Wierzymy w zbawienie z Łaski danej nam przez wiarę w jedynego Zbawiciela – Chrystusa.
Sedno Nowego Przymierza opiera się na wierze w Syna Bożego – Pana Jezusa

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ew. Jana 3, 16

.

„Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Ew. Jana 11, 25

.

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». ”  Ew. Jana 10, 10

Uczynki są OWOCAMI wiary o których niejednokrotnie nauczał nasz Zbawiciel.

Wiara poparta uczynkami jest DOSKONAŁĄ formą wypełniania zadań jakie powierzył Pan Jezus każdemu nowonarodzonemu, z Jego Ducha – dziecku Bożemu.

„Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.  I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. ” List Jakuba 2, 20

Nie jesteśmy idealni lecz pragniemy i staramy się, przy pomocy Ducha Bożego dążyć naszym postępowaniem w stosunku do bliźnich, do jak najdoskonalszego wypełniania Prawa Nowego Przymierza.

Podsumowując należy podkreślić, że piękno Zbawienia z ŁASKI, którym obdarzył ludzkość sam Bóg za pośrednictwem Swojego Syna – ma to do siebie, że Pan Jezus zbawi KOGO CHCE.

A jesteśmy pewni, że Jego Sąd będzie (i jest!) SPRAWIEDLIWY i PRAWY.

Dlatego z całą ufnością pokładamy nasze życia w Jego „ręce”.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze tzw. „dogmaty” naszej wiary:

  1. Pan Jezus jest JEDYNYM pośrednikiem do Boga, swojego Ojca i tym samym KATEGORYCZNIE ODRZUCAMY jakichkolwiek pośredników/orędowników ludzkich lub anielskich.

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” Ew. Św. Jana 14,6.

.

„Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.”
1 List Św. Jana 2,1.

  1. Pan Jezus jest Synem Bożym i zarazem Bogiem. Jest OSOBNYM Bytem Boskim lecz połączony W CAŁKOWITEJ Jedności ze Swoim Ojcem- Bogiem. Pan Jezus jest MANIFESTACJĄ Swojego Ojca Boga, który jest Duchem i dlatego nikt Boga Ojca nie widział. Do końca człowiek nie może „pojąć” tej relacji ponieważ jesteśmy tylko stworzeniem.

„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” 1 List Św. Jana 5,20.

.

„A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.[]» Ks. Rodzaju 1, 26

.

„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” Ew. Św. Jana 1,18.

.

„Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.” Ew. Św. Jana 10,14.

.

 „Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.” Ps. 2,7

  1. Pan Jezus podczas Swojej odkupieńczej działalności i Zmartwychwstania OBJAWIŁ ludziom WSZYSTKO i NIE MA NIC WIĘCEJ DO DODANIA. Całe Objawienie i zarazem zawarte Nowe Przymierze z ludźmi zostało spisane przez JEGO Apostołów (jedynych 12 Biblijnych Apostołów), których dzieła znajdziemy w Biblii. Apostolska Ewangelia Pana Jezusa jest JEDYNYM fundamentem Wiary. Każda nauka nie opierająca się na FUNDAMENCIE Apostolskiej Ewangelii Pana Jezusa jest INNĄ ewangelią –ZWODZICIELSKĄ I SZATAŃSKĄ!

 „Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.” 1 List Św. Jana 2,24.

.

 „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.” 1 List Św. Jana 2,24.

.

„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.” 2 List Św. Jana 1,9-11.

.

 „Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.” List św. Judy 1,3

  1. Miłowanie bliźniego jak nam pokazał Nasz Zbawiciel – Pan Jezus. Miłowanie odnosi się do przyjaciela jak i wroga. Zabójstwo drugiego człowieka NAWET w obronie własnej JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH WYKROCZEŃ PRZECIWKO BOGU. Nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi PRÓCZ DAWCY ŻYCIA – Bogu Ojcu Oraz Jego Synowi. Do Nich należy życie i Oni TYLKO mają je prawo „odebrać”.

Jest to FUNDAMENT Wiary, który opiera się na ŻYCIU i NAUCE Pana Jezusa. Bóg wybrał PROSTACZKÓW na Swoje dzieci i dlatego przez Swojego Syna OBJAWIŁ PROSTĄ DROGĘ KU ZBAWIENIU, Życiu Wiecznemu, które JEST W JEGO SYNIE- JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Jeśli chcesz zawierzyć swoje życie Twojemu Zbawcy – Panu Jezusowi – wystarczy, że zapragniesz Go Z CAŁEGO SERCA i będziesz swoim pragnieniem poznawał Go poprzez świadectwo Jego Apostołów, który znajdziesz w Biblii. Nie potrzebujesz ŻADNYCH nauczycieli ziemskich aby Go poznać. Pomódl się BEZPOŚREDNIO do Pana Jezusa, poproś o Jego pomoc w rozumieniu Jego Ewangelii – na pewno Cię wysłucha.
PAMIĘTAJ – to Pan Jezus UMARŁ ZA CIEBIE NA KRZYŻU – nie Maryja, nie aniołowie, nie święci – TYLKO ON. Więc módl się BEZPOŚREDNIO do Niego tak jak nas poucza w słowach w Ewangelii Świętego Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Życzymy Wam PRAGNIENIA PRAWDZIWEGO ŻYCIA – KTÓRYM JEST TYLKO ZBAWICIEL – Pan JEZUS!