Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu! UKRYWANE FAKTY!

Wszyscy Chrześcijanie nauczani są, że Pan Jezus przyszedł na ziemie JAKO CZŁOWIEK pierwszy raz, gdy narodził się jako dziecię w Betlejem.
Jako były katolik jeszcze do niedawna, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy jesteśmy PEWNI TEGO FAKTU – od małego nauczani o tym niesamowitym wydarzeniu w dziejach ludzkości, iż Bóg STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM właśnie te 2015 lat temu by nas Zbawić.

Lecz co by było drogi Czytelniku jeśli byłaby to nieprawda??

Jeśli okazałoby się, że Pan Jezus już odwiedzał ziemię JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed swoimi narodzinami jako dziecię??

Z perspektywy Biblijnego przekazu byłoby to NORMALNĄ sytuacją potwierdzającą Boży przekaz.

Natomiast z perspektywy nauk kościoła katolickiego byłoby to ZAPRZECZENIEM jego FUNDAMENTALNEGO dogmatu o “świętych” obrazach i rzeźbach.

Jest to wpis SPECJALNIE zrobiony, ponieważ poruszyłem ten temat w 5 części cyklu “Dziesięć Przykazań – TEOLOGICZNA manipulacja”. Tak na dobrą sprawę gorąco Was zachęcam przeczytanie tego cyklu od 1-wszej części ponieważ przedstawiam w nich mnóstwo dowodów na podstawie BIBLII jak papieże wraz z ich kościołem ŚWIADOMIE ZNIEWAŻAJĄ SAMEGO BOGA!

Zapraszam do tej niesamowitej lektury ukazującej SKRYWANĄ TAJEMNICĘ naszego częstego “Gościa” na ziemi!

Fundament wytłumaczenia papieskiej doktryny odnośnie “świętych obrazów” możemy znaleźć w katechiźmie na stronie 291. Jest to chyba najbardziej wyraźne wytłumaczenie dla wiernych:
obrazy2 JPG
“Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi , mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga… Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana[32].”
przypis

Jest to OFICJALNE stanowisko kościoła, którego autorem jest święty Jan Damasceński – jeden z największych doktorów teologii kościoła katolickiego.
Wyjaśnia, że Bóg nie mógł wcześniej być ABSOLUTNIE przedstawiany na obrazie ponieważ wcześniej Bóg nie miał ani ciała, ani kształtu. Oczywiście, że chodzi o to, że Pan Jezus przyszedł w ciele do nas na świat. A dokładniej, że my ludzie zobaczyliśmy Boga W CIELE, czyli dokładnie jak my ludzie wyglądamy. Wyjaśnienie Jana Damasceńskiego bezapelacyjnie opiera się na twierdzeniu iż Pan Jezus był W CIELE na ziemi właśnie pierwszy raz 2000 lat temu – i to pozwoliło nam od tej pory “wytwarzać” święte obrazy – a tym samym UNIEWAŻNIĆ poruszany Boży zakaz.

Oczywiście jest to twierdzenie oparte JEDYNIE o teologiczną naukę ponieważ nie znajdziemy ŻADNEGO dowodu Biblijnego.
Tak naprawdę pomimo już WYSTARCZAJĄCYCH dowodów Biblijnych, które ujawniają MANIPULACJĘ i KŁAMSTWA teologicznych nauk kościoła jest jeszcze “coś”, “coś” co na dobrą sprawę jest PRZEMILCZANE we wszystkich kościołach chrześcijańskich jak i nawet u ludzi którzy piszą blogi. Co do organizacji religijnych jestem PEWNY, natomiast może na blogach “nowonarodzonych” braci w Panu Jezusie jest to poruszane lecz osobiście NIGDY nie spotkałem się jeszcze z ujawnieniem tego NIESAMOWITEGO FAKTU.
Co byś powiedział/a gdyby Pan Jezus nie przyszedł ten pierwszy raz na ziemię W CIELE te ok 2000 lat temu? Jeśli przyszedł W CIELE, ukazując się nam ludziom wcześniej, przed tymi 2000 latami kiedy to nas zbawił to co tak naprawdę by oznaczało? Czyż nie DYSKREDYTOWAŁOBY jeszcze dobitniej nauk “świętego” kościoła katolickego?? Czyż kościołowi “święci” jak Jan Damasceński nie powinni być uznani ZA OSZUSTÓW i FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI??
Jest to o tyle BARDZO WAŻNY TEMAT, że stworzyłem OSOBNY ARTYKUŁ by nie uszedł uwadze czytelnikom bloga.
Ważny jest to temat pod względem FAŁSZYWYCH nauk nie tylko kościoła katolickiego lecz przede wszystkim FUNDAMENTU wiary świadków jehowy. Wszak oni nie uznają Pana Jezusa jako Boga ze względu właśnie iż przyszedł w ciele – czyli doktrynalnie trzymają się twierdzenia iż Boga nikt nie widział – stąd Pan Jezus nie jest Bogiem. Pokażę NIEZBITY dowód jak są w błędzie wyznając nauki SPRZECZNE ZE SOBĄ- i to na podstawie ich przekładu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Przekładem, którym się szczycą iż został napisany przez mężów Bożych. Jeśli to byłaby prawda to na pewno nie popełnialiby tak KARYGODNYCH wpadek. Tak na dobrą sprawę nie może być żadnych wpadek czy błędów w stanowisku samego Boga o czym niejednokrotnie nas POUCZA Pan Bóg w Starym Testamencie. Świadkom jehowy poświęcę osobny wpis ponieważ będę pracował w nim na podstawie ich “świętego” przekładu.
Wczoraj oglądając z żoną Ewangelię Świętego Jana zwróciła na mnie uwagę bardzo istotna wypowiedź Pana Jezusa. Pomimo iż nie raz ją czytałem, nie wychwyciłem jej i nie łączyłem jej z moim już wcześniejszym twierdzeniem, iż Pan Jezus przyszedł W CIELE już przed swoimi narodzinami nieco ponad 2000 lat temu – tym samym ukazując ludziom swe LUDZKIE OBLICZE.
Zobaczcie sami tą NIESAMOWITĄ wypowiedź naszego Zbawiciela:

“Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».” Ew. Św. Jana 16,25-30

Pan Jezus słowa te skierował do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Była to mowa końcowa tuż przed pojmaniem Go w ogrodzie za potokiem Cedron. Wyjaśnia uczniom jak powtórnie przyjdzie do nich, po swoim Zmartwychwstaniu.

Ale wróćmy do sedna – czy wychwyciliście tą bardzo interesującą wypowiedź Pana Jezusa w tym przemówieniu? Bóg doprawdy w niepowtarzalny sposób napisał Swoje Księgi iż nie ma ważnych informacji zawartych w Nich by nie powtarzały się i nie potwierdzały! Jak kiedyś wspomniałem – Boskie Księgi są jak PERFEKCYJNE puzelki – uzupełniające się i potwierdzające się wzajemnie; a tym samym ukazujące FAŁSZERSTWA jakie zafundował nam kościół katolicki od czasów wybrania przez niego kanonu Nowego Testamentu.

Są to te słowa naszego Zbawiciela:

“Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»”

W pierwszym członie zdania Pan Jezus mówi uczniom, że przyszedł od Ojca czyli z Niebiańskiej Siedziby do nas na ziemię W CIELE ludzkim. Nie powinniśmy mieć tu żadnych wątpliwości.
Lecz drugi człon jest tym SKRYWANYM PRZED NAMI. O ile my zwykli ludzie czy nawet księża, czy pastorzy nie są świadomi WAŻNOŚCI tych słów Pana Jezusa, to już papieże jak i najwyżsi dostojnicy kościoła katolickiego są w PEŁNI ŚWIADOMI znaczenia tych słów Zbawiciela i udowodnię to Wam na podstawie ich teologicznego MANIPULOWANIA Słowem Bożym w innej Księdze, której puzzel pasuje IDEALNIE do omawianej wypowiedzi Pana Jezusa.

“Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»

Nasz Zbawiciel powiedział, że ZNOWU opuszcza świat i idzie do Ojca! Niesamowita wypowiedź w kontekście dogmatów kościoła katolickiego jak i nauk świadków jehowy. Jeśli kościół katolicki jak wspomniałem UNIEWAŻNIA nakaz Starotestamentalny tym, iż Pan Jezus PO RAZ PIERWSZY przyszedł W CIELE i pokazał się tym samym nam w LUDZKIEJ POSTACI pozwalając na nowy kult – SPRZECZNY do przeszłych nakazów Boga – to ta wypowiedź Pana Jezusa OBNAŻA ich FAŁSZYWE TEOLOGICZNE NAUKI!

Wszak Pan Jezus powiedział WYRAŹNIE, że ZNOWU opuszcza świat! I tu ma bezsprzecznie na myśli świat ZIEMSKI, bo idzie do Ojca czyli do Niebiańskiego Domu Boga. Niesamowite nieprawdaż?

O ile katoliccy MATRIXOWI teologowie zapewne znaleźli by wytłumaczenie na tą wypowiedź – oczywiście kompletnie nie mającą poparcia w Świętych Księgach – to już brnąc dalej w swoje OSZUSTWA pokazują swoje prawdziwe ZWODNICZE oblicze.
Ich teologiczne MANIPULACJE odnośnie poruszonej NIESAMOWITEJ wypowiedzi naszego Zbawiciela mają miejsce dokładnie w Księdze Rodzaju. W tej Księdze jak już wspomniałem jest DOWÓD na to iż świadkowie jehowy są również organizacją stworzoną również przez szatana by ZWODZIĆ lud Boga.

Wszyscy znamy Abrahama i jego dzieje. Z tej Księgi dowiadujemy się tak szczegółowych informacji o Abrahamie jak jego dokładny rodowód. Jego powołanie i oddanie Bogu każdy z nas zna i nikt kto uważa tą Księgę jako natchnioną przez Boga nie podważy autentyczności zapisanych w Niej wydarzeń.
Ale czy aby na pewno drogi Czytelniku…?

Poniżej przedstawiam to poruszane przeze mnie wydarzenie opisane w Księdze Rodzaju 18,1-33 (Biblia Tysiąclecia, wydawnictwo Pallottinum, 1971):
Rodzaju18

“Jahwe ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod>drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». 7 Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?» Jahwe rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Jahwe? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna». 15 Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: «Wcale się nie śmiałam» – bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Jahwe powiedział: «Nie. Śmiałaś się!»
Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Jahwe mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Jahwe postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Jahwe wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». Po czym Jahwe rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».”
Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Jahwe. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Jahwe odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Jahwe rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Jahwe rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Jahwe: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Jahwe odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Jahwe: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». Wtedy Jahwe, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.”

Przeczytawszy tą opowieść nie sposób nie uwierzyć w autentyczność tej historii – dokładnie jak we wcześniejsze oraz i PÓŹNIEJSZE opisy Starotestamentalnych dziejów Abrahama.
Niewątpliwie Abraham żył jak i jego żona Sara. Również poruszane miasta Sodoma i Gomora są Tobie znane Czytelniku i można powiedzieć, że ten opis zniszczenia tych niegodziwych miast od najmniejszych lat był dla Ciebie rzeczywistą zagładą (co ciekawe również stanowisko katechetycznej nauki kościoła katolickiego w Biblii Tysiąclecia potwierdza to jako fakt lecz coraz częściej ówcześni duchowni katoliccy niestety wygłaszają iż jest to tylko “przypowieść” – i kiedyś niestety OFICJALNIE tak pewnie będą twierdzić..)

Czytając Stary Testament od razu rzuca się bardzo w oczy szczegółowość i dbałość o najmniejsze detale. Każda z Ksiąg uzupełnia się kontynuując Izraelskie dzieje. Nie można zarzucić Staremu Testamentowi zmienienia niespodziewanie toru, kierunku tak aby nie posiadał sensu. Wszak Bóg jest Autorem i widać to bezsprzecznie. Niestety papieże próbują ZAFAŁSZOWAĆ niedogodne dla siebie informacje, które Bóg nam przekazuje. Oczywiście świadkowie jehowy są kolejni – bardziej radykalni można rzecz lecz o nich będzie mowa później.

Ten właśnie fragment wizyty Boga u Abrahama jest jednym z NAJWIĘKSZYCH MANIPULACJI papieskich dokonań. Musieli to zrobić by uchylić nakaz Boży o nie czynieniu obrazów – jak bardzo WAŻNY dla Boga w Starym Testamencie!. Świadkowie jehowy również MUSIELI zmanipulować to wydarzenie by móc głosić swoje FAŁSZYWE nauki. Ale obojga z tych SZATAŃSKICH organizacji zrobiło to tak NIEUDOLNIE, że ODKRYWAJĄ tym samym swoje prawdziwe – ZWODNICZO-SZATAŃSKIE oblicze.

Kościół katolicki jak i świadkowie jehowy ZMANIPULOWALI tutaj najważniejszy “element” czyli dodali FAŁSZYWE Imię Boga, katolicy – Jahwe; świadkowie – Jehowa. Sprawa Imienia Boga przybrała znaczenie dopiero w średniowieczu za sprawą FAŁSZERSTWA żydowskich masoretów, gdzie zamiast tzw tetragramu zaczęto używać w Księgach Mojżeszowych imienia Jahwe. W Chrześcijańskich przekładach Biblii do niedawna nadal używano tylko i wyłącznie wyrazu PAN lub BÓG. Dopiero od kilkudziesięciu lat narasta to zastępowanie wyrazów BÓG/PAN – FAŁSZYWYM Imieniem Boga czyli Jahwe.

Poniżej przedstawiam dowody:

Biblia Króla Jakuba, XIX w.
Biblia Jakuba

Nowy i Stary Testament, wydananie Oxford dla Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, 1863 rok:
BibliaOxford1863

Czy zwróciliście uwagę jak napisane jest w obu tych Księgach słowo LORD/PAN? Tak, dokładnie, DRUKOWANYMI LITERAMI aby podkreślić WAŻNOŚĆ, DOSTOJNOŚĆ Boga.

Ale tak na dobrą sprawę sami FAŁSZERZE katoliccy jak i inni, STRZELAJĄ SOBIE W PIĘTĘ wprowadzając do Pisma to KŁAMLIWE rzekome Imię Boga. Dlaczego…?

Jahwe, jehowa to Starotestamentalny Bóg Ojciec według nauk ich kościołów. I tak na dobrą sprawę WSZYSTKICH organizacji chrześcijańskich ówczesnego świata. Każdy ksiądz, świadek czy pastor ze zborów “nowonarodzeniowych” powie Ci, że Bóg Ojciec brał czynny udział w Izraelskich dziejach a Pan Jezus przedstawiony jest w Starym Testamencie jedynie w proroctwach/wizjach odnoszących się do Nowego Przymierza. Fizycznie Pan Jezus po prostu NIE uczestniczył w jakichkolwiek działaniach Starotestamentalnych.

Katolicka wiara naucza PRAWIDŁOWO, że nikt Boga Ojca nie widział.
Lecz biorąc pod uwagę ich kompromitujące tłumaczenie ciężko nie odnieść wrażenia, iż sami sobie przeczą. Lecz do tego stopnia papiescy FAŁSZERZE są “przebiegli”, żebyśmy my czytelnicy nie odnieśli wrażenia tej sprzeczności. W dalszej części pokażę jakim to ZABIEGIEM rozwiązali ten problem – choć nie do końca – to oni uważają, że jest prawidłowo i liczą na naszą GŁUPOTĘ…

Zwróćmy uwagę, że Abrahamowi ukazał się JAHWE-czyli Bóg Ojciec – i nie jest to objawienie pod postacią płonącego krzewu lecz… POSTACI LUDZKIEJ czyli jednym słowem W CIELE! Czyż mógł być to Bóg Ojciec skoro Księgi Święte nauczają iż Ojca nikt nie widział???
Nie ma takiej możliwości!

Co dalej nam podaje przekaz tej Księgi. Abraham wiedział, że to jest BÓG ponieważ wydał świadectwo o sobie jako sługa Jego – Boga. W dalszej części Pismo oczywiście potwierdza świadomą postawę Abrahama.

Gdybyś miał/a wątpliwości co do LUDZKIEJ FIZYCZNOŚCI Boga i Jego Aniołów to zwróć uwagę co Abraham uczynił aby ich godnie przywitać.
Nakazał swojej żonie jak i słudze przygotować jedzenie. Niesamowity opis następuje zaraz:

“Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.”

Bóg EWIDENTNIE jadł z aniołami. Wiemy doskonale, że Pan Jezus nie tylko jadł za swojego życia ziemskiego lecz też po Zmartwychwstaniu również gdy przyszedł W CIELE, tak fizycznie, realnie jako człowiek.
Czyż nie jest to niesamowity fragment z Księgi Rodzaju!
Byłby, gdyby nie DUŻY problem katolickich MANIPULACJI. Wszak tutaj jedzącego Boga określają jako Boga OJCA a nie Jego Syna! No cóż – logiki w tym ich tłumaczeniu kompletnie nie ma i psuje NAJWAŻNIEJSZY w sumie dogmat, iż Boga Ojca nikt nie widział.

Ale myślą, że wybrną z tego jednym TEOLOGICZNO- MATRIXOWYM zabiegiem…
Liczą na Wasze/nasze BEZMYŚLNE przyjęcie ich nauk.
Ale idźmy jeszcze dalej bo Bóg OJCIEC – katolicki JAHWE- zapewnił Abrahama, że za rok ZNOWU go odwiedzi!

Czyż to ten sam Ojciec, którego nikt nie widział….?

Miał ZNOWU odwiedzić go W CIELE????

Jest to niewątpliwie BÓG, ponieważ pomimo, iż Sara zaśmiała się “do siebie”, BÓG to widział/WIEDZIAŁ i dobitnie zaprzeczył jej kłamstwu! W końcu Bóg wie wszystko!
Ale czy tylko Bóg Ojciec…?

Kolejne potwierdzenie LUDZKIEGO WYGLĄDU Boga oraz Aniołów mamy w tym zdaniu:

“Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie.”

Popatrzcie, że znowu Pismo potwierdza swoje stanowisko pisząc o Bogu JAKO CZŁOWIEKU – posiadającego LUDZKIE CIAŁO! To są NAJZNAKOMITSZE “PUZZLE” na świecie! Święte Księgi niesamowicie wręcz się uzupełniają i POTWIERDZAJĄC PRAWDĘ w 100%! A jeszcze w tym nie długim opisie kryje się znacznie więcej – KOMPROMITUJĄC szatańsko-katolicką INNĄ ewangelie – jak i pozostałych denominacji religijnych.

Również Abraham mówi o obmyciu nóg aniołom jak i… BOGU!

Gotowi na więcej? 🙂

Lecz pamiętajcie, że dla “ZASTĘPCÓW” Pana Jezusa na ziemi, prowadzonych RZEKOMO DUCHEM BOŻYM, ten opis dotyczy wizyty BOGA OJCA…
Niewątpliwym jest fakt iż to Pan Bóg, ponieważ sam mówi do Siebie: czy miałby nie powiedzieć Abrahamowi co zamierza uczynić z grzesznymi miastami?

Teraz ukażę wam jak Pan Jezus ze Swoim Ojcem NAJDOBITNIEJ ukazują ODWAGĘ BESZCZELNOŚCI FAŁSZOWANIA PRAWDY przez papieskich apostołów SZATANA.
Gdy Abraham prosił Boga o ocalenie miast użył NIESAMOWITEGO argumentu:

“O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?»”

Czy dostrzegacie to “coś”…?

A KTO jest SĘDZIA NAD CAŁĄ ZIEMIĄ???

Oczywiście, że Pan Jezus bo natchnione przez Boga Święte Księgi DOBITNIE informują nas, że CAŁY SĄD NAD ŚWIATEM został dany SYNOWI przez Ojca!!
Nawet Pan Jezus sam utwierdza nas o tym słowami, które wypowiedział do Żydów:

“W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Ew. Św. Jana 5,19-28

“Nie dziwcie się temu” papieże i najwyżsi urzędnicy kościoła SZATANA, że Bóg sam w tym momencie zrobił wam – SZACH,MAT! Wszak na każdym kroku w swoim Słowie Bożym DEMASKUJE wasze CUDZOŁÓSTWO Z SZATANEM!

A tak wiem – zapomniałem, że zrobiliście “jeden zabieg” by ZMANIPULOWAĆ “głupi lud” aby nie dostrzegł Waszych KRĘTACTW i OSZUSTW.
No cóż i ten “zabieg” marny jest tak jak wasze marne życie, które zawierzyliście OJCU KŁAMSTWA.

Jesteście na tyle wyrafinowani,że nawet po omawianym wcześniej zdaniu Abrahama do Pana Jezusa piszecie tak jakby to Bóg OJCIEC odpowiedział Abrahamowi:

“Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Jahwe odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie […]”

Ja wiem jaki wami kieruje duch lecz mam nadzieję i głęboka wiarę, że i biedni katolicy których okradacie, ZATRACAJĄC ich dusze -dostrzegą waszą szatańską WALKĘ Z PRAWDZIWYM BOGIEM.
Bracie i Siostro czy widzisz w tej całej Abrahamowej historii SENS I LOGIKĘ nauk Twojego kościoła?
Czy uwierzysz słowom Pana Jezusa potwierdzającym PRAWDZIWY przekaz Jego Ewangelii czy TEOLOGICZNEMU OGŁUPIANIU Twojej świadomości i rozumu?
Nie myśl sobie, że to robią bezmyślnie. Wszak spójrz na to co zostawiłem na koniec, jak zatytułowali ten właśnie rozdział:

Bog u Abrahama
“Bóg w gościnie u Abrahama” – tak zgadza się wszystko w tym tytule lecz do czego posunęli się papiescy OSZUŚCI??

Zauważ malutki szczegół, lecz tak bardzo DLA NICH istotny…
Widzisz tą “gwiazdkę” na końcu tytułu —> “*” ? I właśnie na niej opiera się cała TAJEMNICA teologicznej MANIPULACJI. Jest to odnośnik do przypisu, który wyjaśnia nam stanowisko “prowadzonych duchem bożym” teologów katolickich:

Bog u Abrahama PRZYPIS
“18,1 Urywek malowniczo, w rysach ludzkich , uwydatniający zażyłość patriarchy Abrahama z Bogiem. Tajemniczy goście to Jahwe i dwaj aniołowie (19,1). Osnową całego opowiadania (do 19,29 włącznie) mogła być jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Martwym, odpowiednio dostosowana do pojęć o Bogu jedynym i o partiarsze Abrahamie.”

I znowu mamy TEOLOGICZNĄ MATRIXOWĄ TAJEMNICĘ, która niemalże wyjaśnia nam drogi Czytelniku cóż to jest za opis. Gdybyś nie przeczytał tego przypisu BYŁBYŚ PRZEKONANY na 100% zapewne, że to spotkanie Boga z Abrahamem i jego żoną było FAKTEM HISTORYCZNYM.

Czyż nie jest to tak właśnie napisane – trzymając ten sam POZIOM literacki jak CAŁE PISMO ŚWIĘTE?
No cóż widzisz, Twoi “WYBITNI” duchowi przywódcy mają akurat co do TEGO zapisu Księgi INNE zdanie. Jak sam możesz przeczytać w ich pięknie “malowniczym” przypisie to spotkanie NIE miało rzeczywiście NIGDY miejsca!

Lecz tutaj do końca ojcowie katolickiego kościoła nie poszli “po bandzie”.
Dali Ci drogi Czytelniku odczuć, że nie są aż tacy “niesamowici” i pewni, tym samym gdybając o tym iż “MOGŁA BYĆ” to jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Czarnym. No tak, mają rację według ich KŁAMLIWYCH umysłów, mogła też to być opowieść czerwonego kapturka do babci,żeby mogła spokojnie zasnąć… Czyż nie?
Wszak ich teologiczny MATRIX wszystko jest w stanie zastosować – nawet jakby TO BYŁO KONIECZNE i czerwonego kapturka wmieszaliby…

Ale to nie koniec ich manipulanctwa bo przecież w dalszej części piszą :

,odpowiednio dostosowana [opowieść] do pojęć o Bogu Jedynym i patriarsze Abrahamie.”

Katoliccy MANIPULANCI na usługach samego szatana – “ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANA” to jest wasza KŁAMLIWA nauka, która jest tak zaprojektowana by UCHYLAĆ Prawdę Bożą oraz by mu PRZEDE WSZYSTKIM UBLIŻAĆ!

Piszę to Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ i jeśli chcecie możecie mnie podać do sądu. Będę ZASZCZYCONY bronić prawdziwej Apostolskiej Ewangelii Pana Jezusa, na którą RZEKOMO się powołujecie. Nie miałbym nic do Was gdybyście nie powoływali się na Biblię ale WY ŁAMIECIE PRAWO ponieważ OSZUKUJECIE, KŁAMIECIE i ZWODZICIE ludzi CZERPIĄC Z TEGO KORZYŚCI – materialne i PRZEDE WSZYSTKIM DUCHOWE dla swojego boga – SZATANA. Wasza działalność jest PRZESTĘPCZA W ŚWIETLE PRAWA.

No dobrze. Wiem co chodzi Wam po głowach.
Zapomnijmy o tych moich powyższych dowodach lecz spróbujmy podejść do opisu jako katolickiej “opowieści”.
No cóż, tutaj też MAMY DUŻY PROBLEM. Kościół katolicki uznaje tą właśnie Księgę Rodzaju za natchnioną przez Boga – z czym się zgadzam w 100%.

Skoro byłaby to nawet przypowieść wg nich to czy NADAL mogłaby być w takiej formie jaką oni przedstawiają?

Czyli opowieść mówiącą o odwiedzinach Boga Ojca W CIELE u Abrahama?

Jeśli jest to natchniona Księga to NIE MOŻE być takiej sytuacji bo STAWIA samego BOGA jako GŁUPCA PRZECZĄCEMU INNYM WŁASNYM KSIĘGOM i OSZUKUJĄCYM NAS! Byłby to po prostu ABSURD Bożej MĄDROŚCI i DOSKONAŁOŚCI, bo tutaj w opowieści przekazywałby, że jednak Boga OJCA Abraham widział w ciele ludzkim. NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI BY WYTŁUMACZYĆ W TAK SPRZECZNEJ FORMIE TO WYDARZENIE – czy to za pośrednictwem faktycznego historycznego spotkania czy też tylko jako opowieści.

Tym bardziej, że do niedawna jeszcze – jak to Wam przedstawiłem na podstawie starszych wersji Pisma Świętego – nie był używany wyraz imienia Boga – jako jahwe czy jehowa, a wyrazem używanym był PAN. To właśnie wstawienie tych imion, przypisanych BOGU OJCU w tych SZATAŃSKICH RELIGIACH – NISZCZY spójność i MĄDROŚĆ Bożego Dzieła jakim są Księgi Święte. A przecież wiecie doskonale kto jest PANEM z Ksiąg Nowego Testamentu. Czy trzeba więcej dowodów aby pozbyć się FAŁSZYWYCH ZŁUDZEŃ, które fundują nam namiestnicy SZATANA – papieże?

Przedstawię Wam jeszcze jeden dowód jak bardzo UWIKŁANI są w własnym KŁAMSTWIE papiescy oszuści do tego stopnia, że sami ewidentnie stracili nad tym kontrolę.
Zdjęcia Pisma Świętego, które zamieszczam są z mojego rodzinnego Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia, wydanie Pallottinum:

Biblia T
Troszkę zmarszczone bo kiedyś za nastolatka wylałem przez przypadek całą szklankę wody i suszyłem ją suszarką szybko w strachu przed Rodzicami bo to było wtedy nasze domowe jedyne Pismo Święte. Nie miałem w rękach Pisma świętego z przypadku lecz czasem lubiłem “coś” przeczytać o Bogu – więc naturalnie Go “pragnąłem poznać”.I tak odziedziczyłem tą Biblię 🙂

Ale wróćmy do tematu. Stanowisko Biblii Tysiąclecia z wydania Pallottinum już znacie. I co ciekawe. Mamy wersję internetową, też Biblii Tysiąclecia, również wydania Pallottinum i spójrzcie na internetową wersję:

pallttinum blog
www.biblia.pl

Zauważyliście, że tu nie ma imienia Boga – jahwe? Troszkę dziwne skoro to jest zapewne nowsze wydanie Biblii Tysiąclecia i w dodatku tego samego wydawcy. Czy nie można odnieść wrażenia, że coś tu nie tak odnośnie tych “rozbieżności”?   I to w dodatku tak niby ważnym jak imię samego Boga…
Tym bardziej, że przypisy są IDENTYCZNE. Jest tu SENS I LOGIKA torów doktrynalnych kościoła katolickiego?

Na podstawie tej wersji internetowej z wyrazem PRAWIDŁOWYM: “Pan”, pomijając przypisy, TERAZ możesz powiedzieć Z CZYSTYM SUMIENIEM, że tu jest zawarta MĄDROŚĆ BOŻA, która UZUPEŁNIA i POTWIERDZA CAŁY PRZEKAZ APOSTOLSKIEJ EWANGELII PANA JEZUSA -ukazując, że to PAN JEZUS przyszedł do Abrahama W CIELE! Innego wyjaśnienia NIE MOŻE BYĆ! I tego doskonale są ŚWIADOMI papieże i najwyżsi kapłani SZATANA i dlatego MANIPULUJĄ i ŻONGLUJĄ Pismem Świętym by nie ukazać, że Pan Jezus już BYŁ W CIELE na Ziemi i to NIEJEDNOKROTNIE! Jeśliby ludzie byli tego świadomi NIE MOGLI by uchylić nakazów Pana Boga o nie czynieniu “świętych obrazów”!!

TO JEST WIELKA TAJEMNICA SKRYWANA PRZED LUDŹMI!

Zapewne Pan Jezus przychodził W CIELE ludzkim – takim samym do jakiego dorósł w wieku 30 lat/tuż przed swoją śmiercią, rodząc się 2014 lat temu!

Już mógłbym zakończyć ten mój wpis lecz uwielbiam układać “PUZZELKI Mądrości Bożej”. Czy mamy jakieś jeszcze potwierdzenia na prawdziwość wydarzeń tych omawianych? Uważam, że tak i to istotny bo również pochodzący z ust samego Pana Jezusa:

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: “Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Ew. Św. Jana 8, 51-59.

Czyż nie jest to niesamowita wypowiedź naszego Zbawiciela?

Czyż nie wypowiada świadectwa do Izraelitów, że zna bardzo dobrze Abrahama?
Tym dalej idzie iż mówi, że Abraham doskonale Go znał i wiedział po co przyszedł na świat!

Czyż nie jest to niesamowita “ciągłość” na podstawie wizyty Pana Jezusa u Abrahama opisanego w omawianej Księdze Rodzaju?

Czyż nie utwierdza nas Bóg w PEWNOŚCI, że Jego Syn pokazał się W CIELE Abrahamowi MINIMUM dwukrotnie???

Czyż nie mógł tego uczynić o wiele więcej razy?

Drogi Katoliku, Bracie i Siostro przedstawiłem Tobie mnóstwo dowodów Biblijnych lecz to Ty sam musisz odpowiedzieć sobie szczerze na te pytania.
Dopóki sam nie zaczniesz PRAGNĄĆ poznać PRAWDZIWEGO Boga Żywego – Syna i Ojca – cokolwiek nie napisałbym, jakichkolwiek argumentów bym nie użył – niestety nie wpłynie to na Twoją obecną wiarę.

Pozdrawiam Was serdecznie w naszym Zbawicielu – Panu Jezusie jednocześnie życząc PRAGNIENIA BOGA ŻYWEGO!

DOWODY/ŹRÓDŁA:

https://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_06052009.html#

.

AKTUALIZACJA 31.03.2016

W artykule tym przedstawiłem niezbite dowody, że to Pan Jezus jest tym, który w asyście dwóch aniołów odwiedza Abrahama.
Znamienne w tym świadectwie Starego Testamentu jest to, że Pan Jezus jest BOGIEM, którego ewidentnie sam Abraham traktuje JAKO BOGA.

Uważam, że właśnie ten fragment Słowa Bożego jest najlepszym dowodem, który obnaża fałszywe kościoły oraz fałszywych blogerów – szczególnie tych, którzy nie tyle co odrzucają Jezusa całkowicie ale przede wszystkim tych, którzy PONIŻYLI Jezusa do rangi człowieka – stworzenia, które otrzymało “specjalne atrybuty” od rzekomego “JEDYNEGO” Boga Ojca.

Należy zaznaczyć, że w “terminologii” Starego Testamentu NIE ma takiej możliwości aby chociażby pomyśleć, że Ten Jedyny Bóg ma jakiegokolwiek Syna. Chodzi mi oczywiście o relację iż jeśli byłby Syn to jest również Ojciec – to NIE istnieje.

Owszem jest świadectwo samego Boga o Swoim Umiłowanym, Słudze, Posłańcu, Wybrańcu ale nie znajdziemy nigdzie świadectwa o Synu.
Nie ma tej szczególnej relacji przedstawionej w forrmie Ojcowsko-Synowskiej.

Jest po prostu JEDEN Bóg.
JEDEN ale też i… Wszechmocny!

Wszyscy, którzy odrzucają tak oczywiste świadectwo Słowa Bożego Nowego Testamentu iż Jezus jest Tym Bogiem Abrahama w ciele człowieka po prostu zaprzecza Jego Wszechmocy.

Bo skoro ów Bóg jest Wszechmocny to czemu nie są w stanie zaakceptować, że STWORZYŁ specjalnie dla ludzi Swój “Człowieczy Obraz” abyśmy mogli Go bardziej zrozumieć?
Czy Wszechmocny ów Swojej Człowieczej Osobie, w momencie gdy OBJAWIA SIĘ całemu światu w Swojej misji Zbawczej nie mógł nadać statusu Swojego Syna – OBJAWIAJĄC już definitywnie całemu światu tak bliską relację pomiędzy SOBĄ?

Jaki w tym jest problem dla Wszechmocnego?

W naszych artykułach poświęconych właśnie tej pięknej miłości Boga do nas przedstawiliśmy DZIESIĄTKI dowodów na to a teraz przytoczę taki dosadny, który pochodzi z ust samego Jezusa Chrystusa – Syna:

“Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy» Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” Ew. Jana 14, 5-9

Aby ów te jakże dosadne świadectwo było bardziej DOSADNE szczególnie dla Henryka Kubika i jego zwodniczej elity (wraz z przychylnymi im blogerami-agentami) zastąpię słowo “Ojciec” na “Bóg”.

“Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam BOGA, a to nam wystarczy» Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze MNIE nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i BOGA. Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam BOGA?” Ew. Jana 14, 8-9

Ewidentnym jest, że Jezus zaświadcza, że JEST BOGIEM.
Że jest Tym Bogiem, ze Starego Testamentu!

Czyż w swoich wypowiedziach nie zaświadcza nie raz iż ze Swoim Ojcem – DUCHEM – są JEDNO?

Teraz mam pytanie dla wszystkich, którzy powołują się na Jezusa jako swojego zbawiciela a absurdalnie poniżają Go obdzierając Go z pełnoprawnej BOSKOŚCI.

Czy człowiek może stanąć na przeciwko innego człowieka,pytającego aby pokazał mu Boga – może odpowiedzieć, że patrząc właśnie NA NIEGO widzi Boga??????? (!!!)
Czy Ty, drogi Czytelniku możesz powiedzieć do kogoś kto na Ciebie patrzy iż widzi BOGA???

Czy ów członkowie elity mieniącej się “wybrańcami Boga” będą w stanie stanąć na przeciwko mnie i powiedzieć do mnie, że patrząc na nich widzę BOGA???

Henryku, Obserwatorze, Bushi, Marysiu etc – czy jesteście w stanie powiedzieć takie świadectwo jako ludzie, stojąc twarzą w twarz ze mną lub też z innym drugim CZŁOWIEKIEM???

Jeśli Jezus nie byłby Bogiem w ciele, to samo to świadectwo czyni z Niego BLUŹNIERCĘ do Boga Abrahama.
Jak wiemy Apostołowie nie oburzyli się tym świadectwem bo przecież zaakceptowali fakt Osoby Boga w ciele człowieka a takim niesamowitym świadectwem jest postawa samego Apostoła Tomasza już po Zmartwychwstaniu, który przecież uczestniczył w omawianej sytuacji:

“Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»” Ew. Jana 20, 27-28

Jakże dosadne świadectwo WIARY i to jednego z Apostołów – tych, dzięki którym świat ma uwierzyć właśnie w PANA i BOGA całego świata!

Spójrzmy jak brzmi wersja oryginalna w 19-wiecznej Biblii Jakuba:

Lord1

Oczywistym jest, że jest użyty wyraz God ale już wcześniej poruszałem w artykule sprawę używania wyrazu “Lord”, które w Starym Testamencie używane jest TYLKO i WYŁĄCZNIE do Boga.
A to jest kolejny dowód, że w Nowym Testamencie tym wyrazem “Lord” TYLKO i WYŁĄCZNIE odnoszono się do Pana Jezusa 🙂

Konkluzja jest oczywista – Pan Jezus JEST Bogiem 🙂

A “kropkę nad i” stawia sam Pan Jezus gdy odpowiada Tomaszowi:

“Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»

Jesteśmy właśnie świadkami, że Pan Jezus POTWIERDZA stanowisko świadectwa WIARY Apostoła Tomasza – iż JEST Panem i BOGIEM.

Gdyby nie był Bogiem musiałby ZAPRZECZYĆ stanowczo i upomnieć Tomasza iż nie może tak zwracać się do Niego gdyż jest tak jak on TYLKO stworzeniem – a nie Bogiem.
Wiemy z Pism, że takie stanowisko jest BLUŹNIERSTWEM przeciwko Bogu Abrahama.
Wiemy również, że możemy zbłądzić ale OBOWIĄZKIEM każdego z oddanych Prawdziwemu i Sprawiedliwemu Bogu jest upomnieć drugie “stworzenie Boże” gdy zbłądzi – i takim właśnie adekwatnym do omawianej sytuacji jest sprawa, gdy anioł upomina i OSTRZEGA Jana gdy ten upadł przed nim.

A popatrzmy – jaka natychmiastowa reakcja anioła do “tylko” upadku/pokłonu Jana a przecież również Apostoł Tomasz jak Jan do anioła – traktuje Pana Jezusa JAKO Boga, z tym, że w omawianej sytuacji robi to werbalnie – słowem.

A czy Ty drogi czytelniku UWIERZYŁEŚ Słowu Bożemu i uznałeś Pana Jezusa za swojego Boga i Zbawiciela?

Czy może odrzuciłeś Go poprzez pokrętne, zagmatwane i jakże absurdalne manipulowanie Słowem Bożym przez fałszywych nauczycieli – zwodzicieli?

Myślę, że to co ująłem powyżej jest bardzo istotnym przypomnieniem jak i wprowadzeniem do sedna aktualizacji tego jakże ważnego artykułu, który NOTORYCZNIE omijają szerokim łukiem “starotestamentalni wyznawcy ojca”.

Myślałem, że jak najlepiej ukazałem Prawdę, iż to Pan Jezus przyszedł jako Bóg do Swojego wybrańca na ojca narodów – Abrahama.

To co już przedstawiłem nie daje żadnych złudzeń, że to Pan Jezus przecież.

Ale myliłem się w jednym…

…można JESZCZE DOSADNIEJ (!!!) to ukazać! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Ostatnimi czasy właśnie rozmyślałem nad tym wspaniałym świadectwem Słowa Bożego ku chwale naszego Boga Jezusa – które tak bardzo jest PRZEMILCZYWANE przez rzekomych “internetowych poszukiwaczy Prawdy” etc.
Bo przecież nie będę tego wymagał przede wszystkim od katolickich “apostołów”, którzy CELOWO ów wspaniałe świadectwo Boże z Abrahamem chcą ZAKRYĆ.

Słowo Boże jest wspaniałe bo potwierdza Jego Wielkość i Mądrość – w szczególności w Jednym z Największych “dogmatów”, że On Sam – Bóg zniżając się do “Istoty Człowieka” oddaje za nas Swoje życie abyśmy mogli żyć wiecznie z Nim!
Oczywiście, że przez te wieki szatan dopuścił się “przekrętów” w Słowie Bożym ale są to nieznaczne jedynie, które nie wpływają na PRAWIDŁOWE przesłanie Ewangelii Chrystusowej.

Abyśmy przeszli do tego niesamowitego dowodu potwierdzającego jeszcze dobitniej, iż to Pan Jezus odwiedził Abrahama należy zobaczyć wpierw co sam Pan Jezus ma nam do powiedzenia – tak bardzo ważnego:

“Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.” Ew. Jana 3, 12 (przekład Biblii Tysiąclecia)

Słowa te wypowiedział Pan Jezus do jednego z faryzeuszy – Nikodema – ,który przyszedł do Niego.
Wiemy doskonale z Pism iż tylko Pan Jezus SAM wstąpił do nieba – co oczywiście wszyscy z tzw Chrześcijan wiedzą i łączą prawidłowo z Wniebowstąpieniem Pana po chwalebnym Zmartwychwstaniu.
To nie ulega żadnej wątpliwości.

Wiemy z Pism, że wszyscy pozostali – w szczególności aniołowie Boży – nie zstępowali i wstępowali do nieba sami lecz Z POLECENIA Bożego.
I dowodem tego jest to iż zawsze akcentowali oni iż przyszli Z POLECENIA/rozkazu Boga.

Musimy rozróżnić właśnie tą sprawę, że nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania – nieba – z własnej woli lecz z powodu iż mieli do wykonania dane zadanie. Oczywiście, które Bóg kazał wykonać.

Także nie było to i nie jest to nadal ICH WOLA lecz następstwo nakazu Boga.
Oczywistym jest to, że jeśli zstąpili z nieba aby wykonać polecenie Boga to również wstąpienie z powrotem do nieba nie było wynikiem ICH decyzji/woli lecz częścią misji od Boga.

I właśnie dlatego to świadectwo Pana Jezusa jest NIESAMOWITE:

” I NIKT nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

Nasz Zbawiciel daje dosadne świadectwo, że TYLKO ON – nikt więcej – Z WŁASNEJ WOLI nie wstąpił do nieba ani nie zstąpił na ziemię.

Jeśli Syn zaświadcza iż NIKT to również i Ojciec.
Bo chyba o Ojcu nie zapomniał…? 🙂 – to oczywiście pytanie retoryczne 🙂

Zresztą dla większości nie jest to żadna nowość przecież 🙂

Tylko czy naprawdę zdajemy sobie sprawę jak ważne jest to świadectwo?

Samym tym świadectwem tak naprawdę Pan Jezus ukazuje, że JEST Bogiem i jest tak naprawdę “niezależny” od Ojca.
Oczywiście dałem specjalnie wyraz “niezależny” w cudzysłów bo przecież Ojciec i Syn SĄ JEDNO.
Sam Syn mówi, że to co On czyni, czyni też Ojciec i odwrotnie. Jest to oczywiste gdy UWIERZYMY Słowu, że SĄ JEDNO – JA JESTEM!

Zapewne przeciwnicy Prawdziwego Jedynego Boga – Ojca i Syna, już chcieliby napisać wersety jak to w kółko piszą iż Syn mniejszy od Ojca itp…. choć proszę zanim to SETNY RAZ zrobić to W KOŃCU odnieście się do tego artykułu w którym ukazuję PRAWDĘ iż Bóg Jezus odwiedza Abrahama. Przestańcie nabierać wody w usta w tym temacie.

Choć właśnie w tej aktualizacji chcę właśnie pokazać jeszcze dobitniej, że jesteście PRZECIWNIKAMI Prawdy Objawionej w Słowie Bożym – Jezusa Chrystusa Boga i Zbawiciela.

Idźmy dalej tą niesamowitą Prawdą Słowa Bożego:

Także wiemy, że TYLKO Pan Jezus zstąpił z nieba na ziemię, jak i również wstąpił z ziemi do nieba.
Dosadnie, bez kompromisów iż to za Jego wolą tak się stało – wolą Bożą.

Zapewne zastanawiacie się, co to ma wspólnego z omawianym artykułem, dotyczącym wizytę ów 3 mężczyzn.
I wcale wam się nie dziwię jeśli posłużymy się wersją Biblii Tysiąclecia, którą tutaj akurat przedstawiłem.

Można przeczytać tysiące razy te wersety Słowa Bożego w wersji tłumaczonej przez watykańskich uczonych i… wielkie nic.
Po prostu nie ma żadnego “łącznika” z tym co tu wypisuję.

Natomiast…

…gdy weźmiecie inną wersję przekładu Biblii to już jest inna sprawa… 🙂

Od niedawna posiadam Biblię Gdańską i lubię sobie ją tak czytać wyrywkowo – bo szczerze mówiąc z powodu małej ilości czasu w większości słucham na uszach Słowo Boże w wersji właśnie tysiąclatki.
A ostatnio chodziła mi po głowie właśnie ta sytuacja z Abrahamem i postanowiłem, że poczytam sobie w wersji Gdańskiej.

I czytając już za pierwszym razem ów wersję – “UDERZYŁ MNIE” niesamowity przekaz, którego niestety nie mogłem uświadczyć w wersji watykańskiej nawet gdybym ją czytał 100-tysięczny raz.

 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».” Księga Rodzaju 18, 16-21

To co w artykule przedstawiłem jest tutaj jak na dłoni, że ten CZŁOWIEK, którego Abraham nazywa swoim Panem, Bogiem – przypisując mu atrybuty BOGA – MUSI BYĆ to Jezus.

Spójrzmy zatem na wersję Gdańską:

Zstapie1

Pięknie i dosadnie:

Zstąpię teraz, a obaczę […]”

Czyż teraz nie jest to wyrazisty i jakże wspaniały przekaz Słowa Bożego, który jakże pięknie łączy się z świadectwem TEGOŻ SAMEGO BOGA – który przyszedł ZNOWU W CIELE LUDZKIM lecz w NAJWAŻNIEJSZEJ  i NAJPIĘKNIEJSZEJ “misji zbawczej” w historii nie tylko ludzkości ale CAŁEGO “stworzenia Bożego”?!

Przecież samo to świadectwo z Księgi Rodzaju daje do zrozumienia,że krzyk Sodomy i Gomory doszedł nie tylko do nieba ale i SAMEGO BOGA.

I ów Bóg sam mówi iż to On, ZSTĄPI OSOBIŚCIE i wkroczy ponownie w dzieje Swojego stworzenia by nie tylko nie dopuścić by szerzyło się bezprawie lecz aby pokazać, że tak bardzo się o nas troszczy, że OSOBIŚCIE opuszcza Swoją niebiańską “siedzibę”!

Cóż za WSPANIAŁY i KOCHAJĄCY Bóg!

Czyż my, wierni Chrystusowi – nie kochamy właśnie naszego Boga za Jego miłość i troskę o nas?

Oczywiście!
I właśnie nasza miłość do Niego – właśnie Boga Abrahama, którego sam odwiedzał OSOBIŚCIE – rozpaliła się w naszych sercach i duszach po Jego Najpiękniejszej ZBAWCZEJ, OSOBISTEJ ingerencji w nasze losy!

Właśnie za to, dziesiątki, setki a może miliony świętych oddało za Niego swoje życia w męczarniach przez wieki, w których szatan chciał i chce nadal za wszelką cenę “wyplemić” miłość do WSPANIAŁEGO Boga, który OSOBIŚCIE pokonał go TU NA ZIEMI!!!!

I tutaj właśnie jest największa klęska szatana, że POD JEGO RZĄDAMI na ziemi- gdzie wszystkie narody były pod jego jurysdykcją – Bóg W CIELE LUDZKIM – który wyzbył się własnej Wszechmocy a stał się takimi ludźmi jak my – by czuć jak my, radować się jak my oraz..cierpieć jak my – ÓW BÓG CZŁOWIEK – pokonał tego, który chce i podaje się za Boga!

WOW!

Jak można być tak niepoważnym by ODRZUCIĆ takiego Boga??????

Czyż szatan niemalże od 2000 tysięcy lat nie chce WYMAZAĆ tego wspaniałego czynu z “biografii” Boga Abrahama??

Faryzeusze odrzucili Go całkowicie ale nie pozwoliło im to zatrzymać Prawdy i szatan już wtedy tworzył odłamy “pseudo chrześcijańskich” zborów, którzy uważali Jezusa za zwykłego człowieka lecz proroka chociażby.

Czyż Islam nie jest tego dowodem?
Przecież on również głosi “wspaniałość prorocką” Jezusa jako wybranego od Boga lecz… jako CZŁOWIEKA.
Podobno uznają Księgi Mojżeszowe to co oni również powiedzą na te wspaniałe świadectwo spotkania Boga z Abrahamem skoro przecież allaha podobno też nikt nie może widzieć bo by nie przeżył…?

Czyż nie jest to głoszone niemalże w tej samej postaci na zbawienie.com przez “elitę wybrańców”?

Jak to można wytłumaczyć z tym ZSTAPIENIEM ów “człowieka” z nieba w świetle tego co sam Jezus zaświadcza????

Należy podkreślić, że takie same tłumaczenie mają wersje: Brzeska, Warszawska, Wujka Jakóba, Gdańska i Nowa Gdańska oraz nawet Przekład Nowego Świata (świadków jehowy) co możecie zobaczyć na oryginale:

Zstapie2

jehowa nawet zaświadcza, że jest CAŁKOWICIE ZDECYDOWANY by ZSTĄPIĆ [z nieba] żeby zobaczyć… 🙂

Ta sytuacja z Abrahamem OBNAŻA bezprecedensu KŁAMSTWA szatańskiego jehowy a to zstąpienie dodaje kolejnego dowodu ku temu.
Manipulowanie Prawdą Słowa Bożego właśnie do tego doprowadza – do absurdów i niedorzeczności dogmatów szatańskich, z których wierni KŁAMSTWOM po prostu nie są w stanie wybrnąć za pomocą MĄDROŚCI i LOGIKI Słowa Bożego.

A wiem co mówię bo akurat nie tak dawno – może z 3 miesiące temu – zapukało do mojego domu dwóch angielskich świadków, których zaprosiłem w przedsionek i po krótkiej rozmowie, przeprosiłem na chwilkę i udałem się na półkę by wziąść do ręki ICH wersję “słowa bożego”.
Gdy wróciłem na dól pokazałem ich przekład – wiedzieli, że to ich bo Polaków jest dużo w zborze z nimi – i poprosiłem aby otworzyli na Księgę Rodzaju 18.. i aby przeczytali…
Następnie chciałem aby przeczytali świadectwo Pana Jezusa o tym że ON jest Sędzią a nie Ojciec – tak jak w artykule przedstawiłem – punkt po punkcie i gdy zacząłem ich poprosić o wytłumaczenie “co jest co” i czemu tak a nie inaczej to… – tak naprawdę na ich twarzach pojawiła się konsternacja, i spoglądanie na siebie aby następnie jeden ze starszych… zaczął mi mówić o paralelach, “symbolice”, metaforach że po prostu myślałem, że rozmawiam z katolickim teologiem…
Ale tak mu to KRĘCENIE szło tak nieporadnie a gdy mu nadal przedstawiałem stanowisko CO W ICH przekładzie nawet jest napisane i prosiłem o sprostowania o jego “bajki i baśnie” – widziałem, że tylko się męczy z wymyślaniem paralel i parafraz…

Po prostu MASAKRA – a niby oni taki prosty przekaz głoszą a z tak PROSTO i PRZEJRZYŚCIE napisanego wydarzenia i to W ICH przekładzie,  zrobił tak szybko baśnie która zaczyna się “za siedmioma górami, za siedmioma rzekami”…

Ręce opadły mi i w sumie dość szybko się pożegnaliśmy a na koniec zaświadczyłem iż ja jestem świadkiem Chrystusa. 🙂

Chciałbym Wam przedstawić jakie PIĘKNE i DOSADNE mamy tłumaczenie w wersji Biblii Króla Jakuba z początku 1800 roku:

Zstapie3Zstapie4

Cóż za wspaniałe świadectwo!

I will go down now, and see”

.

“Zstapię/zejdę na dół teraz, i zobaczę”

.
Bezsprzecznie ów człowiek – BÓG – mówi, że “zstąpi z nieba teraz aby zobaczyć “OSOBIŚCIE” w towarzystwie dwóch świadków – aniołów jak “sprawuje się” ludność Sodomy i Gomory.

Spójrzmy zatem jak świadectwo Pana Jezusa wygląda w tej około 200 letniej wersji tłumaczenia:

Zstapie5

” […] but he that came down from heaven”

Pan Jezus dokładnie używa tego samego sformułowania gdy zszedł z nieba w odwiedzinach Abrahamowi, jak i ingerować w losy Sodomy i Gomory!

To nie ulega żadnej dyskusji ponieważ mamy przed sobą namacalne dowody!
A tak to należy tłumaczyć po Polsku:

” I nikt nie wstąpił do nieba, ale ten kto zstąpił z nieba, tylko Syn Człowieczy, który jest w niebie”

Ale to nie koniec niesamowitych Prawd Słowa Bożego…

Czy zauważyliście co tak faktycznie zaświadcza Pan Jezus w tej wypowiedzi do Nikodema?

Niestety dopiero TERAZ to mogłem zobaczyć ponieważ wersja jaką się karmiłem, czyli Tysiąclatki jest jakby “wybrakowana”…

Spójrzmy jak brzmi jeszcze raz:

” I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.” Ew. Jana 3, 12 (przekład Biblii Tysiąclecia)

Zauważyliście..?

BRAKUJE końcówki wypowiedzi: “,który jest w niebie” (!!!)

Zanim naprawdę zastanowimy się co to końcowe świadectwo oznacza w wypowiedzi naszego Zbawiciela chciałbym pokazać iż ów końcówka najwidoczniej BARDZO PRZESZKADZA “niektórym” ponieważ nie znalazła się w ich przekładach…

Najpierw przedstawię w jakich przekładach mamy CAŁĄ wypowiedź Pana Jezusa: Biblia Króla Jakuba, Biblia Gdańska, Nowa Gdańska, Brzeska oraz Biblia Wujka Jakóba.

NIEKOMPLETNĄ wypowiedź Pana Jezusa mamy w przekładach: Tysiąclecia, Przekładu Nowego Świata (św. jehowy) i Warszawskiej.

Naprawdę zadziwiające jest to, że w w sumie jednym z najstarszym papieskim przekładzie Słowa Bożego na język polski – a mianowicie przekładzie Jakóba Wujka – znajduje się ów końcówka wypowiedzi a ówczesny – najnowszy przekład papieski jej NIE POSIADA…
I w dodatku takie samo stanowisko przedstawia jak u świadków jehowy…

Jeśli tylko zastanowimy się nad sensem CAŁKOWITEJ wypowiedzi Pana Jezusa do faryzeusza – jedynie może nas ono wprawić w osłupienie!
Oczywiście to pozytywne “osłupienie” dla wszystkich wiernych Prawdziwemu Bogu i Zbawcy – Panu Jezusowi 🙂

Przeczytajmy je jeszcze raz tak jak POWINNO ono brzmieć:

” I nikt nie wstąpił do nieba, ale ten kto zstąpił z nieba, tylko Syn Człowieczy, który jest w niebie

Bardzo istotne jest to do kogo ten manifest wypowiedział Pan Jezus.
Przecież był to faryzeusz – nauczyciel ludu w sprawach wiary.
Człowiek, który znał Pisma i wierzył w JEDYNEGO Boga Abrahama.

Pan Jezus mówi o sobie że jako “człowiek” SAM JEDYNIE TYLKO On wstąpił i zstąpił z/do nieba.
Teraz musimy PODKREŚLIĆ iż już samo użycie czasu przeszłego do tych dwóch czynów – zstąpienia i wstąpienia – już powinno być absurdem, ponieważ o ile on już “zstąpiłby” rodząc się jako dziecie to mówić o sobie w formie PRZESZŁEJ, że wstąpił byłoby to po prostu ABSURDALNE.
Przecież On nawet jeszcze nie umarł na krzyżu a co dopiero Zmartwychwstanie i Jego Wniebowstąpienie…

Czyż ów świadectwo Słowa Bożego ma jakikolwiek sens nawet dla nas, którzy żyjemy po tym WSTĄPIENIU Pana do nieba po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu??

Oczywiście, że nie bo po prostu TO NIE MA SENSU – I WRĘCZ BYŁOBY ABSURDALNE.

No chyba, że… UWIERZYMY świadectwu samego Słowa Bożego, że On Zstąpił a później znowu WSTĄPIŁ do nieba po wizycie u Abrahama! 🙂
To jest właśnie MĄDRY, LOGICZNY przekaz Słowa Bożego – i jakże PROSTY – a który szatan za wszelką cenę chce ukryć przed ludźmi.

A co musiałby pomyśleć Nikodem, który zna doskonale Pisma i historię Abrahama…?

Tylko to, że Jezus podaje się właśnie za TEGO BOGA, który odwiedził Abrahama!

I nie tylko Abrahama przecież ale i Mojżesza chociażby.
Tego Boga, który OSOBIŚCIE ingerował w dzieje Izraelskiego Narodu, dla którego Nikodem jest przewodnikiem duchowym!

A w dodatku jeszcze BĘDĄC Z NIM NA ZIEMI podczas rozmowy, na końcu zdania wypowiada świadectwo O SOBIE, że “JEST W NIEBIE” (!!!)

Jak to mógł zrozumieć faryzeusz?
A jak my to tak naprawdę możemy rozumieć?

…[Albo] myśląc “kategoriami umysłu ludzkiego”, że Pan Jezus ma chyba SCHIZOFREMIĘ mówiąc, że JEST w niebie podczas gdy… jest na ziemi w ciele człowieka i rozmawia z Nikodemem…

…[Albo] WIERZYĆ świadectwu Słowa Bożego, że Syn jest JEDNO z Ojcem!
W tej sytuacji to świadectwo samego Jezusa ma CAŁKOWITY sens ZGODNY z przekazem całego Słowa Bożego!

Drodzy Czytelnicy – Internauci – o ile to nam ciężko pojąc tak naprawdę naszym ludzkim umysłem, który jest bardzo nastawiony na “cielesne poznanie” – to świadectwo o ZSTĘPUJĄCYM i WSTĘPUJĄCYM Panu Jezusie na ziemię w omawianej sytuacji z Abrahamem jest BARDZO PROSTA I PRZEJRZYSTA.

Cały artykuł, w którym przedstawiam SKRYWANĄ Prawdę Słowa Bożego mówi o tym, że Pan Jezus jest TYM BOGIEM Abrahama, który OSOBIŚCIE ingeruje w dzieje losów Narodu Wybranego.

To nie są moje wymysły lecz dokładne podane WERSETY Słowa Bożego – a więc świadectwo Samego Boga, który zostawił nam abyśmy mogli poznawać Prawdę w tym zakłamanym do szpiku kości świecie.

Uważam, że to co przedstawiam OBNAŻA wszystkie fałszywe nauki, które przede wszystkim poniżają Pana Jezusa.
Od watykańskich zwodzicieli, którzy SZYDZĄ i KRZYŻUJĄ “rzekomy” OBRAZ “cielesny” Pana Jezusa; aż po elitę wielkiego szatańskiego agenta Henryka Kubika, który najpierw chciał przygarnąć oddanych Chrystusowi ludzi za pośrednictwem wspaniałych artykułów o wspaniałym BOGU-Jezusie aby następnie ZNISZCZYĆ i PONIŻYĆ Go obdzierając Go z Boskości – tym samym poniżając Boga Ojca!

Dlatego właśnie NIKT o tym nie pisze.

Dlatego właśnie NIKT tym się nie zajmuje i NIE porusza tego tematu.

Ile razy już pytałem o tą sprawę artykułu jego samego jak i też członków jego elity – a co mamy???

TOTALNĄ IGNORANCJĘ!

Naprawdę jestem ciekaw jakie techniki manipulacyjnej teologii użyliby by wytłumaczyć to co tu przedstawiam…

Mam nadzieję, że się kiedyś doczekam ich ustosunkowania się do artykułu w pojęciu “ich jedynego” boga jakim jest ojciec…

Na koniec zostawiłem szczególną perełkę – “JEDYNĄ TAKĄ NA ŚWIECIE WYBRANA PRZEZ SAMEGO BOGA”… – a mianowicie przedstawienie jak wspomniane wersety są tłumaczone w przekładzie samego Henryka Kubika – Biblii Mesjańskiej.

Jak sam zaświadcza ów człowiek wybrany przez Boga -wersja jest oczyszczona z fałszerstw masoretów…

To jest jego twierdzenie, które najwyraźniej nie jest prawdą co już niedawno mu wykazaliśmy – jeszcze nie wszystkie “fałszerstwa” wykasował…

Spójrzmy zatem na świadectwo Pana Jezusa do Nikodema: (są to screenschoty Z TERAZ, świeże, które zrobiłem z jego strony oczywiście https://www.bibliamesjanska.com/J/3.html )

Ew jana 3 ktory jest w niebie M

No cóż mogę powiedzieć..
Mamy to samo świadectwo jak w zdecydowanej większości przekładów: iż Pan Jezus mówi, że TYLKO On zstąpił z nieba jak i wstąpił do nieba.
Znamienne jest to, że mamy ta jakże DOSADNĄ końcówkę również! 🙂

Podobno Henryk i jego elita trzymają się “tylko” słów Syna i Ojca więc tu mamy właśnie W ICH przekładzie znamienną wypowiedź Syna – co oni na to w takim razie…?
Już w samym kontekście tej wypowiedzi mają wielki problem ale spójrzmy czy ten problem narośnie do “niespotykanych rozmiarów” jak zobaczymy co W ICH wersji, ICH “Słowo Boże” zaświadcza w Księdze Rodzaju: ( https://www.bibliamesjanska.com/Rdz/18.html )

Ks Rodzaju Abraham spotkanie M

Cóż za zgodność z Prawdą – aż o dziwo, że nawet masoreci nie dali rady temu wspaniałemu świadectwu, że ów Pan, mężczyzna – ZSTĄPIŁ z wizytą do Abrahama.

Ale wersja Henryka Słowa Bożego ma jeszcze jeden “niesamowity rodzynek”. Jest to oczywiście z tego samego wydarzenia, też pochodzący z ust ów Pana, który jest w gościnie u Abrahama:

Ks Rodzaju Abraham spotkanie M2

No teraz muszę przyznać, że ów TWOJA oczyszczona wersja “Słowa Bożego” z fałszerstw masoretów – na prawdę POZYTYWNIE mnie zaskoczyła. Nie jest to w prawdzie konkretne tłumaczenie ale jak najbardziej zgodne Z PRAWDĄ – iż to właśnie BÓG W CIELE – odwiedził Abrahama.

Bo inaczej jak to można rozumieć Henryku skoro ów Pan – jeden z 3 MĘŻCZYZN zaświadcza, iż to On WYBRAŁ Abrahama? 🙂

Każdy z czytających ten artykuł wie z pewnością KTO wybrał Abrahama na ojca Narodu Wybranego – Izraela ale aby nie być gołosłowny to pozwól, że przedstawię, werset również z Twojej wersji Mesjańskiej: ( https://www.bibliamesjanska.com/Rdz/17.html )

Ks Rodzaju Bog wybiera Abr M

Drodzy Czytelnicy chyba nie ma wątpliwości, że to BÓG wybrał Abrahama na ojca Narodu Wybranego.
Spójrzmy, że wybór Abrahama odbył się tylko “jeden rozdział wcześniej” (!!!) od wizyty TEGOŻ SAMEGO BOGA ale już w towarzystwie dwóch aniołów.

Znamienne jest to, że w świadectwie na początku mamy iż Bóg “ukazał się” Abrahamowi. Czyż nie mógł tego zrobić tak samo w ludzkim ciele jak to zrobił podczas wizyty z aniołami??

Oczywiście! 🙂

Zresztą to przedstawiłem dosadnie w głównym artykule.

Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważne świadectwo Boga, które wypowiada do Abrahama podczas gdy Go wybiera.
Jak wspaniale argumentuje na czym Jego przymierze z nim będzie wyglądało.
Na końcu wersetu, który przedstawiłem, ów Bóg, który WYBRAŁ Abrahama mówi, że BĘDZIE Bogiem dla POTOMSTWA Abrahama.

A przecież to mówi TEN SAM “PAN”, który przyszedł wkrótce do Abrahama JAKO MĘŻCZYZNA w towarzystwie dwóch aniołów!

TEN SAM BÓG, który jadł z Abrahamem, który mył swoje nogi oraz ten co OSĄDZIŁ Sodomę i Gomorę – Jezus Chrystus – Sędzia Sprawiedliwy i JEDYNY Sędzia, ponieważ Ojciec przekazał Synowi CAŁY SĄD.

To jest PRAWDA Słowa Bożego!

Henryku zaświadczasz, że zostałeś wybrany JAKO JEDYNY na świecie przez “Boga” aby odsłonić wieeeelką tajemnicę wybawienia ludu Bożego – a więc jesteś “prowadzony niejako” przez “Ducha Bożego” – PROSZĘ opowiedz nam o tej wspaniałej wizycie 3 mężów u Abrahama.

Jak wiesz doskonale jest ona bardzo istotna a Ty nie powinieneś mieć bynajmniej problemów by przedstawić ją prawidłowo skoro SAM “BÓG” wybrał Cię jako Jedynego na świecie abyś odsłonił “Jego” tajemnicę.

Proszę przedstaw nam na podstawie przecież TWOJEJ wersji “Słowa Bożego” KIM JEST ów Pan:

 • który wybrał Abrahama na ojca Narodu Wybranego?
 • który mówi, że BĘDZIE BOGIEM dla potomków Abrahama?
 • który w niebie usłyszał krzyki dochodzące z Sodomy i Gomory?
 • który ZSTĄPIŁ z nieba i odwiedził Abrahama?
 • który widzi człowieka “wnętrze” (gdy Sara zaśmiała się do siebie)?
 • który mówi W SWOIM IMIENIU proroctwa (iż Sara za rok urodzi)?
 • który osądził i wykonał wyrok na Sodomie i Gomorze?
 • który W CIELE LUDZKIM przyszedł do Abrahama?

Zapewne nie tylko ja lecz wszyscy Czytelnicy naszego bloga jak i również Twojej strony jak i forum chcieliby poznać Twoje stanowisko do tego świadectwa Słowa Bożego.

A stanowisko jest bardzo istotne w stosunku do tego co głosisz POWOŁUJĄC SIĘ NA SAMEGO BOGA.

A wiemy doskonale, że to co przedstawiam w artykule KOMPLETNIE OBNAŻA Wasze pojęcie wiary które tak bardzo głosicie jako rzekomą prawdę objawioną – w “Boga Ojca” z POMINIĘCIEM Boskości Syna.

A JEST TO TAK NAPRAWDĘ FAŁSZYWA I SZATAŃSKA IDEOLOGIA, KTÓRĄ SZATAN OD OK 2 TYSIĘCY LAT USILNIE PRÓBUJE LUDZIOM WMAWIAĆ ZA POŚREDNICTWEM KŁAMSTW I MANIPULACJI.

Drodzy Czytelnicy proszę rozważcie w swoim sercu i duszy ten cały artykuł i z Słowem Bożym w ręku odpowiedzcie sobie również, szczerze i uczciwie na pytania które zadałem Henrykowi Kubikowi – twórcy stron www.zbawienie.com , www.proroctwa.com oraz forum www.zbawienie.forumotion.com

Proszę Was – nie dajcie się zwodzić i UWIERZCIE Słowu Bożemu – Jezusowi Chrystusowi, który jest Prawdą, Drogą i Życiem.

ARTYKUŁY ŚCIELE POWIĄZANE:

>

21 komentarzy do “Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu! UKRYWANE FAKTY!

 1. Tego typu dumania teologów katolickich są dalej kontynuowane. Mam na myśli Septuagintę Popowskiego. Nie polecam ją kupować, cena 200, 300 zł. Porównywałem ją z innymi bibliami i z Septuagintą Brenton . I strasznie jest tam na modzone. I się nie dziwię że Popowski długo umierał za te herezje.

 2. Nie tylko z Abrahamem Bóg twarzą w twarz rozmawiał ale i z Jakubem się mocował. Jak dobrze pamiętam to któryś z proroków o tym pisał mniej więcej tak, sprzeniewierzyli się w Adam, Jakub pierwszy wyciągną rączkę z łona Rebeki i przechytrzył brata i mocował się ze mną. Ale nie pamiętam w której księdze to było napisane. Jak bym się mylił lub źle zapamiętał to proszę mnie po prawić.

  1. Roman tak to prawda z Jakubem ale tam z tego co pamiętam – bo na szybko piszę 🙂 – nie było mowy o ciele itp. A tu w opisie Abrahama mamy dobitnie, że Pan ma nogi, je i nazywany jest mężem/mężczyzną. Więc EWIDENTNIE DEMASKUJE powód katolickich szatanistów by znieść nakaz Boga. Oni to wiedzą stąd ten przypis w tytule. Wiem, że księża mnie czytają i milczą… Bo co mają powiedzieć skoro PRAWDA to PRAWDA a kłamstwo to stek bzdur, który ma krótkie nogi…

 3. Septuaginta popowskiego Księga Rodzaju 18.2. Zacytuje “Podniósł swoje oczy i spojrzał, a oto trzech mężów stoi przed nim”. Przy słowie “nim” jest cyfra 1, a na dole strony jest przypis do tej cyfry. Cytuję “Warto zwrócić uwagę, że teofania polega tu na przyjęciu postaci człowieka. Niektórzy chrześcijańscy egzegeci forsują tezę, że trzy osoby zapowiadają objawienie w Nowym Testamencie tajemnicy Trójcy Świętej. Inni starają się udowodnić, że Bóg objawił się tu w jednej osobie, a pozostałe dwie to aniołowie.

  1. Cóż za spór “teofaniczno – egzegejący”… Sam fakt, że pisze iż Bóg objawił się jako POSTAĆ CZŁOWIEKA – strzela sobie samobója na watykańsko-szatańskie dogmaty. Cóz za spór mają -inni “forsują” niczym templariusze a inni starają się udowodnić, że Bóg objawił się tu w jednej osobie a pozostałe dwie to aniołowie. WOW! Mój Kubuś 7 letni po przeczytaniu tego tekstu nawet “zajarzy”, że Jeden to BÓG – Zbawiciel a pozostali aniołowie. Czy rozumiecie ich “teologiczny bełkot” drodzy Czytelnicy??? Jeśli nie to dobrze bo gorzej byłoby gdybyście rozumieli… 🙂

 4. Wiele jest jeszcze pewnie co umyka uwadze w Biblii z powodu “jakiegoś zaślepienia”, mnie jeszcze ciekawi 7 błogosławieństw bo nie spotkałem się jeszcze z omówieniem tego tematu

  “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

  a mianowicie jest tam rozróżnienie Królestwo Niebieskie i Ziemia, że cisi posiądą ziemię na własność, z tego co wiemy to na 1000 lat będą rządy Boga na ziemi jako Króla sprawiedliwego po ok.7 lat Wielkiego ucisku i Armagedonie, zatem Królestwo Niebieskie nastąpi później po 1000 lat ? czy raczej jest cały czas równolegle , konkretnie w Niebie i dodatkowo dostanie się tam więcej ludzi np. podczas porwania…?, może to proste pytanie ale jak widać nie wszystko jeszcze jest tak oczywiste:)

  1. Michał myślę, że dużo nie pozostało do odkrycia – przynajmniej co miałoby wpływ na Zbawienie ludzkości. Kąkol jest juz konkretnie ukazany i coraz bardziej rozprzestrzenia się ta wiadomość wśród fałszywego Chrześcijaństwa – co jest niewątpliwie budujące! 🙂
   Błogosławieństwa o których piszesz należy odbierać w stosunku do BŁOGOSŁAWIONEGO – czyli Prawdziwego Chrześcijanina. Dlaczego? Ponieważ uczeń Zbawiciela będzie w każdym tym punkcie GORLIWY by tak postępować :). Tak to należy odbierać bo nie wyobrażam sobie abym nie czynił, któregokolwiek z tych “punktów” albo inaczej spróbuję to ująć – jeśli nie widziałbym odzwierciedlenia własnych “pragnień i pożądań” w stosunku do słów Pana.
   Jeśli chodzi o Armageddon i proroctwa to nie jestem w tym jakiś niesamowity aby wykładać. Ponieważ to co wiem – co nastąpi jest w zupełności wystarczające jak na chwilę obecną. Dla mnie obecnie jest ważniejsze by głosić DOSKONAŁĄ Drogę Zbawienia naszego Pana bo ludzie którzy nazywają siebie Chrześcijanami nie mają pojęcia co znaczy DOSKONAŁA ofiara naszego Zbawiciela. Już nie wspominając iż kompletnie nie wiedzą, czym jest CHRZEST Nowego Przymierza. Obecnie jestem w trakcie pisania bardzo ważnego artykułu pt. “Chrzest wodny w Nowym Przymierzu?” .
   Jeśli chodzi o czas Wielkiego Ucisku to będzie to 3,5 letni okres a nie 7 letni. Bóg nie dopuści by szatan ciemiężył aż tak długo ludzkość – bo nikt by się nie ustał… Zresztą jak to w Biblii jest napisane. Ale jak powiedziałem expertem w proroctwach nie jestem i nie zagłębiam się w nich w obecnym czasie. Na pewno będzie wspaniale gdy Chrystus w końcu przyjdzie wybawić nas spod kłamstw i mordów szatana. Pozdrawiam

 5. witam.też szukam Prawdy tej jedynej Prawdy.mam pytanie:jak Pan Jezus już bywał wcześniej na ziemi w ciele to po co się rodził z Marii?

  1. Witaj rysiek, przede wszystkim by wypełnić proroctwo Zbawczej Misji, którą Ojciec i Syn zaplanowali. Był to niesamowity wyczyn Boga by pokazać jak bardzo nas kocha, że “uniżył się” rodząc się z ciała ludzkiego aby następnie przejść drogę jak każdy człowiek – drogę nauki, radości, smutku, cierpienia, samotności. W tej misji chodzi o fakt przejścia CAŁEJ ścieżki, jaką musi każdy z nas przejść – choć wybrał koniec Swojego ziemskiego życia w NAJPODLEJSZY i NAJSTRASZNIEJSZY sposób jaki w ówczesnym czasie istniał – śmierć krzyżową. A tylko dlatego, żeby pokazać jak nas bardzo kocha i zależy na każdym z nas!
   A to jak przychodził do Abrahama w ciele to była wizyta doglądnięcia i wyróżnienia SPRAWIEDLIWYCH ludzi, jakim niewątpliwie był. Tak samo jak aniołowie “przyodziali” się w tymczasowe ludzkie ciała 🙂
   Teraz też Pan przychodzi lecz już tylko w formie PONADNATURALNEJ – ale 100% realnej… 🙂

 6. Witaj Rafał. Bardzo ciekawy artykuł. Jak widać jedno słowo “znowu”, a jak całkowicie zmienia dotychczasowy punkt widzenia.
  Powiem szczerze, że kiedyś rozmawiając z osobą wyznania Św.Jehowy zeszło nam jakoś na ten temat i to ta osoba stwierdziła, że Chrystus pojawiał się wcześniej na ziemi, ale nie pamiętam czy chodziło o walkę Jakuba z aniołem, czy też w kontekście wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Ale chyba nie było to poparte cytatami z Biblii, bo bym raczej zapamiętała. Tak czy inaczej jak widać ta osoba miała rację.
  Kiedy przeczytałam Twój artykuł od razu przypomniał mi się werset z I Listu Jana 4:1-2 “Umiłowani nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje że Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga”.
  Piszę o tym, gdyż za każdym razem gdy nasz Zbawiciel pojawiał się na ziemi zawsze objawiał się w ciele, zaraz po zmartwychwstaniu gdy objawił się swoim Apostołom, ale jak widać także wcześniej przed swoim “oficjalnym urodzeniem”.
  To z kolei prowadzi do sprzecznego tzw. objawienia się naszego Pana Pawłowi w formie jakiegoś widzenia, tj. “nie fizycznego w ciele”. Tak na marginesie w Dziejach Apostolskich są trzy opisy tego wydarzenia i trzy są ciut inne, to też świadczy, że Paweł za każdym razem opowiadając o tym “objawieniu” ma co innego do powiedzenia. To tak dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości do rangi apostolskiej Pawła.
  Pozdrawiam i życzę kolejnych owocnych artykułów.

  1. ona nie spotkałem się z opinią Jehowych, że Pan był już w ciele – ale fajnie, że Ty dostrzegasz w artykule tą prawdę w oparciu o swoje doświadczenia.
   To o czym piszesz o Pawle i sprawę RZEKOMEGO ukazania się jemy Pana – to nie do końca możemy wysnuwać iż zawsze Pan później pojawiał się “w ciele”. Nie mamy do tego informacji za dużo w Biblii. Większa działalność Pana przecież jest opisana w dziejach apostolskich, które są EWIDENTNIE szatańskim kakolem na którym zbudowany jest cały ówczesny chrześcijanizm.
   Ale powiem Ci z własnego doświadczenia gdy mnie Pan odwiedził 🙂 Był w nadnaturalnej chwale ale widziałem poświatę ludzkiej sylwetki – ale nie siadł, koło mnie tak fizycznie gdy klęczałem.. Ale na pewno był w ludzkiej sylwetce – wszak zostaliśmy stworzeni na Jego obraz! :). Wkrótce dowiecie się coś więcej…
   ona właśnie “produkuje” bardzo ważny – i obiecany – artykuł na temat czym jest chrzest w Piśmie Świętym – i czy jest to wodny chrzest który praktykują niemalże WSZYSTKIE najwieksze religie światowego chrześcijaństwa. Sam jestem w szoku jak ludzie mogą się nabierac PONOWNIE na charyzmatyczną FAŁSZYWĄ naukę. Mam nadzieję, że w końcu wierni kościołów charyzmatycznych (zielonoświątkowcy, babtyści, adwentyści itp) otworzą wkońcu swój umysł i dostrzeg jak BARDZO SĄ ZWODZENI przez pastorów, którzy powołują się na samego Ducha Świętego.
   Jak piszę tu dobitnie na blogu – koniec z charyzmatycznymi FAŁSZYWYMI naukami w oparciu o FAŁSZYWE nauki Pawła i Łukasza. Kończy się im “przepis na zbawienie”.
   Pozdrawiam Cię i życze miłego dnia.

   1. Rafał jak zwykle nie rozumiemy się w sposób należyty 🙂
    Pisząc o trzech przypadkach w Dziejach Ap. chciałam przybliżyć czytającym, że coś jest niewłaściwego z tym “Pawłowym objawieniem”. W pierwszym opisie (rozdz.9) jest to przedstawione tak, że Paweł zobaczył światłość, upadł na kolana i usłyszał głos, a jego towarzysze słyszeli głos lecz nie widzieli nikogo. W drugi opisie (rozdz. 22) Pawła otoczyła jasność, upadł na kolana i usłyszał głos, a jego towarzysze widzieli światło, ale głosu nie słyszeli. W trzecim opisie (rozdz. 26) wszystkich otoczyła jasność i upadli na kolana i Paweł usłyszał głos, a nie ma słowa czy towarzysze coś słyszeli czy widzieli! Są to trzy całkiem różne opisy bardzo ważnego wydarzenia, które dla każdego człowieka bardzo by się utkwiło w umyśle. To wg mojej opinii świadczy, że Paweł kłamał opisując te wydarzenia (zatem jak możemy wierzyć komuś, kto przedstawia nieprawdziwe informacje).
    Poprzez ten opis chciałam wskazać, że nie wierzę w Chrystusowe objawienie Pawła i tym samym nie wierzę, że został powołany przez Niego na swojego Apostoła.Pisząc wcześniejszą opinię “którzy wciąż mają wątpliwości do rangi apostolskiej Pawła” powinnam to ująć w cudzysłów, aby była zrozumiana moja intencja, także przyznaje mój błąd.
    Jeżeli chodzi o tą rozmowę z osobą od Św.Jechowych nie wiem czy ta zasada panuję w tym wyznaniu czy było to osobiste przemyślenie tej osoby, nie pamiętam.
    Jeżeli znalazłeś w Biblii informacje na temat ukazania się naszego Pana w inny sposób, a nie w sposób fizyczny to napisz, bo może coś przeoczyłam. Nie odnoszę się do Twojego spotkania, ponieważ czegoś takiego nigdy nie przeżyłam, ale na co dzień czuję obecność Boga w moim życiu, poprzez mniejsze i większe wydarzenia, tzw. “przypadki trudne do wyjaśnienia”.
    Mam nadzieję, że teraz rozumiesz co miałam na myśli, a jak nie to się jeszcze odezwę 🙂

    1. ona rozumiemy się 🙂 wiem, że chciałaś pokazać Pawłową sprzeczność do jego objawienia – jakże różne wersje – a wiadomo, że PRAWDA ZAWSZE JEST TAKA SAMA 🙂 I zrozumiałem dosadnie co chciałaś pokazać swoją wypowiedzią – że Paweł przez to jest KŁAMCĄ 🙂 Także zrozumieliśmy się. Napisałem jedynie że nie wiemy do końca jak to było później bo resztę DOPISUJE fałszywa ewangelia. Także nie będzie trzeba odnosić się już do tego bo zrozumieliśmy się – a dzieki temu wsumie fajnie pokazałaś Czytelnikom odnośnie tych różnych wersji Pawłowego spotkania. Pozdrawiam i znikam do pracy… 🙂

 7. Rafale,
  Świetny artykuł, nic dodać nic ująć, jak to jest napisane – nie ma nic ukrytego co nie miałoby wyjść na jaw. Jesteś wspaniałym świadkiem Boga i Chrystusa. :), czy TY przypadkiem nie chciałeś wcześniej zostać saperem? 🙂
  Ps. Zastanawiam się nieraz jakie jeszcze rzeczy wyjdą na jaw 🙂

  Do złych pasterzy słowa od Boga – ” Jak mówić możecie: Mądrymi jesteśmy i Prawo Boga jest przy nas? Zapewne, lecz rylec kłamliwy pisarzów zmienił to właśnie na kłamstwo. Zhańbieni są mędrcy, przybici, zmieszani: oto słowem Boga wzgardzili, a jaka mądrość im służy? “

 8. Michał napisał świetny komentarz do wpisu o informacji o tej aktualizacji artykułu i tutaj go kopiuje i proszę wszystkich abyśmy tutaj dzielili się spostrzeżeniami na te niesamowite świadectwo Słowa Bożego.

  Oto ten komentarz:

  Witam kolejne dobre spostrzeżenie i umiejętność wiązania faktów co zaznaczę, że niewielu z nas ma taką umiejętność. Nadmienię jeszcze słowa Jezusa „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu JA JESTEM pośród was” czyli mamy JA JESTEM i którz może być jednocześnie w różnych miejscach naraz??? Zastanawiałem się właśnie jak to jest, że Tylko katolicyzm bez sprzecznie uznaje Chrystusa za Boga…i oto moje spostrzeżenie: od jakiegoś właśnie czasu (od soboru watykańskiego II ?) prowadzi „dialog z innymi odłamami chrześcijaństwa” i to mnie zastanawiało po co i czemu to służy?. Moim zdaniem temu aby właśnie przyjąć ostatniego króla ziemi i uznano go za Boga właśnie w ciele ludzkim i to ma służyć największemu zwiedzeniu w dziejach i to jak największą ilość osób i w tym czasie działalności owego zwodziciela będą prowadzić działalność dwaj świadkowie, którzy ukażą iż jest to fałsz, kto zna Słowo Boże nie będzie łatwo zwiedzony bo potwierdzą prawdziwą ewangelię czyniąc znaki i cuda tak jak będzie to czynił antychryst! Będzie on oczywiście dla wielu uznaniem
  i wybawicielem gdyż chwilowo zapanuje pokój i dobrobyt po wielkim chaosie, który dopiero właśnie przed nami….Niemniej jednak należy stwierdzić fakt, iż właśnie judaizm talmudyczny czyli syjonizm Chrystusa nigdy nie uznał Bogiem do dnia dzisiejszego tak jak islam, że jest tylko prorokiem bo gdyby uznał to nie było by islamu tylko większa rzesza katolików pod wodzą watykanu!!! Stało się inaczej ponieważ zgodnie z planem złych mocy właśnie syjonizm i islam ma się wzajemnie zniszczyć
  a zwiedzonemu chrześcijaństwu, przeznaczonemu do ostatniej rozgrywki, które się ostanie po wielkim chaosie przedstawić „zbawiciela”, któremu uwierzą że jest Bogiem Chrystusem podobnym jakiego malują na obrazach!! Wiążąc jeszcze do tego jakże istotny element czyli kult Mari, która jak myślę objawi się i będzie potwierdzać iż to jej syn czyli prawdziwy Bóg! Co za majstersztyk!!!
  Trzeba z całą mocą przyjąć prawdę iż, kto nie uznaje Jezusa Chrystusa za Boga w ciele jest Antychrystem!!! To jest dobitna prawda, którą właśnie potwierdza islam i syjonizm nie mający nic wspólnego z Bogiem i jego przykazaniami co potwierdza ich działalność „owoce”, zaś organizacja watykańska ma ten owoc dopiero ukazać w ostatecznej rozgrywce!
  Co do Kubika i jego elity to już nie jestem pewny dlaczego tak zmienili ton i ten ton przybiera na mocy ponieważ usilnie chcą intelektualnie w sposób przemyślany UDOWODNIĆ, że Chrystus właśnie Bogiem nie jest, zatem pod wpływem właśnie jakich mocy to czynią?…Taka skrajność nawet we wrogich religiach nie występuje i większość ateistów nie zawraca sobie tym głowy chcąc „żyć spokojnie
  i chwilą”. NIEDOPOMYŚLENIA”

 9. Michale świetny komentarz – a przede wszystkim wspaniałe spostrzeżenie o tej “WSZECHOBECNOŚCI” Pana Jezusa (!!!)
  Kolejny niezbity dowód, że Pan Jezus MUSI być Bogiem bo przecież Wszechobecny JEST i MOŻE BYĆ TYLKO WYŁĄCZNIE BÓG! 🙂

  Słusznie tez zauważasz, to przed czym ostrzegamy od dłuższego czasu – że Henryk z elitą prowadzą INTELEKTUALNĄ formę UDOWODNIANIA, że Jezus NIE jest Bogiem.
  Intelektualnie czyli ROZUMEM, tak na “chłopski sposób” – to jest właśnie poleganie za LUDZKIM ROZUMEM – CIELEŚNIE.
  I słusznie piszesz, że JEST to PRZEMYŚLANE – przede wszystkim jest to łatwe do zauważenia dla osób, które od początku znają całą tą historię ze zmianą kierunku PRZECIWKO Jezusowi i Jego naukom.

  Ale najważniejsze w tym wszystkim, że i Ty Michale “wyłapujesz” wspaniałe świadectwa na potwierdzenie, że Jezus JEST Bogiem. Wspaniale, że tym się dzielisz bo jest to ważne.

  Pozdrawiam Cię serdecznie! 🙂

 10. Odnosnie wiazania faktow sa jeszcze dwa wazne cytaty w Biblii, ktore chce przytoczyc dajace bardzo wazne swiadectwo o tym, ze Pan Jezus jest tym Bogiem, ktory caly czas przewija sie w Starym i Nowym Testamencie. Przy wizycie u Abrahama jest jeszcze jeden miazdzacy cytat, ktory bez watpliwosci swiadczy o tym, ze to byl Pan Jezus we wlasnej osobie:
  • Gen 19:24 bg “Tedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i na Gomorrę siarkę i ogień, od Pana z nieba.”
  Sprawdzalam tlumaczenia tego wersetu w innych wersjach – nawet wersja Swiadkow Jehowy ma takie samo tlumaczenie. Watpliwe tlumaczenia to: Biblia Warszawskia 1975 znalazlam sztucznie brzmiaco: zamiast ”od Pana z nieba” – ”sam Pan z nieba”, Paulinisci 2008 – opuscili koncowke, w Warszawsko-Praskiej jest ”od siebie”.
  Nie mam watpliwosci, ze chodzi o dwie osoby .
  Kolejny cytat, ktory nie daje mi spokoju od pewnego czasu tj. od czasu artykulu na temat krzyza, czy krzyz jest rzeczywiscie symbolem szatana, poganskich rytualow czy swiadectwem prawdy , ktora swiadczy o tym, ze Pan Jezus byl juz wczesniej ratowac swoje stworzenie od wplywu zla tego swiata. Zdjecia z tego artykulu sa bardzo wymowne. Cytat o ktorym mowie jest w Apokalipsie, kiedy jest mowa o 2-ch swiadkach:
  Ap 11,08 A zwłoki ich [lezec] beda na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie sie: Sodoma i Egipt, gdzie takze ukrzyzowano ich Pana.
  Czyli ukrzyzowanie nie jest jakas metafora, duchowa przenosnia tylko poswiadczeniem, ze ukrzyzowanie bylo faktem, stad te krzyze celtyckie, egipskie itd.
  Teraz warto pomyslec i zweryfikowac te zrodla wierzen poganskich, ktorymi nas tak karmi ”nauka” wykrecajac prawde.
  Pozdrawiam w Panu Jezusie.

  1. ela świetna robota! 🙂
   Od tego niedługiego czasu, gdy powiązałem ów “zstąpienie” i aktualizacji odkrywamy coraz to nowe, miażdżące dowody co Ty również tutaj przedstawiasz o naszym wspaniałym Bogu w ciele – Synu, Jezusie.
   Ale akurat to z Ks. Rodzaju nie wychwyciliśmy także dziękujemy serdecznie za Twój wkład!
   Mamy już tak niesamowite wersety,świadectwa Słowa Bożego iż postanowiliśmy, że musimy napisać na ten temat osobny artykuł! 🙂

   Jak najbardziej masz rację, że jesteśmy karmieni “wykręconą prawdą” tak jak wspomniałaś z tym krzyżem.

   Ale nie mamy najmniejszej wątpliwości, że CAŁY świat jest przeciwko OBJAWIONEJ PRAWDZIE ludziom, którą przyszedł Sam Bóg w ciele ludzkim właśnie przedstawić!
   To jest ta walka świata z Prawdą -Jezusem – aby za wszelką cenę ludzie nie podążyli za Nim w Prawdzie.
   Dlatego szatan wiedząc, że nie może zakryć pamięci o Nim, postanowił że posłuży się kłamstwem by ludzie podążyli za FAŁSZYWYM bogiem!

   I stąd myślę, że żyjemy w tym kulminacyjnym momencie gdzie szatański świat chce zwieźć ludzi, szczególnoe tych wierzących mimo wszystko w Boga w ciele, iż faktycznie nie był to Bóg na ziemi lecz jego “szczególny” i wybrany prorok czy tylko syn – ALE CZŁOWIEK.

   Znamienny jest właśnie rok 2015 gdzie zrobił się szczególny rumor wokól Jezusa – szczególnie w Polsce, która jak wiemy jest BARDZO WIERZĄCYM KRAJEM. Z pewnością pod tym względem bijemy narody Europy a i nawet inne kontynenty.
   A tu proszę – przebudzenie z intronizacją “Syna z obrazka” w narodowej religii, blogowicze zaczynają NEGOWAĆ Jezusa boskość – a pamiętajmy, że wiele blogów właśnie pokazało niedawno PRAWDZIWE SWOJE OBLICZE ANTY-Jezusowe a pro starotestamentowe (po Henryka akcji dopiero oczywiście) no i też ostatnie symptony iż to nawet duchowni katoliccy podpierają się starotestamentalnymi wersetami…

   Zaczyna się układać wszystko w całość i obnażać kto jest Z kim, albo rzec – kto jest KIM…

   Bynajmniej ci wszyscy ludzoe NIE są z Jezusem i Prawdą Ewangelii ale im bliżej do szatańskiej ewangelii, którą również realizują zgodnie z przepowiedniami przebudzeniowymi wielkiego narodu polskiego jakby chociaż Nostradamusa. Choć przecież nawet szatan w kiecce, objawiający się jako Maryja “przepowiada” to samo!

   Realizują plan ich ojca – SZATANA”- i dlatego ten temat Jezusa JAKO BOGA W CIELE, który właśnie w Starym Testamencie jest TYM BOGIEM, który interweniował OSOBIŚCIE w dzieje Narodu Izraelskiego – jest tematem TABU.
   Skrzętnie skrywanym i zatajanym przez wieki!

   A najabsurdalniejsze jest to, że zbawienni wierzą w swojego JEDYNEGO “boga ojca” że mógł się objawić Izraelitom w przeróżnych “formach” jak np w słupie ognia, obłoku czy też gorejącym krzewie a ODRZUCAJĄ iż ów JEDYNY Bóg mógłby przybrać “formę” CZŁOWIEKA.
   To jest po prostu niedorzeczne rozumowanie, które nie tylko nie ma żadnego sensu ale PRZECZY we Wszechmoc ich boga.

   Mamy już weekend więc czas mojej pracy intensywnej więc nie będę miał zbytnio czasu na pisanie ale w niedzielę za to znowu cały dzień w uszach będzie rozbrzmiewało Słowo Boże 🙂
   Muszę gdzieś poszukać wersji mp3 w przekładzie najlepiej Gdańskim 🙂

   Donranoc Tobie i wszystkim 🙂

 11. Bardzo ciekawy artykuł 🙂 Troszkę może za bardzo emocjonalny i ciężko mi się momentami brnęło, ale ująłeś kilka trafnych rzeczy. Kiedyś byłam katoliczką, ale od kiedy narodziłam się na nowo odrzuciłam wszelkie denominacje i buduję się na Słowie Bożym. Jedynie chciałabym coś dorzucić do omawianych tu kwestii. Wykazujesz, na podstawie starszych przekładów Pisma, że właściwe było nazwanie Boga Bogiem/Panem, zamiast Jahwe. Ja bym się raczej powoływała w tym względzie na Torę. Jakiś czas temu byłam na spotkaniu z pewnym uczonym Żydem, który kiedy cytowaliśmy Pismo Święte, dziwił się co chwilę naszym przekładom (mieliśmy co najmniej kilka), pokazując nam co rusz fragmenty ze słowem JAHWE. Jak już sięgać to do źródła źródła. 🙂 Jest też kilka argumentów i cytatów, które podałeś, a można je łatwo obalić. Chociaż by fragment: “„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»” Słowo “znowu” użyte tutaj to słowo παλιν (palin), które oznacza również: ” again, back, once more, further, on the other hand.” W Biblii widzimy też, że właśnie często to słowo tłumaczone jest jako “further”, czyli po polsku: dalej, następnie, np.” Znów podobne jest Królestwo Niebios człowiekowi kupcowi szukającemu dobrych pereł “, ” Znów podobne jest Królestwo Niebios sieci która została rzucona do morza i ze wszelkiego rodzaju która zebrała “. Jeśli zaś chodzi o ten fragment: “Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM».” Ujrzał dzień Jezusa, czyli co co miało się wypełnić. Ja tu nie widzę niczego poza tym, że jest mowa o tym, iż Abraham prorokował o tym co miało nastąpić. Pozostałe argumenty są już bardziej przystępne, mam na myśli to, że Bóg przybrał ludzką postać, więc Abraham jakby nie patrzeć, widział go twarzą w twarz. To jednak wcale nie oznacza, że Bóg stał się wtedy człowiekiem. Jedynie przybrał postać człowieka. Chrystus narodził się później z Marii właśnie po to, żeby tym człowiekiem faktycznie się stać, urodzić się, dorastać, przyjąć oprócz Boskiej, również człowieczą naturę (to odnośnie któregoś z komentarzy pod artykułem). Oczywiście wierzę, że Jezus istniał już na samym początku. [**LINK ZABLOKOWANY**] Pozdrawiam i życzę wielu odkryć przy prowadzeniu Ducha Św. PS. Cieszę się, że ktoś się wziął za Maryjne objawienia pod kątem zwodzenia ludzkości. Popieram i czekam na kolejną część.

Skomentuj Roman Dolecki Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *