Biblie

„Dziesięć Przykazań” TEOLOGICZNA manipulacja cz. 5 WAŻNE!!

30 stycznia 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański
Katechizm str. 291:
obrazy ikonografia
“Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo święte opisuje za pośrednictwem obrazu. Obraz i słowo uzupełniają się wzajemnie”

Jest to już 5 część poruszanego tematu i nie ma wątpliwości, że katechizmowe nauki są kompletnymi ABSURDAMI.
Piszą, iż ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne. Czy ktoś o zdrowych zmysłach to mógł napisać?? Czy w 3 Apostolskich Ewangeliach (Mateusza,Marka i Jana) i nawet w NIE Apostolskiej ewangelii Łukasza są jakiekolwiek insynuacje do “świętych obrazów”?
Proszę mi wskazać chociaż JEDEN dowód spisany na kartkach Ewangelicznych. Oczywiście, że go NIE MA. Cała katechizmowa nauka w tym kontekście opiera się TYLKO i wyłącznie na TEOLOGICZNYM MATRIXIE. W innej sytuacji NIE mogłoby być mowy na ten temat. I papieże mają odwagę pisać, że wyrażają tym samym orędzie ewangeliczne – tylko które? Bo na pewno nie to dotyczące Apostolskiej Ewangelii Pana Jezusa. I aby to udowodnić wystarczy otworzyć Biblię.
W drugim podanym zdaniu katechizm naucza: “Obraz i słowo uzupełniają się wzajemnie”. To stwierdzenie jakże jest oderwane od rzeczywistości. Może teologiczny matrix jest w stanie go obronić lecz fakty i PRAWDA Biblijna po prostu miażdżą ten katechizmowy PRZEKRĘT.
Wystarczy, że przypomnijcie sobie tylko poprzednią część naszego cyklu i czy dalej możecie twierdzić. że obraz i słowo się uzupełniają wzajemnie? Cóż, prawda jest taka, że PRZECZĄ sobie ABSURDALNIE. Już nie wspomnę o innych dowodach z wszystkich części cyklu. No ale teologiczna matrixowa MANIPULACJA wszystko jest w stanie wytłumaczyć aby było według nauk papieskich dogmatów.

Pełnia wytłumaczenia papieskiej doktryny odnośnie “świętych obrazów” możemy znaleźć w katechiźmie również na stronie 291. Jest to chyba najbardziej wyraźne wytłumaczenie dla wiernych:
obrazy2 JPG
“Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi , mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga… Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana[32].”
przypis

Jest to OFICJALNE stanowisko kościoła, którego autorem jest święty Jan Damasceński – jeden z największych doktorów teologii kościoła katolickiego.
Wyjaśnia, że Bóg nie mógł wcześniej być ABSOLUTNIE przedstawiany na obrazie ponieważ wcześniej Bóg nie miał ani ciała, ani kształtu. Oczywiście, że chodzi o to, że Pan Jezus przyszedł w ciele do nas na świat. A dokładniej, że my ludzie zobaczyliśmy Boga W CIELE, czyli dokładnie jak my ludzie wyglądamy. Wyjaśnienie Jana Damasceńskiego bezapelacyjnie opiera się na twierdzeniu iż Pan Jezus był W CIELE na ziemi właśnie pierwszy raz 2000 lat temu – i to pozwoliło nam od tej pory “wytwarzać” święte obrazy – a tym samym UNIEWAŻNIĆ poruszany nakaz Starotestamentalny.

Oczywiście jest to twierdzenie oparte JEDYNIE o teologiczną naukę ponieważ nie znajdziemy ŻADNEGO dowodu Biblijnego.
Tak naprawdę pomimo już WYSTARCZAJĄCYCH dowodów Biblijnych, które ujawniają MANIPULACJĘ i KŁAMSTWA teologicznych nauk kościoła jest jeszcze “coś”, “coś” co na dobrą sprawę jest PRZEMILCZANE we wszystkich kościołach chrześcijańskich jak i nawet u ludzi którzy piszą blogi. Co do organizacji religijnych jestem PEWNY, natomiast może na blogach Nowonarodzonych braci w Panu Jezusie jest to poruszane lecz osobiście nie spotkałem się jeszcze z dobitnym przedstawieniem tego NIESAMOWITEGO FAKTU.
Co byś powiedział/a gdyby Pan Jezus nie przyszedł ten pierwszy raz na ziemię W CIELE te ok 2000 lat temu? Jeśli przyszedł W CIELE, ukazując się nam ludziom wcześniej, przed tymi 2000 latami kiedy to nas zbawił to co tak naprawdę by oznaczało? Czyż nie DYSKREDYTOWAŁOBY jeszcze dobitniej nauk “świętego” kościoła katolickego?? Czyż kościołowi “święci” jak Jan Damasceński nie powinni być uznani ZA OSZUSTÓW i FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI??
Jest to o tyle WAŻNY TEMAT, że stworzę OSOBNY ARTYKUŁ by nie uszedł uwadze czytelnikom bloga.
Ważny jest to temat pod względem FAŁSZYWYCH nauk nie tylko kościoła katolickiego lecz przede wszystkim FUNDAMENTU wiary świadków jehowy. Wszak oni nie uznają Pana Jezusa jako Boga ze względu właśnie iż przyszedł w ciele – czyli doktrynalnie trzymają się twierdzenia iż Boga nikt nie widział – stąd Pan Jezus nie jest Bogiem. Pokażę NIEZBITY dowód jak są w błędzie wyznając nauki SPRZECZNE ZE SOBĄ- i to na podstawie ich przekładu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Przekładem, którym się szczycą iż został napisany przez mężów Bożych. Jeśli to byłaby prawda to na pewno nie popełnialiby tak KARYGODNYCH wpadek. Tak na dobrą sprawę nie może być żadnych wpadek czy błędów w stanowisku samego Boga o czym niejednokrotnie nas POUCZA Pan Bóg w Starym Testamencie.
Wczoraj oglądając z żoną Ewangelię Świętego Jana zwróciła na mnie uwagę bardzo istotna wypowiedź Pana Jezusa. Pomimo iż nie raz ją czytałem, nie wychwyciłem jej i nie łączyłem jej z moim już wcześniejszym twierdzeniem, iż Pan Jezus przyszedł W CIELE już przed swoimi narodzinami nieco ponad 2000 lat temu – tym samym ukazując ludziom swe LUDZKIE OBLICZE.
Zobaczcie sami tą NIESAMOWITĄ wypowiedź naszego Zbawiciela:

“Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».” Ew. Św. Jana 16,25-30

Pan Jezus słowa te skierował do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Była to mowa końcowa tuż przed pojmaniem Go w ogrodzie za potokiem Cedron. Wyjaśnia uczniom jak powtórnie przyjdzie do nich, po swoim Zmartwychwstaniu.

Ale wróćmy do sedna – czy wychwyciliście tą bardzo interesującą wypowiedź Pana Jezusa w tym przemówieniu? Bóg doprawdy w niepowtarzalny sposób napisał Swoje Księgi iż nie ma ważnych informacji zawartych w Nich by nie powtarzały się i nie potwierdzały! Jak kiedy wspomniałem – Boskie Księgi są jak PERFEKCYJNE puzelki – uzupełniające się i potwierdzające się wzajemnie; a tym samym ukazujące FAŁSZERSTWA jakie zafundował nam kościół katolicki od czasów wybrania przez niego kanonu Nowego Testamentu.

Są to te słowa naszego Zbawiciela:

“Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»”

W pierwszym członie zdania Pan Jezus mówi uczniom, że przyszedł od Ojca czyli z Niebiańskiej Siedziby do nas na ziemię W CIELE ludzkim. Nie powinniśmy mieć tu żadnych wątpliwości.
Lecz drugi człon jest tym SKRYWANYM PRZED NAMI. O ile my zwykli ludzie czy nawet księża, czy pastorzy nie są świadomi WAŻNOŚCI tych słów Pana Jezusa, lecz papieże jak i najwyżsi dostojnicy kościoła katolickiego są w PEŁNI ŚWIADOMI znaczenia tych słów Zbawiciela i udowodnię to Wam na podstawie ich teologicznego MANIPULOWANIA Słowem Bożym w innej Księdze, której puzzel pasuje IDEALNIE do omawianej wypowiedzi Pana Jezusa.

“Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»

Nasz Zbawiciel powiedział, że ZNOWU opuszcza świat i idzie do Ojca! Niesamowita wypowiedź w kontekście dogmatów kościoła katolickiego jak i sekty którą są świadkowie jehowy. Jeśli kościół katolicki jak wspomniałem UNIEWAŻNIA nakaz Starotestamentalny tym, iż Pan Jezus PO RAZ PIERWSZY przyszedł W CIELE i pokazał się tym samym nam w LUDZKIEJ POSTACI pozwalając na nowy kult – SPRZECZNY do przeszłych nakazów Boga – to ta wypowiedź Pana Jezusa OBNAŻA ich FAŁSZYWE TEOLOGICZNE NAUKI.
Wszak Pan Jezus powiedział WYRAŹNIE, że ZNOWU opuszcza świat! I tu ma bezsprzecznie na myśli świat ZIEMSKI, bo idzie do Ojca czyli do Niebiańskiego Domu Boga. Niesamowite nieprawdaż?
O ile teologowie zapewne znaleźli by wytłumaczenie na tą wypowiedź – oczywiście kompletnie nie mającą poparcia w Świętych Księgach – to już brnąc dalej w swoje nauki pokazują swoje prawdziwe ZWODNICZE oblicze.
Ich teologiczne MANIPULACJE odnośnie poruszonej NIESAMOWITEJ wypowiedzi naszego Zbawiciela mają miejsce dokładnie w Księdze Rodzaju. W tej Księdze jak już wspomniałem jest DOWÓD na to iż świadkowie jehowy są również organizacją stworzoną również przez szatana by ZWODZIĆ lud Boga.
Wszyscy znamy Abrahama i jego dzieje. Z tej Księgi dowiadujemy się tak szczegółowych informacji o Abrahamie jak jego dokładny rodowód. Jego powołanie i oddanie Bogu każdy z nas zna i nikt kto uważa tą Księgę jako natchnioną przez Boga nie podważy autentyczności zapisanych w Niej wydarzeń.
Ale czy aby na pewno drogi Czytelniku…?

Poniżej przedstawiam to poruszane przeze mnie wydarzenie opisane w Księdze Rodzaju 18,1-33 (Biblia Tysiąclecia, wydawnictwo Pallottinum, 1971):
Rodzaju18

“Jahwe ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod>drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». 7 Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?» Jahwe rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Jahwe? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna». 15 Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: «Wcale się nie śmiałam» – bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Jahwe powiedział: «Nie. Śmiałaś się!»
Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Jahwe mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Jahwe postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Jahwe wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». Po czym Jahwe rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».”
Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Jahwe. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Jahwe odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Jahwe rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Jahwe rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Jahwe: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Jahwe odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Jahwe: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». Wtedy Jahwe, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.”

Przeczytawszy tą opowieść nie sposób nie uwierzyć w autentyczność tej historii – dokładnie jak we wcześniejsze oraz i PÓŹNIEJSZE opisy Starotestamentalnych dziejów Abrahama. Niewątpliwie Abraham żył jak i jego żona Sara. Również poruszane miasta Sodoma i Gomora są Tobie znane czytelniku i można powiedzieć, że ten opis zniszczenia tych niegodziwych miast od najmniejszych lat był dla Ciebie rzeczywistą zagładą (co ciekawe również stanowisko Biblijnej nauki kościoła katolickiego w Biblii Tysiąclecia potwierdza to jako fakt lecz coraz częściej ówcześni duchowni katoliccy niestety wygłaszają iż jest to tylko “przypowieść” – i kiedyś niestety OFICJALNIE tak pewnie będą twierdzić..)
Czytając Stary Testament od razu rzuca się w oczy bardzo szczegółowość i dbałość najmniejsze detale. Każda z Ksiąg uzupełnia się kontynuując Izraelskie dzieje. Nie można zarzucić mu zmienienia niespodziewaniu toru, kierunku tak aby nie posiadał sensu. Wszak Bóg jest Autorem i widać to bezsprzecznie. Niestety papieże próbują ZAFAŁSZOWAĆ niedogodne dla siebie informacje, które Bóg nam przekazuje. Oczywiście świadkowie jehowy są kolejni – bardziej radykalni można rzecz lecz o nich będzie mowa później.
Ten właśnie fragment wizyty Boga u Abrahama jest jednym z NAJWIĘKSZYCH MANIPULACJI papieskich dokonań. Musieli to zrobić by uchylić nakaz Boży o nie czynieniu obrazów etc. Świadkowie jehowy również MUSIELI zmanipulować to wydarzenie by móc głosić swoje FAŁSZYWE nauki. Ale obojga z tych SZATAŃSKICH organizacji zrobiło to tak NIEUDOLNIE, że ODKRYWAJĄ tym samym swoje prawdziwe – ZWODNICZO-SZATAŃSKIE oblicze.

Kościół katolicki jak i świadkowie jehowy ZMANIPULOWALI tutaj najważniejszy “element” czyli dodali FAŁSZYWE Imię Boga, katolicy – Jahve; świadkowie – Jehowa. Sprawa Imienia Boga przybrała znaczenie przez FAŁSZERSTWO żydowskich masoretów dopiero w średniowieczu, gdzie zamiast tzw tetragramu zaczęto używać w Księgach Mojżeszowych imienia Jahwe. W Chrześcijańskich przekładach Biblii do niedawna nadal używano tylko i wyłącznie wyrazu PAN lub BÓG. Dopiero od kilkudziesięciu lat narasta to zastępowanie wyrazów BÓG/PAN – FAŁSZYWYM Imieniem Boga czyli Jahwe.

Poniżej przedstawiam dowody:

Biblia Króla Jakuba, XIX w.
Biblia Jakuba

Nowy i Stary Testament, wydananie Oxford dla Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, 1863 rok:
BibliaOxford1863

Czy zwróciliście uwagę jak napisane jest w obu tych księgach słowo LORD/PAN? Tak, dokładnie DRUKOWANYMI LITERAMI by podkreślić WAŻNOŚĆ, DOSTOJNOŚĆ Boga.

Ale tak na dobrą sprawę sami FAŁSZERZE papiescy jak i inni, STRZELAJĄ SOBIE W PIĘTĘ wprowadzając do Pisma to KŁAMLIWE rzekome Imię Boga. Dlaczego…?

Jahwe, jehowa to Starotestamentalny Bóg Ojciec według nauk ich kościołów. I tak na dobrą sprawę WSZYSTKICH organizacji chrześcijańskich ówczesnego świata. Każdy ksiądz, świadek czy pastor ze zborów “nowonarodzeniowych” powie Ci, że Bóg Ojciec brał czynny udział w Izraelskich dziejach a Pan Jezus przedstawiony jest w Starym Testamencie jedynie w proroctwach/wizjach odnoszących się do Nowego Przymierza.

Katolicka wiara naucza PRAWIDŁOWO, że nikt Boga Ojca nie widział.
Lecz biorąc pod uwagę ich kompromitujące tłumaczenie ciężko nie odnieść wrażenia, iż sami sobie przeczą. Lecz do tego stopnia papiescy FAŁSZERZE są “przebiegli”, żebyśmy my czytelnicy nie odnieśli wrażenia tej sprzeczności. W dalszej części pokażę jakim to ZABIEGIEM rozwiązali ten problem – choć nie do końca – to oni uważają, że jest prawidłowo…

Zwróćmy uwagę, że Abrahamowi ukazał się JAHWE-czyli Bóg Ojciec – i nie jest to objawienie pod postacią płonącego krzewu lecz… POSTACI LUDZKIEJ czyli jednym słowem W CIELE! Czyż mógł być to Bóg Ojciec skoro Księgi Święte nauczają iż Ojca nikt nie widział? Czyli nie ma takiej możliwości!

Co dalej nam podaje przekaz tej Księgi. Abraham wiedział, że to jest BÓG ponieważ wydał świadectwo o sobie jako sługa Jego – Boga. W dalszej części Pismo oczywiście potwierdza świadomą postawę Abrahama.
Gdybyś miał/a wątpliwosci co do FIZYCZNOŚCI LUDZKIEJ Boga i Jego Aniołów to zwróć uwagę co Abraham uczynił aby ich godnie przywitać. Nakazał swojej żonie jak i słudze przygotować jedzenie. Niesamowity opis następuje zaraz: “Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.” Ewidentnie Bóg jadł z aniołami. Wiemy doskonale, że Pan Jezus nie tylko jadł za swojego życia ziemskiego lecz tez po zmartwychwstaniu również przyszedł W CIELE, tak fizycznie, realnie jako człowiek. Czyż nie jest to niesamowity fragment z Księgi Rodzaju! Byłby, gdyby nie DUŻY problem katolickich MANIPULACJI! Wszak tutaj jedzącego Boga określają jako Boga OJCA a nie Jego Syna! No cóż – logiki w tym ich tłumaczeniu kompletnie nie ma i psuje NAJWAŻNIEJSZY w sumie dogmat, iż Boga Ojca nikt nie widział. Ale myślą, że wybrną z tego jednym TEOLOGICZNO- MATRIXOWYM zabiegiem… Liczą na Wasze BEZMYŚLNE przyjęcie ich nauk.
Ale idźmy jeszcze dalej bo Bóg OJCIEC – katolicki JAHWE- zapewnił Abrahama, ze za rok ZNOWU go odwiedzi! Czyż to ten sam Ojciec, którego nikt nie widział….?
Jest to niewątpliwie BÓG, ponieważ pomimo, iż Sara zaśmiała się “do siebie”, BÓG to widział/WIEDZIAŁ i dobitnie zaprzeczył jej kłamstwu! W końcu Bóg wie wszystko! Ale czy tylko Bóg Ojciec…?

Kolejne potwierdzenie LUDZKIEGO WYGLĄDU Boga oraz Aniołów mamy w tym zdaniu:

“Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie.”

Popatrzcie, że znowu Pismo potwierdza swoje stanowisko pisząc o Bogu JAKO CZŁOWIEKU – posiadającego LUDZKIE CIAŁO! To sa NAJZNAKOMITSZE “PUZZLE” na świecie! Święte Księgi niesamowicie wręcz się uzupełniają i POTWIERDZAJĄC PRAWDĘ w 100%! A jeszcze w tym nie długim opisie kryje się znacznie więcej – KOMPROMITUJĄC szatańsko-katolicką INNA ewangelie!!

Gotowi na wiecej??

Lecz pamiętajcie, że dla “ZASTEPCÓW” Pana Jezusa na ziemi, prowadzonych RZEKOMO DUCHEM BOŻYM, ten opis dotyczy wizyty BOGA OJCA…
Niewątpliwie jest fakt iż to Pan Bóg, ponieważ sam mówi do Siebie: czy miałby nie powiedzieć Abrahamowi co zamierza uczynić z grzesznymi miastami?
Teraz ukażę wam jak Pan Jezus ze Swoim Ojcem NAJDOBITNIEJ ukazują ODWAGĘ BESZCZELNOŚCI FAŁSZOWANIA PRAWDY przez papieskich apostołów SZATANA:
gdy Abraham prosił Boga o ocalenie miast użyl NIESAMOWITEGO argumentu:
“O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?»”
Czy dostrzegacie to “cos”…?
A KTO jest SĘDZIA NAD CAŁĄ ZIEMIĄ?
Oczywiście, że Pan Jezus bo natchnione przez Boga Święte Księgi DOBITNIE informują nas, że CAŁY SĄD NAD ŚWIATEM został dany SYNOWI przez Ojca! Nawet Pan Jezus sam utwierdza nas o tym słowami, które wypowiedział do Żydów:

“W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Ew. Św. Jana 5,19-28

“Nie dziwcie się temu” papieże i najwyżsi urzędnicy kościołu SZATANA, że Bóg sam w tym momencie zrobił wam – SZACH,MAT! Wszak na każdym kroku w swoim Słowie Bożym DEMASKUJE wasze CUDZOŁÓSTWO Z SZATANEM!

A tak wiem zapomniałem, że zrobiliście “jeden zabieg” tak by ZMANIPULOWAĆ “głupi lud” by nie dostrzegł Waszych KRĘTACTW i OSZUSTW. No cóż i ten “zabieg” marny jest tak jak wasze marne życie, które zawierzyliście OJCU KŁAMSTWA.

Jesteście na tyle BESZCZELNI,że nawet po omawianym wcześniej zdaniu Abrahama do Pana Jezusa piszecie tak jakby to Bóg OJCIEC odpowiedział Abrahamowi: “Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Jahwe odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie […]” Ja wiem jaki wami kieruje duch lecz mam nadzieję i głęboka wiarę, że i biedni katolicy których okradacie, ZATRACAJĄC ich dusze -dostrzegą waszą szatańską WALKĘ Z PRAWDZIWYM BOGIEM!
Bracie i Siostro czy widzisz w tej całej Abrahamowej historii SENS I LOGIKĘ nauk Twojego kościoła?
Czy uwierzysz słowom Pana Jezusa potwierdzającym PRAWDZIWY przekaz Jego Ewangelii czy TEOLOGICZNEMU OGŁUPIANIU Twojej świadomości i rozumu?
Nie myśl sobie, że to robią bezmyślnie. Wszak spójrz na to co zostawiłem na koniec, jak zatytułowali ten właśnie rozdział:

Bog u Abrahama
“Bóg w gościnie u Abrahama” – tak zgadza się wszystko w tym tytule lecz do czego posunęli się teologowie?
Zauważ malutki szczegół, lecz tak bardzo DLA NICH istotny… Widzisz tą “gwiazdkę” na końcu tytułu —> “*” ? I właśnie na niej opiera się cała TAJEMNICA teologicznej MANIPULACJI. Jest to odnośnik to przypisu, który wyjaśnia nam stanowisko “prowadzonych duchem bożym” teologów katolickich:

Bog u Abrahama PRZYPIS
“18,1 Urywek malowniczo, w rysach ludzkich , uwydatniający zażyłość patriarchy Abrahama z Bogiem. Tajemniczy goście to Jahwe i dwaj aniołowie (19,1). Osnową całego opowiadania (do 19,29 włącznie) mogła być jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Martwym, odpowiednio dostosowana do pojęć o Bogu jedynym i o partiarsze Abrahamie.”

I znowu mamy TEOLOGICZNĄ  TAJEMNICĘ, która niemalże wyjaśnia nam drogi czytelniku cóż to jest za opis! Gdybyś nie przeczytał tego przypisu BYŁBYŚ PRZEKONANY na 100% zapewne, że to spotkanie Boga z Abrahamem i jego żoną było FAKTEM HISTORYCZNYM. Czyż nie jest to tak właśnie napisane – trzymając ten sam POZIOM literacki jak CAŁE PISMO ŚWIĘTE? No cóż widzisz, Twoi WYBITNI duchowi przywódcy mają akurat co do TEGO zapisu Księgi INNE zdanie. Jak sam możesz przeczytać w ich pięknie “malowniczym” przypisie to spotkanie NIE miało rzeczywiście NIGDY miejsca.
Lecz tutaj do końca ojcowie kościoła nie poszli “po bandzie”. Dali Ci drogi Czytelniku odczuć, że nie są aż tacy “niesamowici” i pewni, tym samym gdybając o tym iż “MOGŁA BYĆ” to jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Czarnym. No tak, mają rację według ich nauk, mogła też to być opowieść czerwonego kapturka do babci,żeby mogła spokojnie zasnąć… Czyż nie? Wszak ich teologiczny MATRIX wszystko jest w stanie zastosować – nawet jakby TO BYŁO KONIECZNE i czerwonego kapturka wmieszaliby. Ale to nie koniec ich odwagi bo przecież w dalszej części piszą :,odpowiednio dostosowana [opowieść] do pojęć o Bogu Jedynym i patriarsze Abrahamie.” Katoliccy MANIPULANCI na usługach samego szatana – “ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANA” to jest wasza KŁAMLIWA nauka, która jest tak zaprojektowana by UCHYLAĆ Prawa Boga oraz by mu PRZEDE WSZYSTKIM UBLIŻAĆ! Piszę to Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ i jeśli chcecie możecie mnie podać do sądu. Będę ZASZCZYCONY bronić prawdziwej Apostolskiej Ewangelii Pana Jezusa, na którą RZEKOMO się powołujecie.

No dobrze. Wiem co chodzi Wam po głowach. Zapomnijmy o tych moich powyższych dowodach lecz spróbujmy podejść do opisu jako katolickiej “opowieści”.
No cóż, tutaj też MAMY DUŻY PROBLEM! Kościół katolicki uznaje tą właśnie Księgę Rodzaju za natchnioną przez Boga – z czym się zgadzam w 100%. Skoro byłaby to nawet przypowieść wg nich to czy NADAL mogłaby być w takiej formie jaką oni przedstawiają?? Czyli opowieść mówiącą o odwiedzinach Boga Ojca w Ciele u Abrahama? Jeśli natchniona Księga to NIE MOŻE być takiej sytuacji bo STAWIA samego BOGA jako GŁUPCA PRZECZĄCEMU INNYM WŁASNYM KSIĘGOM. Byłby to po prostu ABSURD Bożej MĄDROŚCI i DOSKONAŁOŚCI, bo tutaj w opowieści przekazuje, że jednak Boga OJCA Abraham widział w ciele ludzkim. NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI BY WYTŁUMACZYĆ W TAK SPRZECZNEJ FORMIE TEN OPIS – czy to za pośrednictwem faktycznego historycznego spotkania czy też tylko jako opowieści.

Tym bardziej, że do niedawna jeszcze – jak to Wam przedstawiłem na podstawie starszych wersji Pisma Świętego – nie był używany wyraz imienia Boga – jako jahwe czy jehowa, a wyrazem używanym był PAN. To właśnie wstawienie tych imion, przypisanych BOGU OJCU w tych SZATAŃSKICH RELIGIACH – NISZCZY spójność i MĄDROŚĆ Bożego Dzieła jakim są Ksiegi Święte! A przecież wiecie doskonale kto jest PANEM z Ksiąg Nowego Testamentu! Czy trzeba więcej dowodów aby pozbyć się FAŁSZYWYCH ZŁUDZEŃ, które fundują nam namiestnicy SZATANA – papieże?????

Przedstawię Wam jeszcze jeden dowód jak bardzo UWIKŁANI są w KŁAMSWIE papieże do tego stopnia, że sami chyba stracili nad tym kontrolę.
Zdjęcia Pisma Świętego, które zamieszczam są z mojego rodzinnego Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia, wydanie Pallottinum:

Biblia T
Troszkę zmarszczone bo kiedyś za nastolatka wylałem przez przypadek całą szklankę wody i suszyłem ją suszarką szybko w strachu przed Rodzicami bo to było wtedy nasze domowe jedyne Pismo Święte. Nie miałem w rękach Pisma świętego z przypadku lecz czasem lubiłem “coś” przeczytać o Bogu – więc naturalnie Go “pragnąłem poznać”.I tak odziedziczyłem tą Biblię 🙂

Ale wróćmy do tematu. Także stanowisko Biblii Tysiąclecia z wydania Pallottinum znacie. I co ciekawe. Mamy wersję internetową, też Biblii Tysiąclecia, również wydania Pallottinum i spójrzcie na internetową wersję:

pallttinum blog
www.biblia.pl

Zauważyliście, że tu nie ma imienia Boga – jahwe? Troszkę dziwne skoro to jest zapewne nowsze wydanie Biblii Tysiąclecia i w dodatku tego samego wydawcy. Czy nie można odnieść wrażenia, że coś tu nie tak odnośnie tych “rozbieżności”? I to w dodatku tak niby ważnym jak imię samego Boga…
Tym bardziej, że przypisy są IDENTYCZNE.

Na podstawie tej wersji internetowej z wyrazem PRAWIDŁOWYM: “Pan”, pomijając przypisy, TERAZ możesz powiedzieć Z CZYSTYM SUMIENIEM, że tu jest zawarta MĄDROŚĆ BOŻA, która UZUPEŁNIA i POTWIERDZA CAŁY PRZEKAZ APOSTOLSKIEJ EWANGELII PANA JEZUSA -ukazując, że to PAN JEZUS przyszedł do Abrahama W CIELE. Innego wyjaśnienia NIE MOŻE BYĆ. I tego doskonale są ŚWIADOMI papieże i najwyżsi kapłani SZATANA i dlatego MANIPULUJĄ i ŻONGLUJĄ Pismem Świętym by nie ukazać, że Pan Jezus już BYŁ W CIELE na Ziemi i to NIEJEDNOKROTNIE. Jeśliby ludzie byli tego świadomi NIE MOGLI by uchylić nakazów Pana Boga o nie czynieniu “świętych obrazów”.

TO JEST WIELKA TAJEMNICA SKRYWANA PRZED LUDŹMI! Zapewne Pan Jezus przychodził W CIELE ludzkim – takim samym do jakiego dorósł w wieku 30 lat/tuż przed swoją śmiercią, rodząc się 2014 lat temu!

Już mógłbym zakończyć ten mój wpis lecz uwielbiam układać “PUZZELKI Mądrości Bożej”. Czy mamy jakieś jeszcze potwierdzenia na prawdziwość wydarzeń tych omawianych? Uważam, że tak i to istotny bo również pochodzący z ust samego Pana Jezusa:

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: “Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Ew. Św. Jana 8, 51-59.

Czyż nie jest to niesamowita wypowiedź naszego Zbawiciela?
Czyż nie wypowiada świadectwa do Żydów, że zna bardzo dobrze Abrahama? Tym dalej idzie iż mówi, iż Abraham doskonale Go znał i wiedział po co przyszedł na świat.
Czyż nie jest to niesamowita “ciągłość” na podstawie wizyty Pana Jezusa u Abrahama opisanego w omawianej Księdze Rodzaju?
Czyż nie utwierdza nas Bóg w PEWNOŚCI, że Jego Syn pokazał się W CIELE Abrahamowi MINIMUM dwukrotnie?
Czyż nie mógł tego uczynić o wiele więcej razy?

Drogi Katoliku, Bracie i Siostro przedstawiłem Tobie mnóstwo dowodów Biblijnych lecz to Ty sam musisz odpowiedzieć sobie szczerze na te pytania.
Dopóki sam nie zaczniesz PRAGNĄĆ poznać PRAWDZIWEGO Boga Żywego – Syna i Ojca – cokolwiek nie napisałbym, jakichkolwiek argumentów bym nie użył – niestety nie wpłynie to na Twoją obecną wiarę.

Pozdrawiam Was serdecznie w naszym Zbawicielu – Panu Jezusie jednocześnie życząc PRAGNIENIA BOGA ŻYWEGO!

(ps. ta skrywana PRZEZ WSZYSTKICH tajemnica iż Pan Jezus W CIELE niejednokrotnie pokazywał się ludziom przed swoimi narodzinami jako niemowlę 2014 lat temu by dokończyć dzieło Zbawienia – jest tak WAŻNA iż poświęcę jej OSOBNY WPIS, w którym poruszę do końca ZWODZICIELSKIE nauki świadków jehowy)

DOWODY/ŹRÓDŁA:

https://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_06052009.html#

Tags:

No comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
%d bloggers like this: