także obecna alergia to naprawdę nic co ich prawdopodobnie czeka…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
%d bloggers like this: